Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  02.03.2021 r.

Pekao Tygodnik 02.03.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok, CFA, zaprasza do wysłuchania o: korekcie na rynkach obligacji z epicentrum w USA, polemice z tegorocznym listem Warrena Buffetta do inwestorów, realizującej się zmianie koni pociągowych na giełdach oraz o odporności na Seszelach i Malediwach.

Pobierz

Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła 1900-miliardowy pakiet pomocowy przedłożony legislatorom przez nową administrację Białego Domu. Najtrudniejszy krok ku uchwaleniu nowego stymulusa dopiero jednak przed nami. Musi on być zatwierdzony w Senacie, gdzie partia Joe Bidena ma jedynie 1 głos przewagi, tj. zwykłą większość. Ta nie wystarczy, by przegłosować wkomponowaną w pakiet podwyżkę, podwajającą płacę minimalną. Można więc wg nas śmiało założyć, że jedynym prawdopodobnym scenariuszem jest okrojenie zakresu nowych wydatków, by osiągnąć ponadpartyjny kompromis. Diabeł tkwi oczywiście w szczegółach, jakie to będą ustępstwa. Musimy poczekać. Według nas jedno jest pewne: polityka #DrukujemyWydajemy szybko nie zniknie.

Kolejne dane makroekonomiczne wskazują na reaktywację światowej gospodarki. Warto odnotować kolejny spadkowy miesiąc w liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA oraz silny odczyt wskaźnika wyprzedzającego PMI dla polskiego przemysłu.

Precedensowe prawo uderzające w biznes internetowych tytanów zostało wprowadzone w życie w Australii. Parlament w Canberze po długich i medialnych potyczkach z Google i Facebookiem, jako pierwszy na świecie wprowadził przepisy nakazujące platformom internetowym wypłacanie wynagrodzenia dla twórców treści.1 W myśl nowego prawa właściciele wyszukiwarek newsów czy mediów społecznościowych muszą zawrzeć umowy z wydawcami treści i podzielić się zyskiem. Gdyby negocjacje komercyjne zawiodły, stawkę ustanowić będzie mógł arbitralnie organ państwowy. Podobną regulację big-techu rozważają Unia Europejska, Kanada i Wielka Brytania. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że czasy imperium FANGów minęły i kolejne lata kryją dużo wyzwań dla tych olbrzymich firm.

Forma elektroniczna komunikacji wyparła papier, ale nie zabiła listów. Jednym z najlepszych tego przykładów jest chyba najsłynniejszy coroczny list na rynkach finansowych. List Berkshire Hataway, kierowanego przez inwestycyjną legendę Warrena Buffetta, do akcjonariuszy. Co „Wyrocznia z Omaha” (jeden z pseudonimów Buffetta) opisała w 2021 r.? Nic zaskakującego – by nigdy nie „stawiać” na rynkach przeciwko USA, że jest drogo i Berkshire nie dokonało żadnych dużych akwizycji pomimo utrzymywania ogromnych ilości gotówki na bilansie, a najlepszą inwestycją patrząc po liczbach było dla Buffetta i spółki skupowanie akcji własnego konglomeratu, i że obligacje nie oferują dziś wartości inwestorom. Z wieloma z tych tez możemy polemizować i niestety uważamy, za zbytnie uproszczenia. Diabeł tkwi w szczegółach i wystarczy powiedzieć, że ignorując determinację i skalę działania banków centralnych, kierowana przez Buffetta firma nie skorzystała z wielu zeszłorocznych okazji inwestycyjnych i pozostała na peronie licząc, że pędzący pociąg hossy się wykolei. Owszem jest drogo w ujęciu historycznym, ale czy analogie do przeszłych poziomów wycen mają uzasadnienie? Można by długo debatować. My pozostajemy obecnie zwolennikami stopniowego budowania części wzrostowych portfeli inwestycyjnych z myślą o ochronie majątku przed inflacją. Preferujemy akcje na tle obligacji, ale nie skreślamy tych drugich jako elementu stabilizującego i mającego potencjał do generowania wyników powyżej bankowych alternatyw. Widzimy dużo okazji dziś w akcjach i obligacjach rynków wschodzących. Zamiast koncentrowania się na regionalnych podziałach, np. USA vs reszta świata, wolimy patrzeć na branże czy pojedyncze spółki, szukając tych albo korzystających na odbiciu gospodarczym, albo na długofalowych megatrendach. Nie oznacza to jednak, że stoimy całkiem w opozycji do myśli Buffetta. Tak jak on, cenimy jakościowe spółki dywidendowe oraz dostrzegamy liczne ryzyka dla rynkowego optymizmu. Stąd np. jesteśmy konserwatywni w poziomie alokacji w akcje w strategiach mieszanych. Trzeba przyznać, że fragment listu o obligacjach wstrzelił się w bieżące wydarzenia na rynkach długu.

