Informacje o zmianach prospektów informacyjnych 6 funduszy inwestycyjnych Pekao