Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  23.03.2021 r.

Pekao Tygodnik 23.03.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok, CFA, zaprasza do wysłuchania o: kropkach, na które patrzy cały świat, czyli oczekiwaniach amerykańskiego FEDu; oddechu na rynkach obligacji; rekordowych napływach kapitału do globalnych funduszy akcji oraz o brazylijskim mutancie koronawirusa.

Pobierz

Dane, publikacje i wydarzenia makroekonomiczne:

Amerykańska Rezerwa Federalna na dwudniowym posiedzeniu w ubiegłym tygodniu utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie 0,00 – 0,25% oraz zadeklarowała kontynuację skupu aktywów w dotychczasowej wysokości 120 mld USD. Brak zmian parametrów akomodacyjnej polityki pieniężnej w USA był szeroko oczekiwany. To nie decyzje były gwoździem programu. Inwestorzy wsłuchiwali się przede wszystkim w komentarz prezesa Jerome Powella, poszukując w nim wskazówek, kiedy największy bank centralny świata może zacząć wycofywać się z ultra luźnej polityki pieniężnej. Z posiedzenia wynika, że FED oczekuje znacznie wyższego wzrostu gospodarczego oraz związanego z tym szybszego wzrostu cen znacznie wyższego wzrostu gospodarczego oraz związanego z tym szybszego wzrostu cen w gospodarce. Jednocześnie podkreśla, że dopóki te optymistyczne oczekiwania się nie zmaterializują, nie zamierza ograniczać wsparcia gospodarki tanim pieniądzem. Konkretnie wskazano, że zacieśnianie monetarne będzie możliwe nie tylko kiedy inflacja przekroczy poziom 2%, ale też będzie rokować na utrzymanie się dłużej powyżej tego poziomu, a w gospodarce panować będzie pełne zatrudnienie. Czy coś się jednak zmieniło? Tak. Jeszcze pół roku temu prezes Powell mówił, że „nawet nie myślą o myśleniu nad zacieśnianiem polityki pieniężnej”1. W ubiegłym tygodniu zobaczyliśmy natomiast dowód, że myśl ta jednak zawitała już na obrady komitetu stóp procentowych. Na tzw. „kropkach FEDu”, czyli graficznej reprezentacji oczekiwań poszczególnych jego członków odnośnie poziomu stóp procentowych, coś drgnęło. 4 z 18 członków komitetu widzi jedną podwyżkę w 2022 r., podczas gdy 7 z 18 prognozuje ruch stóp w górę w roku 2023. Jak widać, FED przedkłada inkubowanie wzrostu gospodarczego po pandemii ponad ochronę realnej wartości oszczędności. Stąd w mocy pozostaje nasze stanowisko, że budując portfel inwestycyjny należy rozważyć stopniowe tworzenie w nim części o charakterze wzrostowym, która wg nas, w przeciwieństwie do obligacji skarbowych, może mieć szansę na ochronę oszczędności przed inflacją. Taką strategię przyjęliśmy w naszych strategiach mieszanych, np. #PekaoBazowy15Dywidendowy, #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu, czy #PekaoKompas.

Kolory rynku

Gołębi FED przyniósł oddech cenom obligacji skarbowych, ale ciężko wg nas mówić o dużym nadrabianiu strat w krótkim czasie. Sądzimy, że obecne poziomy cen na rynku instrumentów skarbowych są godziwe. Oferują one zauważalnie wyższą rentowność niż na początku roku. Nie zakładamy szybkiego zrywu cen obligacji w górę. W naszych strategiach obligacyjnych, takich jak #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja, oczekujemy raczej uspokojenia oraz budowania wyniku stopniowo, ale przy większych wahaniach niż w ubiegłym roku. Inwestorzy zapewne będą testować FED i inne banki centralne, na ile będą one wierne swoim gołębim deklaracjom. Zakładamy, że nie dojdzie do niekontrolowanego wzrostu inflacji, a reakcja banków centralnych na odbudowę gospodarczą będzie powolna i ostrożna.

Na rynkach akcyjnych szerokie indeksy – MSCI World oraz MSCI Emerging Markets – prawie nie zmieniły swoich poziomów po 5 sesjach ubiegłego tygodnia. Również sektorowo niewiele się działo, może za wyjątkiem realizacji zysków na walorach z sektora paliwowego.

Ten tydzień zapowiada się o tyle ciekawiej, że do kieszeni Amerykanów trafią najświeższe zastrzyki gotówki z czeków pomocowych. Przy poprzednich wypłatach dało się zauważyć duże napływy tych środków na giełdę, spójne ze wzrostem aktywności inwestorów detalicznych na giełdach świata. Ciekawe, czy przy tej okazji pobity zostanie - właśnie ustanowiony w ubiegłych dniach - rekord napływów do funduszy globalnych akcji. Te, trwając w najlepsze od prawie 5 miesięcy, przyciągnęły do funduszy akcyjnych ponad 500 miliardów dolarów2 kapitału inwestorów indywidualnych. To niesamowita statystyka z kilku powodów. Po pierwsze, od stycznia do października 2020 r. globalne fundusze akcji praktycznie nie przyciągnęły przysłowiowego dolara. Dopiero jesień przyniosła napływy kapitału i to tak intensywne, że patrząc na ostatnie 12 miesięcy, skumulowane napływy do globalnych funduszy akcji zbliżają się do 600 mld USD – w przybliżeniu zrównując się więc z napływami do strategii obligacyjnych i pieniężnych w tym samym okresie. Te ostatnie nie cieszą się dużą popularnością wśród globalnych inwestorów i od wiosny 2020 r. notują odpływy. Innymi słowy, zagraniczni inwestorzy intensywnie budują już części wzrostowe swoich portfeli inwestycyjnych. Bazując na krajowych danych o napływach do funduszy inwestycyjnych oraz na rachunki maklerskie, to na tle przeciętnego zagranicznego inwestora Polacy w niewielkim stopniu uczestniczą we wzrostowym rynku akcji.

Korona – Update

Cieszy, że z tygodnia na tydzień rośnie średnia dzienna liczba podanych zastrzyków ze szczepionką. Po ostatnim tygodniu średnie tempo wzrosło z 9,3 do 11 mln dziennie. W sumie w skali globu podano już 447 mln dawek szczepionki.

Statystyki zachorowań wskazują na dalsze wygasanie pandemii w USA, pogarszającą się sytuację w Unii Europejskiej oraz Brazylii. O ile na Starym Kontynencie dynamika zgonów pozostaje stabilna, o tyle w Brazylii obserwujemy jej wykładniczy wzrost. Wariant brazylijski jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy od pierwszych odmian wirusa oraz wykazał zdolność do re-infekowania osób, które przeszły już COVID. Doniesienia o pierwszych przypadkach tego wariantu w USA są dla nas ostrzeżeniem, że w walce z pandemią możemy wkrótce odczuć krok wstecz.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz:

#RotacjaSektorowa
#
Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# 
Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.
 

https://www.ft.com/content/469174f3-f29a-4a49-a704-d154b346a630
2 Źródło danych o napływach do funduszy: serwis Bloomberg

 

Informacje prawne

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.