Wyprzedaż na obligacjach przyspieszyła bowiem w ostatnich dniach, co odbiło się na wynikach rozwiązań obligacyjnych, np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2, czy mieszanych mocno opartych w części dłużnej o obligacje skarbowe np. #PekaoBazowy15ObligacjiWysokodochodowych. Poruszaliśmy ten temat dość obszerna na łamach poprzedniego odcinka Tygodnika2, a ta analiza i nasze ówczesne wnioski pozostają nadal w mocy. Dziś warto dodać, że przecena w naszej opinii ewidentnie ma swoje epicentrum w Stanach Zjednoczonych, gdzie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (ang. US treasuries) w ostatnich dniach wyskoczyły nawet chwilowo ponad 1,60%. Dla porównania amerykańskie treasuries zaczynały 2021 r. z rentownościami prawie 2 krotnie niższymi (ok. 0,9%), a w ubiegłym roku w wakacje ocierały się o poziom 0,5%. Dla zobrazowania tego jak duże są te ruchy cen obligacji za Atlantykiem wystarczy powiedzieć, że ktoś kto zainwestował na początku roku w indeks treasuries o terminie zapadalności powyżej 20 lat ma na dziś ponad 10% stratę! Jak można tłumaczyć tak dużą reakcję cen? W naszej ocenie dzieje się tak, ponieważ rynki zaczęły dyskontować optymizm gospodarczy nie tylko przez podwyższone oczekiwania inflacyjne, ale również przez wycenianie szybszych podwyżek stóp procentowych przez FED. Dzisiejsze ceny kontraktów na przyszłą stopę procentową (FRA) sugerują, że według uczestników rynku FED miałby dokonać w przeciągu najbliższych dwóch lat 3 podwyżek po 25 punktów bazowych. Sytuacja w USA rozlała się na pozostałe rynki. Spadki dotknęły również obligacji na rynkach wschodzących. Zazwyczaj dług rynków wschodzących traktowany jest jako beneficjent wyższej inflacji i szybszego wzrostu gospodarczego…chyba, że pojawi się widmo wzrostu ceny pieniądza (stóp procentowych) na rynkach bazowych, tj. właśnie głównie w USA. W przypadku obligacji rynków wschodzących doszło wg nas do pewnego przegięcia, gdy dobre informacje przestały być dobre, a zaczęły być złe. Nasza ocena sytuacji sprzed tygodnia pozostaje w mocy. Zacytujmy ”Ostatnie ruchy rynkowe oceniamy jako przejściową korektę i element bardziej zmiennego krajobrazu na rynku długu w 2021 r.” Koniec cytatu. Naszym zdaniem rynek trochę się zagalopował z oczekiwaniem podwyżek stóp procentowych i stoi w silnej kontrze do zamiarów FED, komunikowanych w postaci czy to wywiadów, czy słynnych już „kropek FEDu3”. Sądzimy, że bieżąca wyprzedaż na rynku skarbowym rodzi okazje dla inwestorów do budowania zaangażowania po atrakcyjniejszych cenach, czyli przy wyższych rentownościach. Jednocześnie wydaje nam się, że posiadając już pozycje w obligacjach skarbowych, w 2021 r. nie raz czy nie dwa będzie trzeba wykazać się cierpliwością i jak to się mówi „zagryźć zęby”, jeśli celem jest wypracowanie wyższych stóp zwrotu od depozytów i lokat bankowych. Z perspektywy zarządzającego, mamy ambicję by w rozwiązaniach obligacyjnych wypracować stopy zwrotu znacznie przekraczające wspomniane produkty, co otwarcie komunikujemy i wyrażamy w cyfrach na stronach opracowania „Polowanie na oprocentowanie”4. Tymczasowo, podjęliśmy działania, które pozwoliły nam zamortyzować uderzenie obligacyjnej wyprzedaży oraz dokładamy tzw. pozycji relatywnych. Tj. staramy się łączyć nowe pozycje w portfelu tak, by na ich wynik wpływ miał nie kierunek zmian rynkowych, ale zależność (relacja) od siebie cen dwóch różnych instrumentów. Powtórzę również ważną pointę sprzed tygodnia. W naszej ocenie, z perspektywy dywersyfikacji portfela, złożenie rozwiązań obligacyjnych oraz dłużnych krótkoterminowych, ma potencjał do ograniczania ryzyka oraz sprzyjania generowaniu wyników przy mniejszej zmienności całości inwestycji. Reprezentantem grupy funduszy dłużnych krótkoterminowych jest chociażby #PekaoKonserwatywnyPlus.

