Oferta promocyjna w Programach IKE i IKZE od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r.

01.11.2021

Otwórz Program IKE i/lub Program IKZE i skorzystaj ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej przy każdej wpłacie do programu dokonywanej do 31 grudnia 2021 r.