Półroczne sprawozdania finansowe za rok 2021

31.08.2021

Informujemy, że na stronie internetowej www.pekaotfi.pl zostały opublikowane półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. na dzień 30.06.2021 r.