Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 07.02.2023 r.

Pekao Tygodnik 07.02.2023 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku o tym, w jakim stopniu informacje płynące z banków centralnych wpłynęły na rynek.

Pobierz

➔ Za nami już pierwszy miesiąc nowego roku, który minął pod znakiem zielonego koloru na większości parkietów światowych. W minionym tygodniu nie zabrakło danych i informacji, które wpłynęły na emocje. Za chwilę próba uporządkowania ich w pewien logiczny, czytelny i prosty sposób, który pozwoli z odpowiednim dystansem oceniać to, co się wydarzyło na rynkach.

➔ Naturalnym pomostem pomiędzy poprzednim komentarzem rynkowym a dzisiejszym są  informacje o decyzjach głównych banków centralnych okraszonych komentarzami ich szefów. Konferencje Jerome Powella (Fed), Christine Legarde (EBC) i Andrew Bailey’a (Bank Anglii) jak zwykle zostawiają analitykom miejsce do interpretacji. Jednak tym razem informacji, które mogły spowodować niezły ból głowy i głębokie refleksje w przewidywaniu dalszych kierunków na rynkach, było zdecydowanie więcej. Wspomnę chociażby o wynikach publikowanych przez amerykańskich technologicznych gigantów czy publikacji stopy bezrobocia w USA. Również tematy geopolityczne „wzniosły się” dosłownie na poziom 18 tysięcy „metroologów” zmieniając kalendarze wizytowe dwóch mocarstw – ale o tym na koniec naszego dzisiejszego komentarza.

➔ Inwestorzy wyczekiwali w ostatnich dniach sygnałów potwierdzających kapitulację banków centralnych, która to narracja była paliwem napędzającym imponujące wzrosty na giełdach na początku roku praktycznie na większości rynków. Warto odnotować bardzo słabe zachowanie się lidera wzrostów w 2022 roku, czyli giełdy tureckiej, która w styczniu straciła kilkanaście procent. Ku uciesze inwestorów, amerykański bank centralny (Fed) nie zaskoczył i zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy procentowe w USA o 25 pkt.  Warto zwrócić uwagę, że po serii zdecydowanych ruchów w górę w poprzednich miesiącach, ten wydaje się już dużo bardziej skromny, spokojny i przypomina działanie z poprzednich lat, które rynek może interpretować jako bliskie zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, wyceniając jeszcze tylko jedną podwyżkę. Niestety dla zwolenników teorii szybkiego końca podwyżek, Fed w oświadczeniu faktycznie wspomniał o nieco niższych wskaźnikach inflacji, ale zdecydowanie nie zmienił centralnych wytycznych polityki pieniężnej. Ktoś dowcipnie sparafrazował znany tytuł sztuki Becketta „Czekając na Pivota”, co dobrze oddaje aktualną sytuację. Powell powtórzył, że „zadanie nie zostało jeszcze wykonane” a dalsze kroki są jeszcze potrzebne. Trudno nie odnieść wrażenia, że informacje z amerykańskiego rynku pracy, podane w piątek, które były zaskakująco mocne (spadek stopy bezrobocia z 3,5% do 3,4%, najniższego poziomu od 1969 roku), mogą wspierać słuszność tych słów lub przynajmniej być źródłem dalszej nutki niepewności co do kierunku. W akordy kończące akt cyklu podwyżek wkradła się nuta, która może zwiastować kontynuację sezonu.   

➔ Dużą zgodność z danymi z rynku pracy wykazał opublikowany indeks ISM dla usług w USA, będący na poziomie 55,2 pkt. Indeks jest zdecydowanie powyżej oczekiwań, które były na poziomie 50,4 pkt. Menadżerowie lepiej oceniają perspektywę swojego biznesu, czego efektem jest wzrost zatrudnienia, nawet w takich sektorach jak gastronomia, który zazwyczaj w styczniu słabo się prezentował.

➔ Dużymi krokami zbliżamy się do fazy schyłkowej sezonu publikowania wyników kwartalnych przez spółki w USA. Pomimo rozczarowujących wyników najważniejszych spółek sektora technologicznego (Apple, Alphabet i Amazon), w końcowym podsumowaniu warto zauważyć, że firmy raczej nie oczekiwały agresywnych spadków swojego biznesu, co może być dużym zaskoczeniem dla rynku i wsparciem scenariusza miękkiego lądowania. Po takich danych pytanie pozostaje niezmiennie i od kilku miesięcy takie samo: czy faktycznie rynek będzie jeszcze zaskoczony jastrzębim podejściem Fed? Można by powiedzieć, że pojawiło się bardzo dużo nowych danych, które nic nie zmieniły na naszej szachownicy i nadal elastyczność, przyrównana do umiejętności wspomnianego tydzień temu Jean-Claude Van Damme, będzie na wagę złota.

➔ EBC zdecydował o poziomie stóp procentowych w strefie euro. W tym przypadku również nie było żadnych niespodzianek dla inwestorów, koszt pieniądza został podniesiony o 50 pkt bazowych (do poziomu 3%), zgodnie z oczekiwaniami. Na konferencji prasowej szefowa EBC Christine Lagarde potwierdziła, że w marcu stopy procentowe ponownie pójdą w górę o 50 pkt. baz., a kolejne podwyżki będą już mniejsze i uzależnione od sytuacji makroekonomicznej. Warto w tym momencie podkreślić, że EBC znajduje się w trudniejszej sytuacji niż Fed, ma też bardziej skomplikowany system podejmowania decyzji, warto pamiętać również, że strefa euro jest mocniej zróżnicowana. Tym bardziej jasna komunikacja imponuje.

