• Strona Główna
  • Pekao TFI blisko pracodawców – trwa cykl spotkań z przedstawicielami firm na temat PPK
Pekao TFI blisko pracodawców – trwa cykl spotkań z przedstawicielami firm na temat PPK

Pekao TFI blisko pracodawców – trwa cykl spotkań z przedstawicielami firm na temat PPK

24.11.2019

Pekao TFI S.A. we współpracy z Pionem Bankowości Korporacyjnej Banku Pekao S.A. prowadzi cykl konferencji dla przedsiębiorców, poświęconych Pracowniczym Planom Kapitałowym.

Eksperci Pekao TFI S.A. spotykają się z przedstawicielami największych firm i wspólnie omawiają szczegóły związane z planowanym wdrożeniem PPK. Konferencje odbyły się już m.in. w Gdańsku, Rzeszowie, Białymstoku oraz Wrocławiu.

Bezpośrednie spotkania z pracodawcami to doskonała okazja, aby odpowiedzieć na ich pytania, czy też wyjaśnić pojawiające się wątpliwości odnośnie PPK. Spotykamy się z osobami, które w firmach będą odpowiedzialne za wdrożenie PPK, z kadrą kierowniczą i z pracownikami HR - to ich najbardziej interesują kwestie związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Chcemy ich w tym wspomóc - tak, aby cały proces implementacji i późniejszej obsługi przebiegał bez zakłóceń – podkreśla Renata Wanat-Szelenbaum, wiceprezes zarządu Pekao TFI S.A., odpowiedzialna za pion sprzedaży i marketingu.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to bardzo ważna reforma, do której rzetelnie chcą się przygotować zarówno pracodawcy, jak i podmioty, które będą miały w ofercie PPK. W trakcie konferencji padają więc konkretne pytania.

Najpierw największe firmy

Podczas jednego ze spotkań pracodawca zadał pytanie, czy jego przedsiębiorstwo, zatrudniające obecnie 300 osób, będzie zobowiązane do utworzenia PPK od 1 lipca 2019 r. (od tej daty stosuje się ustawę PPK1 do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób). Na koniec 2018 r. zatrudniał on na pełny etat niespełna 220 osób. Nowozatrudnieni pracownicy dołączyli do firmy w lutym 2019 r.

To przykład, jakich może być wiele w całym kraju. W pierwszej kolejności do PPK będą przystępowały firmy, które na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób. Pod uwagę brany będzie poziom zatrudnienia w tym konkretnym dniu. Jeśli więc pracodawca zatrudniał wówczas mniej osób, to ustawa PPK obejmie go od 1 stycznia 2020 r. pod warunkiem, że na 30 czerwca 2019 będzie zatrudniał nie mniej niż 50 osób, przy czym kluczowy jest sposób liczenia pracowników, a także forma zatrudnienia oraz jego ciągłość – komentuje Piotr Dygas, dyrektor departamentu klientów strategicznych w Pekao TFI S.A.

Dla największych pracodawców zostało coraz mniej czasu na wybór instytucji, która będzie zarządzała środkami pracowników w PPK. Ich ustawa obejmie od 1 lipca 2019 r. Ustawodawca przewidział jednak czas na to, aby pracodawca mógł spokojnie podjąć decyzję, z kim chciałby współpracować przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na wybór instytucji finansowej i podpisanie umowy o zarządzanie PPK, firmy zatrudniające minimum 250 osób, będą miały czas od 1 lipca do 25 października 2019 r.

Wpłaty dodatkowe pracodawców

Pracownicy działu kadr z zainteresowaniem uczestniczą w konferencjach organizowanych przez Pekao TFI S.A. i Bank Pekao S.A. Z ich strony również padają szczegółowe pytania. Przykładowo, szefowa działu HR dużego przedsiębiorstwa, pytała o wysokość dodatkowych wpłat - czy składka dodatkowa ze strony pracodawcy powinna być taka sama dla wszystkich pracowników, czy może być uzależniona od woli zatrudniającego.

Pracodawca może dodatkowo przekazywać środki na PPK swoich pracowników, jednak nie więcej niż 2,5 proc. ich wynagrodzenia brutto. Dobrowolna wpłata dodatkowa pracodawcy nie musi być równa dla wszystkich zatrudnionych. Firma może ją różnicować na przykład ze względu na staż pracownika w danym przedsiębiorstwie lub na podstawie wewnętrznych zapisów w regulaminie wynagradzania – wyjaśnia Piotr Dygas.

Zachęta do dodatkowego oszczędzania

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, który umożliwi nam zwiększenie środków w okresie emerytalnym. Polski ustawodawca, wzorując się na najlepszych zagranicznych przykładach, zaproponował powszechne rozwiązanie, które ma zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania.

Nasze społeczeństwo się starzeje. Procesy demograficzne jednoznacznie wskazują, że bez własnych oszczędności seniorzy będą mieli znacznie mniej środków do dyspozycji po przejściu na emeryturę. Już dziś stopa zastąpienia wynosi niecałe 40 proc.2 Z tego względu traktujemy PPK jako misję społeczną - rozwiązanie, które w sposób powszechny i masowy ułatwi Polakom gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę – dodaje Renata Wanat-Szelenbaum.


1 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).
2 Źródło: Raport OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en. Obliczenia OECD bazują na danych z 2016 roku.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156 tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Pekao TFI S.A. jest najstarszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A.

{category}

{title}

{author}
{content}