Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 27.06.2023 r.

Pekao Tygodnik 27.06.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in.: Jakie niepokojące sygnały nadeszły właśnie z gospodarek Europy Zachodniej? Co robią bankierzy centralni? Jakich łabędzi życzymy wszystkim na wakacje?

Pobierz

Ostatni przedwakacyjny tydzień był czasem kiepskich informacji z gospodarek na świecie. Pod sam koniec tygodnia w rynki uderzyła cała seria pesymistycznych nowych odczytów wskaźników z Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii i USA. Rynki akcji zareagowały spadkami. Nieprzyjemnym zaskoczeniem były dane o wyższej od oczekiwań inflacji w Wielkiej Brytanii i inflacji bazowej w Japonii. Sporo emocji przyniósł weekend i zamieszanie w Rosji. W nowym tygodniu warto nasłuchiwać newsów z portugalskiej Sintry, gdzie przez kilka dni debatują bankierzy centralni. Wakacje wystartowały, ale na rynkach ich chyba nie będzie. Za dużo się dzieje… Nie tylko o tym – w tym wydaniu Tygodnika Pekao. Zapraszam do słuchania i lektury, Łukasz Kwiecień, Pekao TFI.

  • Zacznijmy od koniunktury. Opublikowane w ostatnich dniach dane nie były wesołe. Na sam koniec tygodnia szklanką zimnej wody na rozgrzane głowy inwestorów była seria nowych i złych danych z Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii  – PMI (Purchasing Managers’ Index). Te wskaźniki obliczane na bazie ankiet w firmach uwzględniają m.in. zmiany poziomu nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, zapasów i czasu realizacji dostaw. Wskaźnik poniżej 50 punktów sygnalizuje osłabienie, a powyżej – rozwój. Nowe dane pokazały osłabienie aktywności – szczególnie widoczne w przemyśle. I tak np. dla niemieckiego przemysłu wskaźnik spadł już do 41 pkt… Usługi nadal trzymają się lepiej (czyli powyżej owej granicy 50 punktów), ale wskaźniki spadały i to mocniej od oczekiwań. Osłabienie widać nie tylko w strefie euro, ale także w Wielkiej Brytanii – i tam publikacja wskaźników PMI rozczarowała.  Słabszy od oczekiwań okazał się także amerykański odpowiednik tego wskaźnika dla przemysłu. 
  • Wspomniane dane przypomniały inwestorom, że – wbrew wiosennemu wielkiemu optymizmowi rynków akcji – z gospodarkami nie jest wcale dobrze. Złośliwy może powiedzieć, że to np. cena za spóźnione akcje EBC, który – zaskoczony i przestraszony siłą inflacji -  usiłuje nadgonić stracony czas (tj. – w naszej ocenie - brak odpowiednio wczesnych i łagodniejszych działań) i może przydusić koniunkturę do tego stopnia, że sprowokuje recesję… Te sygnały mają olbrzymie znaczenie praktyczne także dla nas – w Polsce. Jeśli koniunktura w strefie euro, a zwłaszcza w Niemczech, wyhamuje zbyt ostro, to i my dostaniemy rykoszetem…
  • Za nami długa już seria słabszych od oczekiwań danych z Chin i na razie ledwie w sumie symboliczne reakcje Ludowego Banku Chin – obniżki stóp o 10 bps każda euforii nie wywołały. Jak podawał kilka dni temu serwis CNBC.com, analitycy Goldman Sachs obniżyli prognozę wzrostu PKB w Chinach z +6% na +5,4% w br. Wcześniej natomiast prognozy wzrostu Chin obcięły już np. JPMorgan, UBS, Nomura, Bank of America… Oczywiście, wiele innych państw dałoby się pokroić za wzrost ponad 5% w tym roku, ale mówimy o Chinach UZALEŻNIONYCH od wysokiego tempa wzrostu...  
  • Problemy globalne widać także w innych publikowanych danych. Handel światowy, po dwóch kwartałach spadku w 2022, w pierwszym kwartale 2023 minimalnie wzrósł (+1,9% kwartał do kwartału w dobrach/towarach i +2,8% k/k w usługach), ale prognozy na cały rok pozostają słabe – wynika z najnowszego raportu UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development). Ta agenda ONZ wskazuje, że przyczyny to osłabienie koniunktury na świecie, inflacja, konflikty i napięcia geopolityczne.
