Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  01.12.2020  r.

Pekao Tygodnik 01.12.2020 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok zaprasza do wysłuchania o: znajomej twarzy na kluczowym stanowisku w Białym Domu, bankach centralnych skupujących akcje, listopadowym festiwalu niekochanych spółek, wątpliwych podstawach dyskusji „value vs growth” oraz naszym bieżącym nastawieniu do ryzyka.

Pobierz

Zaczynamy od polityki w USA, a mianowicie nominacji na członków rządu w administracji Biden-Harris. Wszystko wskazuje na to, że kluczowe stanowisko ds. gospodarczych, sekretarz skarbu, zostanie powierzone osobie dobrze znanej inwestorom - Janet Yelen. Jako była szefowa amerykańskiego banku centralnego (FED), Pani Yellen dała się poznać jako zwolenniczka luźnej polityki monetarnej (gołąb). Rynki finansowe lubią wiedzieć czego oczekiwać. W tym przypadku mogą spać spokojnie, że kluczowa osoba kształtująca politykę gospodarczą zapewne woli przesadzić, niż zbagatelizować potrzebę stymulacji gospodarczej. Można też spodziewać się dobrej komunikacji na linii FED-Biały Dom, co powinno zapewnić szybkość działania, gdy czas interwencji jest kluczowy. Dodatkowo, według nas Janet Yellen spędziwszy 4 lata na „drukowaniu pieniędzy” doskonale zdaje sobie sprawę, że polityka pieniężna ma swoje ograniczenia, a nawoływania Jerome’a Powella do większego zaangażowania polityki fiskalnej mają solidne uzasadnienie. W myśl motywu #DrukujemyWydajemy. Jak na ironię, wiele wskazuje na to, że swoją kadencję pani Yellen zacznie z prawie opróżnionymi kuframi rządowymi i od razu będzie musiała walczyć o pieniądze na finansowanie programów rządowych. Zdaje się, że odchodząca administracja Donalda Trumpa nie zamierza ułatwiać tego zadania. Bieżący sekretarz skarbu, Steven Mnuchin, zadecydował o przesunięciu niewykorzystanych do tej pory przez Biały Dom 455 mld USD z ostatniego programu pomocowego do Generalnego Funduszu Skarbu. Sięgnięcie po te środki będzie wymagało zgody Senatu, który jest kontrolowany przez Republikanów i może skutecznie blokować powiększanie budżetu i duże wydatki rządowe. Nie mniej jednak wg nas, nominacja Janet Yellen, to pozytywny sygnał dla rynków finansowych i naszym zdaniem dodatkowy argument za rozbudowywaniem części wzrostowej w portfelach inwestycyjnych z myślą o horyzoncie kolejnych 12 miesięcy. Szczególnie, że jej poglądy kuszą nas do rozważenia ciekawego scenariusza na przyszłość…

Mianowicie, nie dawniej jak w kwietniu bieżącego 2020 r., pani Yellen udzieliła wywiadu dla CNBC1, w którym stwierdziła, że w obecnej sytuacji FED nie potrzebuje skupować akcji w ramach programów QE, ale „w długim terminie, to nie byłoby złe, jeśli Kongres zrewidowałby uprawnienia FED w zakresie klas aktywów, które może posiadać”. Do tego zwróciła uwagę, że „FED jest zdecydowanie bardziej ograniczony [przepisami – przyp. autora] niż większość innych banków centralnych”. Faktem jest, że skup akcji na dużą skalę, choć z zupełnie różnych powodów, prowadzą już Bank Japonii oraz Szwajcarski Bank Centralny. Możemy sobie wyobrazić, że wraz z postępującą japonizacją świata oraz w obliczu kolejnego, jeszcze nie nazwanego kryzysu, FED może przekroczyć rubikon i wejść w buty nie tylko wierzyciela, ale też akcjonariusza. Wystarczy powiedzieć, że decyzja o skupowaniu obligacji korporacyjnych, nawet tych o wysokim ryzyku kredytowym (ratingu spekulacyjnym), została w tym roku podjęta błyskawicznie. Choć kupowanie akcji przez FED to na razie tylko spekulacje, to jednak, wg nas, nie możemy odrzucić takiego scenariusza na przyszłość. Ostatnie 10 lat nauczyło inwestorów, że w razie dużych zawirowań rynkowych, banki centralne czekają z poduszką do podłożenia i złagodzenia upadku. Wydaje się nam, że ta tendencja będzie kontynuowana, a „arsenał poduszek” skrywa jeszcze kilka niespodzianek.

