Oferta promocyjna w Programie Super Basket od 2 stycznia do 31 marca 2020 r.

Osoby, które do 31 marca 2020 roku otworzą Program Super Basket, uzyskają 50% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy automatycznych konwersjach/zamianach jednostek uczestnictwa.

02.01.2020