Oferta promocyjna w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych PAK PRO i PAK JUNIOR w okresie od 1.01. do 31.03.2022 r.

01.01.2022

„Zima z systematycznym inwestowaniem”. Otwórz Program PAK PRO i/lub PAK JUNIOR do 31 marca 2022 r. na zasadach określonych w regulaminie promocji, a skorzystasz ze zwolnienia z opłaty wstępnej oraz opłat manipulacyjnych przy kolejnych wpłatach dokonanych do 31 grudnia 2023 r. Sprawdź szczegóły promocji.