Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 27.09.2022 r.

Pekao Tygodnik 27.09.2022 r.

Komentarze

Mówimy m.in. o zdradliwie dobrych danych makro, idącej recesji, podatku od zysków nadzwyczajnych, krachu na funcie, czy japońskiej grze na japonizację świata.

Pobierz

Oj, zaczerwieniło się na rynkach. Ostatnie dni to głębokie spadki notowań wielu klas aktywów, dużo więcej strachu i lawina wydarzeń polityczno - gospodarczych. Wszystko wpisuje się w narrację trwającej bessy, o którym to utrzymującym się zagrożeniu rozmawiamy regularnie na łamach tego podcastu. Działo się ostatnio na tyle dużo, że pozwolimy sobie dzisiaj trochę „skakać z kwiatka na kwiatek". Zacznijmy od danych makroekonomicznych.

Z polskiej gospodarki poznaliśmy najświeższe wskaźniki kondycji przemysłu, sprzedaży detalicznej i rynku pracy. Zestaw danych zaskoczył pozytywnie, tj. produkcja w fabrykach okazała się odporniejsza od oczekiwań, sprzedaż detaliczna też ma się niczego sobie z ponad 20% dynamiką r/r, a na rynku pracy wynagrodzenia dalej pną się w górę. Studzimy jednak optymizm – te dane są naszym zdaniem dobre tylko powierzchownie. Ciężko wróżyć trwałą poprawę w przemyśle, jeśli koszty energii wzrosły jak szalone, a kryzys energetyczny jest daleki od rozwiązania. Ankiety wśród menedżerów logistyki w przemyśle (wskaźnik PMI) wróżą kurczenie się przemysłu – PMI w strefie euro zanurkował już 1,5 punktu procentowego poniżej granicznego poziomu 50 punktów. Na najnowszy odczyt PMI z Polski musimy poczekać jeszcze kilka dni, ale ostatnio był on na poziomie 40,9 pkt. Z kolei wzrost wynagrodzeń w Polsce, choć zdaje się być uporczywy, to został w tyle za inflacją. Realnie więc płace spadają w ujęciu r/r. Naturalnym zjawiskiem jest też to, że rynek pracy reaguje późno na tle innych wskaźników kondycji gospodarki. Przy słabnącej dynamice płac ciężko nam oczekiwać utrzymania solidnej konsumpcji detalicznej. Ta będzie co prawda wspierana przez transfery socjalne – 14. emerytura, wakacje kredytowe, dopłaty do ogrzewania – ale zapewne nie wystarczą one, by sprzedaż nie spadła w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji). Zwracamy uwagę, że dużo z tych transferów zasypuje lukę w budżetach konsumentów, a nie stanowi dodatkowego zastrzyku gotówki na dyskrecjonalne wydatki. To naszym zdaniem spora różnica w porównaniu do „postojowych covidowych”. Do tego już w rozbiciu sprzedaży detalicznej na kategorie widać, że wydatki rosły ostatnio najbardziej w dobrach i usługach pierwszej potrzeby. Polacy zdają się szykować na trudne czasy, a nie wydawać pieniądze na zachcianki. Reasumując, szereg mocniejszych od oczekiwań danych z polskiej gospodarki nie zmienia naszego założenia – nadciąga zima, a wraz z nią recesja. 

