Oferta promocyjna w ramach Pekao Strategie Funduszowe SFIO od 30 stycznia do 31 marca 2020 r.

Oferta promocyjna w ramach Pekao Strategie Funduszowe SFIO od 30 stycznia do 31 marca 2020 r.

Klienci, którzy do 31 marca 2020 roku złożą zlecenia otwarcia konta regularnego lub nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa oraz dokonają wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w dowolnym subfunduszu oferowanym w ramach Pekao Strategie Funduszowe SFIO, otrzymają 50% zniżki w opłacie manipulacyjnej.

30.01.2020