  • Ale nie wszystko stracone. Jak relacjonowała agencja Bloomberg, Janet Yellen, amerykańska sekretarz skarbu, w czwartek powiedziała, że uważa, iż ryzyko recesji w USA spada. Zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych jest – jej zdaniem – ceną za ochłodzenie impetu inflacji. Wskazała, że inflacja spada, a rynek pracy wykazuje odporność. Mówiąc po ludzku – ludzie mają dalej pracę, mimo znacznego wzrostu kosztów kredytu i ograniczania wydatków. Zastrzegła jednak, że nie mówi, że ryzyka recesji nie ma, bo przecież Fed podwyższa stopy. Przypomnijmy – od marca 2022 podwyższył je już 10 razy, łącznie o 5 pkt procentowych. Pamiętajmy, że dzień wcześniej szef Fed - Powell powtórzył wcześniejszą narrację, z której wnioskować można prawdopodobieństwo podniesienia stóp w kolejnych miesiącach.    
  • W ubiegłym tygodniu zaskoczyły dane o inflacji bazowej w Japonii. Ten, oczyszczony ze zmian cen energii i świeżej żywności, wskaźnik sięgnął w maju poziomu 4,3% r/r. To najwyższy pułap od ponad 40 lat ! Inflacja CPI sięgnęła w maju 3,2% r/r, co oznacza spadek tempa w porównaniu z kwietniem, ale była nieco wyższa od oczekiwań. Nomen – omen, w przeszłości przez wiele lat wręcz zaklinano by inflacja w Japonii wreszcie się pojawiła. Bo to deflacja była przez długi czas upiorem tamtejszej gospodarki. Tym razem jednak, wysoki – jak na Japonię – poziom inflacji bazowej nieco przestraszył inwestorów. Pojawiły się obawy, czy gołębi Bank Japonii nie zacznie jednak zaostrzać swojej polityki. Japoński rynek akcji – jeden z liderów wzrostów w pierwszej połowie roku na świecie – zareagował spadkami.  
  • Dość słabe były także nowe dane pokazujące koniunkturę gospodarczą w Polsce. Znowu w dół poszła sprzedaż detaliczna. Jak poinformował GUS w komunikacie „sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 6,8%. W porównaniu z kwietniem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 1,0%. W okresie styczeń-maj 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 5,9%”.  GUS podał także nowe dane o budownictwie mieszkaniowym. – „W pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto” – podsumował GUS. Polska produkcja w maju – okazała się mniejsza, chociaż wyższa… Otóż mniejsza rok do roku, ale wyższa miesiąc do miesiąca. Dla walki z inflacji pozytywna była informacja, że polska inflacja producencka (PPI) – nadal spada. Maj przyniósł spadek PPI o 1,6% m/m, choć rok do roku nadal mamy wzrost – tym razem o 3,1%.  
  • Bankierzy centralni ze świata dyskutują właśnie przez kilka dni w portugalskiej Sintrze. Okazją jest organizowane przez Europejski Bank Centralny forum. Tak wiec można spodziewać się, że pojawią się kolejne wypowiedzi i opinie, które będą nową pożywką dla rynków. Stopy procentowe podniósł w ostatnich dniach Bank Anglii oraz banki centralne w Szwajcarii, Norwegii i… Turcji. Na dzisiaj wygląda na to, że – wg. nas - zbliżamy się do końcowego etapu podwyżek stóp procentowych w USA i strefie euro. W Polsce perspektywa ewentualnych obniżek stóp jest ściśle związana z tempem spadku inflacji. Dla naszego rynku pożywką będzie zapewne publikacja wstępnego odczytu inflacji CPI za czerwiec. Myśląc o bankach centralnych, inflacji i stopach, pamiętajmy o tym, iż procesy w gospodarce potrzebują czasem sporo czasu na to by dać o sobie znać. Przesunięte efekty podwyżek stóp procentowych mogą istotnie ograniczać koniunkturę. Nadal trzeba brać pod uwagę ewentualne ryzyko tzw. „hard landing” czyli „twardego lądowania” części gospodarek. Ożywienie - wg. nas - możliwe będzie w 2024, ale jego impet może okazać się umiarkowany. Wakacje wystartowały, ale – niestety - raczej nie dotyczy to zupełnie rynków. Dziać się będzie dużo. Bo gigantycznych problemów i otwartych tematów jest bez liku. Osłabienie koniunktury, wysokie i rosnące stopy procentowe, spadająca ale nadal bardzo wysoka inflacja, olbrzymie ryzyka geopolityczne… W Polsce dyskusje podsycane będą zapewne nowymi pomysłami polityków przed wyborami. Tak więc – będzie co śledzić, co analizować. Ale żyć jakoś trzeba, więc wszystkim życzymy choćby chwili spokoju w te wakacje – bez rynków, bez newsów. A łabędzie niech będą białe i najlepiej gdzieś na jeziorach! Dobrego tygodnia!   

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy  

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.