Materiał reklamowy
#KarnawałMożliwości2021 Coś się kończy, coś się zaczyna.

#KarnawałMożliwości2021 Coś się kończy, coś się zaczyna.

Wideo

Coś się kończy, coś się zaczyna.

Wywiad z dnia 20.01.2021.

Coś się kończy, coś się zaczyna.

Maciej Pielok, CFA (MP): Pora na ostatnie nagranie w ramach #KarnawałMożliwości2021. W rozmowie z Jackiem Babińskim, Wiceprezesem Pekao TFI, a jednocześnie szefem Departamentu Zarządzania Aktywami zastanawiać się będziemy nad tym, jakie klasy aktywów wydają się najatrakcyjniejsze na kolejne miesiące, czy rynek akcji jest przegrzany i na co uważać inwestując swoje oszczędności? Serdecznie zapraszam.

MP: Dzień dobry Jacku.

Jacek Babiński, CFA (JB): Dzień dobry, witam wszystkich, cześć Maćku.

MP: Jacku, gospodarka światowa doznała ogromnego szoku, z którego będzie wygrzebywać się jeszcze pewnie przez kilka kwartałów. Pomimo to, obligacje, akcje, a nawet część surowców zaliczyła solidny rajd cen w górę, często na nowe historyczne szczyty. Widząc taką przepaść pomiędzy gorącymi rynkami, a mroźne ekonomiczną rzeczywistością nasuwa się kilka pytań: Jak do tego doszło? Czy hossa się już kończy? I co twoim zdaniem będzie wyznaczać dalej kierunki dla cen tych aktywów?

JB: Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy się cofnąć na chwilkę do marca, kwietnia ubiegłego roku, do pandemii, kiedy gospodarka światowa zamarła. Byliśmy o krok od depresji, od załamania kompletnego gospodarczego. I żeby przeciwdziałać temu, żeby to się nie stało, mieliśmy zdecydowaną, bardzo niespotykaną dotąd historii reakcję banków centralnych i rządów. Gigantyczne ilości pieniądza zostały wpompowane w gospodarkę. I stąd mamy taką sytuację, że pomimo tego, że mieliśmy do czynienia z recesją, to na rynkach finansowych koniunktura była była od marca, kwietnia bardzo bardzo dobra.

MP: To w takim razie, skoro rynki zareagowały przede wszystkim na te działania pomocowe, a teraz wychodzimy powoli z tego kryzysu gospodarczego, to czy to oznacza, że w takim układzie będzie się kończyła hossa trwająca na ryzykownych aktywach?

JB: My jesteśmy optymistyczni jeśli chodzi o ten rok. Uważamy, że będziemy mieć do czynienia ze wzrostami na giełdach i na ryzykownych aktywach. Natomiast, nie zakładamy, żeby miał być to początek nowego, długoterminowego trendu. Czyli myślimy, że to ten rok, przyszły będą dobre. No, a później zobaczymy. Cały czas jesteśmy w tej hossie, która się zaczęła w 2009 roku. Mamy jej przedłużenie właśnie za sprawą tych działań, które podjęły rządy i banki centralne.

MP: To głównym czynnikiem, wyznaczające kierunek ryzykownych klas aktywów na ten rok będzie według Ciebie?

JB: Zdecydowanie, zdecydowanie banki centralne. Myślimy, że to będzie bardzo mocny rok w gospodarce. I myślimy, że też na rynkach, tak jak powiedziałem, finansowych to będzie niezły rok. Aczkolwiek, jeżeli ta nasza gospodarka przyspieszy, jeżeli wyjdziemy z pandemii, to wtedy w naturalny sposób banki centralne będą się musiały zastanowić, czy nie wycofać części tego pakietu i kiedy go wycofać? I wtedy zaczną się, w naszej ocenie problemy. Pytanie, czy ta gospodarka przyspieszy na tyle, żeby poradziła sobie z interwencją banków centralnych tą taką negatywną? Czy wejdziemy w fazę takiej dłuższej stagflacji?

MP: Wiele osób śledzących wykresy pewnie woli dziś zaczekać z budowaniem ekspozycji na ryzykowne klasy aktywów. "Już mocno urosło, poczekam do korekty" - tak można byłoby sparafrazować to podejście. Jak oceniasz taką strategię?

JB: To zawsze jest pytanie, w którym momencie wejść, kupić czy zaczekać, czy robić to teraz? My nie jesteśmy tutaj zwolennikami takiego próbowania timingu rynku. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej sobie tę ekspozycję budować stopniowo. Też mniej nerwów wtedy tracimy. A jeśli już, jeśli już chcemy to zrobić w jednym takim ruchu, to zdecydowanie bym jednak zalecał żeby to robić w momentach paniki i załamania takiego jak mieliśmy na wiosnę. Natomiast wtedy mało kto myśli o inwestowaniu. I stąd się bierze, że jednak większość nie kupuje wtedy. Więc, jeżeli nie mamy takich mocnych nerwów, żeby żeby wypatrywać takich momentów, które się zdarzają raz na wiele lat, to zdecydowanie lepszą strategią jest spokojna, powolna, akumulacja czy akcji, czy obligacji korporacyjnych, funduszy inwestujących w te klasy aktywów Dlatego, że tak dużo jest czynników, które oddziałują na na rynki z dnia na dzień, że próba "wytimingowania" jest bardzo trudna i ryzykujemy, że po prostu kupimy na przysłowiowej górce, czy sprzedamy na dołku. Inwestując systematycznie, regularnie, niezależnie od tego gdzie jesteśmy na rynkach finansowych, mamy lepsze co do zasady efekty tego.

