Zarząd Pekao TFI powołany na kolejną kadencję

Zarząd Pekao TFI powołany na kolejną kadencję

08.06.2022

Spółką Pekao TFI S.A. będzie kierował zarząd w następującym składzie: 

•    Łukasz Kędzior, prezes zarządu odpowiedzialny za piony: finansowy, sprzedaży i marketingu, sprzedaży klientów sektora publicznego i zrównoważonego rozwoju oraz pion zarządu, 

•    Jacek Babiński, wiceprezes zarządu nadzorujący  pion zarządzania aktywami, 

•    Maciej Łoziński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za pion zarządzania ryzykiem oraz pion operacyjny.  

Pekao TFI jest najdłużej działającym towarzystwem na polskim rynku. Obecnie zarządza aktywami o wartości blisko 18 mld złotych i obsługuje ok. 440 000 klientów (stan na 31.05.2022). 
 

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości blisko 18 mld złotych (31.05.2022), zgromadzonymi w blisko 50 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku, pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje blisko 440 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługa asset management. 
Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, takie jak: nagroda specjalna Agencji ISBNews za całokształt prowadzonej działalności, nagroda Alfy 2021 dla Pekao Dynamicznych Spółek w kategorii funduszy „polskich akcji małych i średnich spółek” oraz trzy wyróżnienia subfunduszy, „Złoty Laur Klienta” w latach 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, „Złoty Portfel” Gazety Giełdy Parkiet za najlepszy wynik w 2020 r. w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych oraz dwa „Złote Portfele” za najlepszy wynik w 2021 r. w kategoriach: „fundusz zagranicznych papierów dłużnych" i „fundusz akcji zagranicznych”. 
Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 

 

{category}

{title}

{author}
{content}