Obawa przed wzrostem kosztu pieniądza odbiła się czkawką także na rynkach akcyjnych. Na globalnych giełdach zaczerwieniło się w ubiegłym tygodniu. Indeks akcji rynków rozwiniętych przecenił się o ok. 3,5%, podczas gdy zasięg korekty na rynkach wschodzących w tydzień sięgnął ok. 7,3%. W ujęciu sektorowym, jedynie producenci paliw byli grupą, której akcje drożały. Najsilniejsza przecena dotknęła spółek technologicznych oraz konsumenckich. W skład tej drugiej grupy wchodzą giganci e-commerce. Patrząc na zestawienie wyników sektorowych indeksów akcyjnych od początku roku (YTD) wspomniany sektor paliwowy wypracował ponad 15% stopę zwrotu, dwukrotnie wyższą niż komunikacja i finanse, zajmujące odpowiednio 2 i 3 miejsce w tym zestawieniu. Branże o bardziej cyklicznym profilu, tj. te bardziej wrażliwe na tempo aktywności gospodarczej, od początku roku są istotnie bardziej łaskawe dla inwestorów akcyjnych niż branże technologiczna, e-commerce czy ochrona zdrowia. Naszą tezę o #RotacjiSektorowej wdrażamy w życie stopniowo w wielu naszych strategiach akcyjnych, ale na największą elastyczność w tym zakresie możemy pozwolić sobie w częściach akcyjnych portfeli funduszy, zarządzanych niebenchmarkowo, takich jak #PekaoBazowy15Dywidendowy, #PekaoAkcjiAktywna Selekcja czy #PekaoKompas. Zachęcam, by sięgnąć ponownie po wywiad z #KarnawałuMożliwości2021 z Andrzejem Kubackim, Dyr. Zespołu Zarządzania Akcjami, w którego drugiej części sporo miejsca poświęcamy właśnie rotacji kapitału pomiędzy branżami5. Przecenę na giełdach wykorzystujemy obecnie by odświeżyć rozważania nad inwestycją w wiele spółek z naszej listy inwestycyjnej, które przeszły pomyślnie proces analizy, ale dotychczas wydawały nam się zbyt drogie. Jednocześnie przeglądamy pozycje w portfelach, z zamiarem unikania spółek, które choć miały dobry okres biznesowy w pandemii, to niekoniecznie muszą znów świetnie poradzić sobie podczas otwierania gospodarki. W strategiach mieszanych ryzykiem staramy się sterować obecnie przez rodzaj pozycji („które akcje kupujemy”), a nie poprzez alokację („ile akcji kupujemy”). Na przykładzie #PekaoKompas, utrzymujemy relatywnie niską alokację w akcje, chcąc zachować niski poziom wahań jednostki uczestnictwa. Nie wykluczamy jednak, że w dalszej części roku nie poszukamy większej niż obecnie ekspozycji na akcje.

Globalnie szczepienia postępują w coraz szybszym tempie, które obecnie wynosi ok. 6,7 mln dawek podawanych średnio dziennie. Podano już ponad 240 mln zastrzyków. Obok danych o postępach szczepień w gospodarkach rozwiniętych (np. obecnie ok. 23% populacji w USA i 30% na Wyspach Brytyjskich) zaczynają pojawiać się statystyki również z innych zakątków świata. Wygląda na to, że turystyka na Seszelach i Malediwach powinna mieć się nieźle – zaczepiono tam już odpowiednio 78 i 30% populacji. 20% populacji Serbii, 17% Chile, 10% w Turcji i Maroko. To dobry znak, że kampania wakcynacyjna postępuje też na rynkach wschodzących.

Niepokojące, że w Unii Europejskiej choć jeden zastrzyk szczepionki przyjęło dopiero 7 na 100 osób, a statystyki zachorowań w ubiegłym tygodniu wzrosły i znów na Starym Kontynencie średnio dziennie diagnozuje się ponad 100 tys. nowych zakażeń. Statystyki wskazują, że za sprawą rozpowszechniania brytyjskiego wariantu wirusa możemy mieć właśnie do czynienia z nową falą zachorowań w Europie Środkowej, tj. w Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w Polsce.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz:

#RotacjaSektorowa
# zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultratanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://www.ft.com/content/e491739e-cd94-4ee9-9487-d487a5036075
2 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-23-02-2021-r
3 Graficzna reprezentacja prognoz stóp procentowych przez każdego z członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (ang. Federal Open Market Committee, w skrócie FOMC), czyli odpowiednika polskiej Rady Polityki Pieniężnej.
4 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/polowanie-na-oprocentowanie
5 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/karnawalmozliwosci2021-nieoczywiste-okazje-gieldowe

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.