MP: Powiedziałeś o akumulowaniu stopniowym. Akumulowaniu czego Twoim zdaniem? Jakie klasy aktywów mają, w ocenie Ciebie, zespołu, najlepsze perspektywy na ten rok? I jakie są Wasze preferencje odnośnie: akcje vs obligacje, czy też cała szersza gama klas aktywów?

JB: Preferujemy te aktywa, które w oczywisty sposób mają szanse się obronić w momencie, kiedy siła nabywcza pieniądza spada. I to nie są te aktywa, które przez ostatnie 10 lat się zachowywały najlepiej, bo mieliśmy okres, w którym tej inflacji nie było. Takimi aktywami są m.in. akcje, obligacje korporacyjne. Ale też niekoniecznie wszystkie akcje, o tym może zaraz powiem. Nieruchomości też są taką klasą aktywów, która broni się przed inflacją. Złoto. Ale przede wszystkim musimy, każdy sobie musi zadać to pytanie w kontekście swojego indywidualnego portfela, swojego majątku, majątku swojej rodziny i zastanowić się, że same depozyty, czy same obligacje skarbowe, które do tej pory przez ostatnie 20 lat bardzo dobrze, bardzo dobrze się zachowywały, były uznawane za inwestycje bardzo ostrożne i konserwatywne. To w czasach inflacji mogą nie być w stanie utrzymać wartości, siły nabywczej tego majątku. Tu się robi problem. Dlatego my myślimy, żeby dodawać te bardziej ryzykowne aktywa nie po to, żeby uzyskać jakieś spektakularne stopy zwrotu, żeby brać jakieś ryzyko. Tylko żeby chronić ten majątek, który mamy. Więc też nie hurra i kupujemy tylko akcje i nic więcej, ale mając ten taki rdzeń swojego majątku w bezpiecznych aktywach, dokładać powoli, stopniowo trochę obligacji korporacyjnych, trochę akcji, elementu wzrostowego, rynków wschodzących. Złoto też jest dobrym, dobrym, dobrą inwestycją w czasach inflacji. Żeby po prostu, tak jak powiedziałem, ten portfel zachował wartość.

MP: Jacku, wspomniałeś już akcje rynków wschodzących. Ciekaw jestem, jakie kierunki konkretnie w ramach giełdowych rozważań uważasz w tym momencie za najsensowniejsze? Czy właśnie podział regionalny: akcje rynków wschodzących versus akcje rynków rozwiniętych? Być może jakiś inny wymiar? Chociażby spółki wzrostowe vs spółki wartościowe, Value vs Growth? Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie?

JB: Wydaje mi się, że to będzie dobry rok dla szeroko dla akcji, dla wszystkich rynków, czy geograficznie czy sektorowo. Natomiast takim rynkiem, który wydaje się, że ma szansę bardzo dobrze się w tym roku zachować, jest rynek azjatycki, z Chinami na czele, jako strukturalny zwycięzca czasu pandemii. Bardzo szybkie wyjście z COVID i widać, że tamta gospodarka bardzo sobie dobrze radzi, a jednocześnie korzystają na tym co się dzieje w innych krajach i innych regionach - stymulacji fiskalnej i monetarnej. W drugiej kolejności bym postawił na rynki surowcowe. Jesteśmy po bardzo długiej bessie, która która na surowcach, która zmniejszyła podaż na tych rynkach. W sytuacji kiedy mamy tę inflację, jeszcze nie teraz, ale już za rogiem, to jest to miejsce gdzie, myśląc w perspektywie dziesięciu lat, powinniśmy część naszych aktywów tam przekierować, bo poprzednia dekada była dekadą, w której inflacji po prostu nie było. I są to aktywa stosunkowo tanie. Innym takim sektorem, który mi się podoba jest sektor bankowy. Też po latach strukturalnego, słabego zachowania. Rynki takie jak rynek europejski, czy rynki rozwinięte, Ameryka to jednak umieściłbym za tymi rynkami wchodzącymi, za Chinami. To jest taka zmiana, no bo przez ostatnie 10 lat ten, kto był właśnie w Ameryce, w spółkach wzrostowych, technologicznych, to wygrywał. A takie rynki jak rynek polski, czy rynki w ogóle inne, surowcowe, wschodzące zachowywały się bardzo słabo. Więc wydaje nam się, że to COVID jest czynnik, który, tym katalizatorem, która zmienia tą rzeczywistość wokół nas. Pojawia się inflacja, a w momencie kiedy jest inflacja, historycznie popatrzymy setki lat wstecz wcale te akcje z rynków rozwiniętych się nie zachowywały tak super w czasach inflacji. I one broniły, nie że spadały, ale chroniły w dużej mierze wartość nabywczą. Ale nie tak, jak by mi się mogło wydawać, bo dużo z tych spółek ma surowce, które musi kupować. I to jest taki czas, kiedy może być ta zmiana tych wygranych spółek z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, w kierunku rynków wschodzących.

MP: Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę.

JB: Bardzo dziękuję.

MP: Państwu, dziękujemy za uwagę, zapraszamy do wspólnego inwestowania, życzymy udanych wyników i do zobaczenia do usłyszenia w innych komentarzach.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy Pekao. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Źródłem danych makroekonomicznych jest serwis Bloomberg. Źródłem danych porównawczych dla wyników funduszy/subfunduszy Pekao jest portal Analizy Online. Wszelkie opinie i oceny, w tym prognozy, zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.