Oferta promocyjna w Programie Super Basket od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

01.04.2022

Osoby, które do 30 czerwca 2022 roku otworzą Program Super Basket, uzyskają 100% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy automatycznych konwersjach/zamianach jednostek uczestnictwa.