Dobre dane makroekonomiczne niekoniecznie są dobrymi informacjami dla rynków finansowych. Choćby najnowsze odczyty z USA pokazują, że gospodarka spowalnia, a nie załamuje się. To z kolei oznacza, że inflacja ma więcej czasu i swobody, by zadomowić się na wysokich poziomach. Mało spektakularne (jak dotąd) spowolnienie gospodarki w USA w naszej opinii nie pozostawia Fedowi innego wyboru jak dalej ostro wciskać pedał hamulca. Co zresztą czyni. Jerome Powell i reszta członków Fed podniosła w ubiegłym tygodniu stopy o 75 punktów bazowych, czyli zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Czym jednak  negatywnie zaskoczyli inwestorów to, w naszym odczuciu - wyraźnie bardziej jastrzębim przekazem konferencji prasowej. Szef Fed starał się wg nas łamać nadzieje na szybki zwrot w polityce pieniężnej USA. Walka z inflacją pozostaje priorytetem, nawet jeśli po drodze ma złamać gospodarkę. Jerome Powell wprost komunikuje, że najprawdopodobniej nie obędzie się bez ofiar w postaci pogorszenia na rynku pracy. Przyznaje też, że tzw. miękkie lądowanie, czyli wyhamowanie gospodarki w punkt, bez wejścia w znaczne spowolnienie/recesję, jest rzadkim zjawiskiem. 

Fed postraszył (to też jedno z jego narzędzi), a rynki odpowiedziały gwałtowną przeceną akcji, obligacji, surowców. Szczególnie ciekawa była w ostatnich dniach reakcja rynku długu. Początkowo obserwowaliśmy pogłębienie się odwrócenia krzywych rentowności – po ludzku mówiąc obligacje długoterminowe były odporniejsze na spadek cen niż krótkoterminowe. W kolejnych dniach jednak tendencja ta odwróciła się i to długoterminowe skarbówki przeceniały się mocniej. Wnioskujemy z tego, że rynek jest zawieszony pomiędzy dwoma narracjami. Inwestorzy chwieją się między obawami o silną recesję wywołaną spóźnioną reakcją banku centralnego (pogłębione odwracanie krzywej rentowności), a z drugiej strony ryzykiem utrwalenia się wysokiej inflacji (stromienie krzywej). My oczekujemy, że Fed nie odpuści, dopóki coś nie „pęknie” w gospodarce. Pytanie, czy do tego czasu uda się na trwałe ukatrupić inflacyjną hydrę. Obawiamy się, że nie, ale to opowieść na inną okazję. Dodajmy, że w naszym bazowym scenariuszu szykujemy się na jeszcze mocniejszego dolara, przysłowiowe „5 minut blasku” obligacji skarbowych długoterminowych oraz dopiero nadchodzącą kapitulację na giełdach. Dlatego na łamach tego podcastu regularnie goszczą strategie nastawione na osłabienie polskiego złotego (#PekaoDochoduUSD), dużą zmienność na rynku długu (#PekaoDłużnyAktywny) oraz aktywnie dopasowujące zaangażowanie w akcje (#PekaoKompas). 

Będąc przy akcjach musimy nawiązać do propozycji nowego podatku w Polsce. Politycy zapowiedzieli wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych. Jest to ogólnoświatowy trend, ale w naszym krajowym wydaniu nowa danina budzi o tyle większe emocje, że być może obejmie duże spółki ogółem, a nie tylko np. branżę energetyczną. Ciężko na tym etapie powiedzieć. Natomiast redystrybucja dochodu poprzez nowe podatki, daniny oraz ingerencję w biznes firm to jest to, co pewnie już od długiego czasu trapi WIG20, a także zaczyna trapić giełdy na Zachodzie. Daje nam to bardzo mocno do myślenia za każdym razem, gdy oceniamy podmioty, będące przedmiotem naszych inwestycji. Analizujemy, na ile w danym przypadku istnieje ryzyko politycznej interwencji w mechanizmy rynkowe. Ten wymiar ryzyka bardzo komplikuje obraz analizy. Są jednak pozytywne strony – można próbować znaleźć takie branże i sektory, które są albo poza radarem polityków, albo wręcz mogą być przez nich wspierane. Wydaje nam się, że wiele składników portfeli #PekaoMegatrendy oraz #PekaoEkologiczny do tej pory przechodzi taki test na ryzyko polityczne. 

