Oferta promocyjna w Programie Super Basket od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

01.07.2021

Osoby, które do 31 sierpnia 2021 roku otworzą Program Super Basket, uzyskają 80% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy automatycznych konwersjach/zamianach jednostek uczestnictwa.