Nad Wisłą za informację tygodnia, uznajemy ogłoszenie PFR o uruchomieniu drugiej fazy tarczy kryzysowej. Według komunikatu objęte nią zostanie ok. 40 branż, a wartość pomocy ma w ocenie PFR wynieść ok. 20 mld PLN (maksymalnie 45 mld). Dla porównania, do tej pory Polski Fundusz Rozwoju sfinansował pomoc w wysokości 62 mld PLN.

Główne indeksy giełdowe zamykają listopad na solidnym plusie, co może dziwić zważywszy na rozgrywającą się w ostatnich tygodniach niepewność wyborczą w USA oraz szczyt pandemii w Europie. Akcje z rynków wschodzących (indeks MSCI Emerging Markets) podrożały w miesiąc o ok. 9%. Jeszcze głębsza zieleń widoczna była w notowaniach indeksów giełd rynków rozwiniętych, które przez 30 dni wzrosły o ok. 12%. W ostatnich dniach, jak i przez cały miesiąc, obserwowaliśmy silną #RotacjęSektorową na rynkach akcji. To był prawdziwy festiwal niekochanych, porzuconych i nudnych walorów. Bezapelacyjnymi zwycięzcami listopada są spółki z sektora energetycznego, który na przykładzie USA wypracował prawie 30% zysk dla inwestorów. To blisko dwukrotnie więcej niż dwa kolejne silne sektory – finansówka oraz przemysł, które na rynku amerykańskim podrożały w miesiąc o ok. 15%. Jeśli dołożymy do tego również dwucyfrowe wzrosty cen akcji producentów materiałów, otrzymujemy obraz inwestorów, którzy uwierzyli w rychło nadchodzący powrót normalności dzięki skutecznym szczepionkom. Przy takim założeniu, owa „stara ekonomia” najwyraźniej skusiła kapitał niskimi wycenami i perspektywą odbicia. Akcjom banków dodatkowo pomógł Europejski Bank Centralny sygnalizując zniesienie zakazu wypłacania dywidend. Spośród naszej oferty, taki układ sił rynkowych sprzyjał najbardziej funduszom #PekaoAkcjiPolskich oraz #PekaoAkcjiEuropejskich (w EUR). Wyraźnie zaznaczyła się również wrażliwość spółek o małej i średniej kapitalizacji na oczekiwaną koniunkturę gospodarczą. Potocznie zwane „Misie” zaliczyły udany miesiąc, a w ślad za tym zabłysnęły fundusze #PekaoDynamicznychSpółek oraz #PekaoAkcjiMałychiŚrednichSpółekRynkówRozwiniętych.