Przejdźmy na rynek walutowy. Takiego tygodnia jak ostatni próżno szukać w ostatnich latach. Mieliśmy do czynienia z załamaniem się funta brytyjskiego po tym jak nowy rząd pani Truss ogłosił nie tylko kosztowny pakiet ochronny zamrażający ceny energii, ale także bardzo ekspansywny fiskalnie budżet zakładający daleko idące obniżki podatków. W oczekiwaniu większego deficytu budżetowego inwestorzy uciekali z brytyjskich instrumentów skarbowych. Krach na funcie pokazuje dobitnie, że król jest obecnie jeden i jest nim dolar. Nie ma niezagrożonych walut. W końcu jednak, pewnie właśnie gdy Fed coś „złamie”, zapewne nastąpi odwróceni trendu na dolarze. Ale na ten moment musimy jeszcze naszym zdaniem chwilę poczekać. Bardzo ciekawie było również wokół walut azjatyckich. Po dynamicznej deprecjacji juana, chiński bank centralny rozpoczął interwencje mające na celu wyhamowanie negatywnej spirali na walucie tej drugiej co do wielkości gospodarki świata. Z kolei w Kraju Kwitnącej Wiśni, Bank Japonii był zmuszony interweniować w obronie jena. Żeby zobaczyć taką słabość japońskiej waluty do USD trzeba sięgać wstecz prawie ćwierć wieku. Sytuacja w Japonii jest o tyle jeszcze ciekawsza, że tamtejszy bank centralny idzie pod prąd i jako jeden z nielicznych na świecie nie chce podnosić stóp. Jego szef Haruhiko Kuroda niejako zakłada się ze światem, że inflacja jest tylko przejściowa. Japonia gra więc na… japonizację świata. Inwestorzy pozostają jednak nieprzekonani i dalej utrzymują ogromne pozycje spekulacyjne na spadek jena1

Nie mogłoby dziś zabraknąć wzmianki o polityce. Chyba każdy obserwator włoskiej sceny politycznej zdążył przyzwyczaić się, że „stołki” na Półwyspie Apenińskim są wyjątkowo gorące. Ostatni premier – technokrata Mario Draghi – sterował krajem przez zaledwie półtora roku. W ten weekend poznaliśmy kolejnego premiera Włoch, a właściwie premierkę. Na 99% będzie nią pani Giorgia Meloni przewodnicząca partii Bracia Włosi. Wraz z koalicją innych prawicowych partii zdobyła ona większość parlamentarną i otarła się wręcz o większość konstytucyjną. W zwycięskiej grupie są też  na 4. miejscu Liga Północna Salviniego oraz z 6. miejsca Forza Italia Berlusconiego. Co mogą oznaczać dla nas rządy ksenofobicznej prawicy? To ogromny znak zapytania. My czekamy na pierwsze potyczki z Brukselą i psucie budżetu włoskiego hojną polityką socjalną. Mamy jednak nadzieję, że pani Meloni zgodnie z kampanijnymi deklaracjami będzie kontynuowała wsparcie dla Ukrainy, a nie będzie opowiadać się za rosyjskimi interesami. Na tym polu jej koalicyjni partnerzy wydają się dużym zagrożeniem dla europejskiej determinacji wspierania Ukrainy. 

Za naszą wschodnią granicą, Ukraińcy zdają się czynić kolejne postępy w kontrofensywie. Rosja za to ucieka w eskalację. Pobór do wojska oraz przyspieszone referenda w pseudorepublikach odczytujemy jako wyraz słabości Kremla. Obawiamy się jednak, że zimą - poza brakiem gazu z Rosji - czeka nas festiwal nuklearnych gróźb Putina. To kolejny powód, dla którego czujemy się komfortowo z naszą tezą o kontynuacji bessy na giełdach.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zapraszamy na debatę PAP „Strategie rynkowe TFI”

W środę 28 września 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się debata z cyklu "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia" organizowana przez PAP Biznes. Nagranie z debaty oraz jej podsumowanie będą dostępne na stronie PAP Biznes. 

 

1 https://www.ft.com/content/e8a550a4-7011-4e89-99ae-f42c48d07513

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywi-dendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strate-gii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się nu-merem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.