• Strona Główna
  • Pekao TFI na podium w rankingu „Rzeczpospolitej” z 24.10.2019
Pekao TFI na podium w rankingu „Rzeczpospolitej” z 24.10.2019

Pekao TFI na podium w rankingu „Rzeczpospolitej” z 24.10.2019

24.10.2019

Pekao TFI znalazło się w gronie najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku i zajęło trzecie miejsce w tegorocznej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”.

W zestawieniu najbardziej wyróżniły się fundusze Pekao TFI w grupie strategii mieszanych, takie jak: Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (1. miejsce w grupie, wg rocznych stóp zwrotu na 30.09.2019), Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (3. miejsce w grupie) oraz Pekao Strategii Globalnej (16. miejsce w grupie), a także fundusze obligacyjne.

Towarzystwo awansowało z 8. miejsca w rankingu 2018, na 3. pozycję w tym roku.

Redakcja „Rzeczpospolitej” przygotowuje ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych co roku. W rankingu uwzględniane są fundusze dostępne dla szerokiej grupy odbiorców, które pozwalają na elastyczne wejście/wyjście z inwestycji, czyli fundusze otwarte (FIO) oraz specjalistyczne fundusze otwarte (SFIO). Pod uwagę brane są wyniki funduszy inwestycyjnych w poszczególnych grupach (wg stanu na 30.09.2019). W przypadku funduszy akcji w zestawieniu są uwzględniane fundusze z co najmniej 5–letnią historią, w przypadku mieszanych - z co najmniej 3-letnią historią, zaś w przypadku funduszy dłużnych - działające co najmniej od roku. W zestawieniu nie są uwzględniane fundusze o najmniejszych aktywach. Fundusze oceniane są za wyniki w okresach 6, 12, 36 i 60 miesięcy; 5 najlepszych funduszy w danej grupie otrzymuje punkty.
Zobacz więcej informacji>>
Źródło: "Rzeczpospolita" z dn. 24.10.2019.

{category}

{title}

{author}
{content}