Wielu ekspertów poczytuje ostatni miesiąc jako punkt zwrotny w wieloletnim trendzie dominacji spółek wzrostowych, a słabości spółek nisko wycenianych (value). Podobnie, narracja wielu analityków skupia się na dużych szansach ponadprzeciętnych zysków jakie oferują małe spółki w scenariuszu dynamicznego ożywienia gospodarczego. Niestety, werdykt według nas nie jest taki łatwy. Naszym zdaniem ani jedna, ani druga teza nie mają solidnych podstaw w dzisiejszej rzeczywistości ekonomiczno-rynkowej. Spółki niedocenione (value) często reprezentują umierające branże, w których zyski, marże, siła konkurencyjna są w sekularnym trendzie spadkowym. Pandemia przyspieszyła wiele trendów i tym samym powiększyła przepaść między nową, a starą ekonomią. Tym samym wiele spółek value znalazło się w jeszcze gorszej pozycji na tle challengerów (tj. pretendentów do przejęcia biznesu). Przykładem jest choćby sektor bankowy. Niska wycena nie jest po prostu wystarczającym argumentem, by uzasadnić nabywanie udziałów w danym przedsięwzięciu. Innymi słowy, to że coś jest tanie, nie oznacza, że jest dobre. Pewnie jest tanie z jakiegoś powodu. Z kolei teza o dobrych perspektywach małych i średnich spółek kłóci się z brutalną rzeczywistością pandemiczną. Po pierwsze wiele firm, które są za małe by łatwo korzystać z ultra taniego pieniądza na rynku obligacji, może borykać się z problemami finansowymi. Pandemia bardziej sprzyjała dużym firmom, mającym dostęp do szerokiej palety narzędzi finansowych. Po drugie, nawracające fale pandemii mogą nam towarzyszyć znacznie dłużej niż inwestorzy chcieliby wierzyć, patrząc przez pryzmat wiadomości o pierwszych szczepionkach. Łatwo więc o rozczarowanie. Do tego, to właśnie małe podmioty są na pierwszej linii, by odczuć negatywny wpływ opóźnionej stymulacji fiskalnej w USA i Europie. Nie widzimy więc zasadności budowania portfela akcyjnego w oparciu o tezę wyższości a) spółek wzrostowych (growth) nad niedowartościowanymi (value) czy b) spółek o dużej vs małej kapitalizacji. Jakie „wymiary” rynku wydają nam się obecnie kluczowe w podejmowaniu decyzji zakupowych na rynku akcji? Podkreślam, kluczowe, ale nie wystarczające. Jest to kwintet: „covidowość” (wrażliwość biznesu spółki na obostrzenia pandemiczne), cykliczność (większa wrażliwość na przyspieszanie wzrostu gospodarczego), dywidenda (szczególnie perspektywy jej wzrostu), wzrost zysków (jakość i trwałość tego wzrostu) oraz zdolność spółki do zaskoczenia analityków. Właśnie te parametry uznajemy obecnie za kluczowe i w różnej kombinacji stosujemy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w naszych funduszach. W #PekaoBazowy15Dywidendowy duże znaczenie przypisujemy perspektywom wzrostu dywidendy oraz zysków, unikając firm o wysokiej dywidendzie, ale generowanej na schyłkowym biznesie. W #PekaoMegatrendy największy nacisk położony jest na jakość i trwałość wzrostu zysków firm w horyzoncie minimum 3-5 kolejnych lat, co Piotr Stopiński określa „jazdą na fali megatrendu”. Wówczas portfelowe spółki z automatu charakteryzują się wysoką odpornością biznesu na pandemiczne otoczenie. W #PekaoKompas od zawsze królowała i króluje ocena szans danej spółki na zaskoczenie rynku i w efekcie wygenerowanie skokowego wzrostu wyceny. W tym produkcie Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi, z Andrzejem Kubackim na czele, przykłada małą wagę do debat o sektorach, segmentach czy stylach inwestycyjnych. Liczy się każda pojedyncza spółka z osobna i jej specyficzna sytuacja. Jeszcze inaczej akcenty rozłożone są w #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja, który wybierając spośród firm notowanych na GPW w Warszawie dużą wagę obecnie przykłada do wrażliwości spółki na tempo wzrostu polskiego PKB (cykliczność) oraz szans na zaskoczenie analityków. 4 produkty, 4 różne podejścia i 4 różne opcje do zdywersyfikowania części wzrostowej swojego portfela inwestycyjnego.

Z kolei na rynkach instrumentów dłużnych wspomniany optymizm inwestorów jest raczej wiatrem w oczy. W naszej ocenie kapitał poszukuje obecnie czystej ekspozycji na normalizację w gospodarce, również pośród obligacji skarbowych. Na tej kanwie rosły ostatnio rentowności (spadały ceny) obligacji czeskich. Wierni naszej strategii staramy się być aktywni w zmienianiu wrażliwości portfeli obligacyjnych (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2) i dłużnych krótkoterminowych (np. #PekaoKonserwatywnyPlus) na wahania cen. Na obecnych przecenach znajdujemy taktyczne okazje zakupowe, które w naszej ocenie powinny dołożyć in plus do wyniku w horyzoncie kolejnego kwartału.

