Oferta promocyjna w Programie Super Basket od 1 września do 30 listopada 2021 r.

01.09.2021

Osoby, które do 30 listopada 2021 roku otworzą Program Super Basket, uzyskają 75% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy automatycznych konwersjach/zamianach jednostek uczestnictwa.