➔ Uzupełniając temat wielkiej trójki, referencyjna stopa procentowa Banku Anglii została podniesiona z 3,50 proc. do 4,00 proc., czyli o 50 punktów bazowych. To najwyższy poziom od października 2008 roku. W Anglii strajk goni strajk i pewnie znaczna część wyspiarzy ponownie zastanawia się nad rozlanym brexitowym mlekiem. Można odnieść wrażenie, że bazowym scenariuszem, który jeszcze kilka miesięcy temu nie miał zbyt wielu wyznawców, jest scenariusz stopniowej a nie szybkiej dezinflacji z finalnym miękkim lądowaniem i niestety ryzykiem powrotu do wysokich odczytów inflacyjnych. Taki scenariusz to ważny sygnał dla banków centralnych z naszego regionu. Przypomnijmy, że główne założenie NBP mówiło, że będzie miękkie lądowanie i dezinflacja bez konieczności pojawienia się w gospodarce głębszej recesji. To wydaje się idealny scenariusz i aż korci, aby się pod nim podpisać, ale czyż nie jest on zbyt idealny?  Nasze nastawienie zgodnie z perspektywami na 2023 rok, opublikowanymi na stronie www.pekaotfi.pl, do których zapoznania się przy kawie czy herbacie serdecznie zapraszamy, preferuje ostrożność w kwestii bezwarunkowego dołączenia się do tego stanu euforii.

➔ Spodziewamy się pojawienia „sygnałów rozczarowań” w otaczających nas realiach gospodarczych, które stopniowo jednak ulegają pogorszeniu. Realia rosnących kosztów muszą odbić się na elementach kreujących fundamentalną wartość i zdolność kredytową spółek w najbliższych miesiącach. To raczej będzie działać jako katalizator do ewentualnych przecen na rynkach, ale nie wykluczamy, że może się to przesunąć w czasie. Zakładając taki rozwój wypadków nadal warto roztropnie i z pokorą ściśle kontrolować ryzyko w portfelu i utrzymywać gotowość do otwarcia na ryzyko. Tak właśnie zrobiliśmy w #PekaoKompas i spokojnie czekamy na sygnały z rynku. W takich warunkach podkreślamy wartość funduszy aktywnie zarządzanych oraz nieśmiertelną dywersyfikację.

➔ Kolejnym efektem zaskakująco mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy był skok rentowności obligacji, w tym 2-latek do 4,29% oraz 10-latek 3,52%. Polski rynek długu również podążał na północ za obligacjami w USA, jednak z punktu widzenia lokalnych wydarzeń nie bylibyśmy zaskoczeni korektą na obligacjach, której źródłem może być podaż obligacji w drugiej połowie lutego przez Ministerstwo (planowane są 2 aukcje) oraz dane o inflacji 15 lutego 2023. Traktujemy jednak nasze oczekiwania jako szanse do zwiększenia efektywności funduszy dłużnych. W takich warunkach, w celu zwiększenia komfortu, warto przypomnieć o rozłożeniu zakupów w czasie oraz o przygotowaniu się na różne scenariusze, czyli o ujęciu portfelowym, które również można znaleźć w takich programach jak #SuperBasket. Więcej informacji o programie na https://pekaotfi.pl/produkty/programy/super-basket. Warunki uczestnictwa w programie dostępne są na www.pekao.com.pl (https://pekaotfi.pl/produkty/programy/super-basket). Warunki uczestnictwa w programie dostępne są na www.pekao.com.pl.

➔ W ostatnich dniach obiegła nas wiadomość o zestrzeleniu przez USA chińskiego balonu, który został zakwalifikowany jako szpiegowski, a jego przelot już zdążył namieszać w relacjach. Ministerstwo spraw zagranicznych Chin oświadczyło w niedzielę, że wyraża zdecydowane niezadowolenie i sprzeciw wobec użycia siły przez Stany Zjednoczone w celu zaatakowania ich statku powietrznego.

➔ Warto przypomnieć również o kolejnej fazie presji finansowej na Rosję. Od 5 lutego zaczął obowiązywać kolejny pakiet sankcji a w nim m.in. zakaz importu z Rosji produktów rafineryjnych, takich jak olej napędowy, benzyna, a także oleje smarne, czy oleje opałowe. 

➔ Na sam koniec chcielibyśmy się z Państwem podzielić radosną informacją, że aż 7 funduszy z oferty Pekao TFI zostało nominowanych do nagrody Alfa za rok 2022 przyznawanej przez Analizy Online (https://www.analizy.pl/alfa/2022). Są to wyróżnienia bardzo jakościowe, doceniające stopę zwrotu oraz jakość tych funduszy. Dostaliśmy również nominację w kategorii Najlepsze TFI w Polsce. Dziękujemy za nominację oraz Państwu za zaufanie, bez którego nominacje niewiele znaczą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Karty funduszy
Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały aktualne karty funduszy, które są dostępne w wersji elektronicznej i będą aktualizowane co miesiąc, karty dostępne są pod linkiem: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.