Krzywa zachorowań w Polsce przegięła się – przyrost nowych przypadków zmniejszył się przez tydzień. Średnio przez dzień przybywa dziś 18,5 tys. zdiagnozowanych zakażeń, podczas gdy tydzień temu było to o 4 tys. więcej. Pandemia dalej spowalnia w Unii Europejskiej. Obecnie średni dzienny przyrost nowych przypadków wynosi 148 tys., w porównaniu do 215 tys. w szczycie z pierwszej połowy listopada. Bardzo pozytywnie należy oceniać równoczesne spowolnianie pandemii w USA, choć przyrost pozytywnych wyników testów na COVID jest tam bardziej dynamiczny niż w Europie i wynosi obecnie średnio dziennie ok. 160 tys.

Niestety, śmiertelność spada dopiero z opóźnieniem, a przez ostatni tydzień prawie nie drgnęła w dół. Średnio dziennie pandemia wciąż kosztuje życie blisko 500 Polaków, 3500 Europejczyków i 1400 Amerykanów. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w Polsce na COVID umiera średnio dziennie 1,3 osoby. To prawie dwukrotnie więcej niż średnia unijna wynosząca 0,78. Śmiertelność w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wydaje się być najniższa obecnie w USA – 0,48.

Wydaje się, że w Europie szczyt drugiej fali pandemii mamy za sobą. Póki co, nie realizuje się negatywny scenariusz znacznego przyspieszenia zachorowań w USA. Obawiamy się jednak, że ogromna migracja na Święto Dziękczynienia odbije się wyższym tempem zachorowań w USA, w tym i kolejnym tygodniu. Podobnie, pozostajemy sceptyczni, czy ratowanie świąt w Europie pozostanie bez wpływu na krzywą zachorowań. Z uwagą obserwujemy również plany poszczególnych krajów europejskich do znoszenia obostrzeń. Przykładowo, Austria szykuje się do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. W naszej ocenie, poluzownie środków bezpieczeństwa przy wciąż wysokiej dynamice zachorowań, niesie istotne ryzyko pojawienia się trzeciej fali pandemii po nowym roku.

W dwóch poprzednich edycjach Tygodnika podkreślaliśmy też nasz sceptycyzm odnośnie szybkiego zwycięstwa nad pandemią przy użyciu szczepionki. Pozostajemy na stanowisku, że statystyki wysokiej skuteczności prototypów, choć obiecujące, są jeszcze podatne na ewentualne rewizje w dół. Nie znamy czasu, na jak długo szczepionki zapewnią odporność. Do tego uważamy, że przed branżą farmaceutyczną oraz rządami stoją potężne wyzwania logistyczne, które zapewne narzucają terminarz masowych szczepień rozciągnięty nie na tygodnie, ale długie miesiące. Bez wątpienia, świadomość istnienia skutecznej szczepionki daje podstawy do optymizmu względem gospodarki i ryzykownych klas aktywów w horyzoncie następnego roku. Jednakże, w krótkim okresie ten optymizm może być wystawiany na próby. Na przykład Astra Zeneca, jedna z pierwszych trzech zachodnich firm farmaceutycznych, która dopiero co chwaliła się 90% skutecznością swojej szczepionki, podała że wyniki badań są zaburzone ze względu na uchybienia w procesie produkcji. Rozbieżności na linii produkcyjnej sprawiły, że testowane dawki leku różniły się jego stężeniem.

Obydwa czynniki – wolniejsze od oczekiwań masowe szczepienia i poświąteczne fale wtórne - mogą być przyczynkiem do pogorszenia sentymentu na rynkach finansowych, które wg nas dziś dyskontują rychły koniec koronakryzysu. Stąd obecnie preferujemy konserwatywne podejście do ryzyka oraz pilnujemy, by dysponować „suchym prochem” do zakupów na ewentualnych rynkowych przecenach.

 

1 https://www.cnbc.com/2020/04/06/yellen-says-the-fed-doesnt-need-to-buy-equities-now-but-congress-should-reconsider-allowing-it.html

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.

Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.