Ogłoszenie o  zmianie statutów i prospektów informacyjnych trzech funduszy inwestycyjnych Pekao