Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  22.12.2020  r.

Pekao Tygodnik 22.12.2020 r.

Komentarze

W ostatnim tegorocznym Tygodniku Maciej Pielok zaprasza do wysłuchania o: eksportowym amortyzatorze przemysłu, interwencji walutowej NBP, nowym pakiecie pomocowym w USA i samochodach z logiem jabłka.

Pobierz

Wśród ubiegłotygodniowych danych ekonomicznych naszą uwagę zwróciły odczyty potwierdzające odporność polskiego przemysłu w listopadzie. Sama produkcja przemysłowa wzrosła o 5,4% r/r i tym samym nie tylko solidnie pobiła oczekiwania ekonomistów, ale także wybiła się ponad poziom trendu wzrostowego sprzed pandemii. W USA konsumpcja detaliczna, a u nas przemysł, odrobiły z nawiązką koronakryzysowe spadki. Wytłumaczenia można szukać m.in. w danych o polskim eksporcie. Ten nie dość, że rośnie w ostatnich miesiącach, to pierwszy raz w historii wysłaliśmy za granicę towary o wartości ponad 100 mld PLN w jeden miesiąc. W tym samym czasie, zdecydowanie ograniczyliśmy import towarów zza granicy. Podobnie sytuacja ma się w usługach. Wszystko więc wskazuje, że 2020 r. Polska zamknie z rekordowo wysoką nadwyżką, rzędu ponad 3% PKB, na rachunku obrotów bieżących. To z kolei powinniśmy z opóźnieniem zobaczyć w danych o PKB, jako amortyzujący wpływ handlu na polską gospodarkę.

Pomimo tych solidnych danych NBP zdecydował się na interwencję na rynku walutowym, osłabiając kurs PLN do EUR. Jednocześnie pojawiły się wypowiedzi członków RPP tłumaczące ten ruch potrzebą wsparcia eksporterów oraz „zachętą” dla kursu EUR/PLN do powrotu w okolice poziomu 4,50. Działanie NBP według nas, z jednej strony rodzi ryzyko pogorszenia sentymentu inwestorów zagranicznych wobec polskiego rynku stopy procentowej (choć i tak już od lat maleje ich udział w polskich obligacjach skarbowych), ale z drugiej może zwiększać nadpłynność sektora bankowego w Polsce, zachęcając banki do kolejnych zakupów obligacji skarbowych na swój bilans. Sama interwencja, jak i komentarze członków RPP do niej, pokazują wg nas, że kontrola nad szeroko pojętą polityką pieniężną jest w silnym uścisku gołębiego skrzydła RPP włącznie z prezesem NBP. Stąd nasz bazowy scenariusz braku podwyżek stóp procentowych przynajmniej do końca kadencji Rady (2022 r.) pozostaje w mocy. Stąd ochrona kapitału przed utratą siły nabywczej (inflacją) będzie w naszej ocenie wymagała podejmowania wyższego niż dotychczas ryzyka inwestycyjnego, choćby poprzez strategie mieszane takie jak: #PekaoKompas, #PekaoBazowy15ObligacjiWysokodochodowych, #PekaoBazowy15Dywidendowy, czy strategie alternatywne np. #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu.

Nasze oczekiwania wpisują się w globalny obraz polityki pieniężnej. Najlepszym przykładem jest ostatnie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED) na, której co oczywiste nie podniesiono stóp, zaprognozowano brak takowych podwyżek przez kolejne 3 lata oraz zapowiedziano kontynuację w najlepsze skupowania aktywów z rynku. Prezes Jerome Powell podkreślał, że FED będzie powiększać swój bilans o ok. 120 mld USD miesięcznie, dopóki inflacja nie wybije się trwale powyżej 2%, a amerykańska gospodarka nie osiągnie pełnego zatrudnienie. Takie tempo „dodruku” prosto sumuje się do ok. 1440 mld USD rocznie, tj. trochę mniej niż do połowy programów QE zrealizowanych w 2020 r. (ok. 3200 mld USD). Jeśli czegoś nauczyły nas ostatnie lata obserwacji bankierów centralnych w akcji, to że zakładane tempo skupu aktywów należy raczej traktować jako plan minimum. Nie mamy wątpliwości, że w razie większych zawirowań na rynkach finansowych, bądź przedłużonej słabości gospodarki, FED i inne banki centralne zaleją świat nadprogramową płynnością. Póki co, kolejny tydzień z rzędu rośnie liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Choć widać już światełko w tunelu (szczepionka), to jednak ten tunel (fale wtórne i obostrzenia sanitarne) jest jeszcze niekomfortowo długi…

Dlatego jednoznacznie pozytywną wiadomością jest uchwalenie przez amerykański Kongres świeżego pakietu stymulacyjnego dla tamtejszej gospodarki. Kwota ok. 900 mld USD ma zostać skierowana na pożyczki dla firm, pokrycie kosztów szczepień, dofinansowania żywności… oraz na bezpośrednie transfery pieniędzy do gospodarstw domowych. Te obejmą nadzwyczajne zasiłki dla bezrobotnych w wysokości 300 USD tygodniowo (połowę mniej niż do lipca) przewidziane na 11 tygodni do 14 marca 2021 r. oraz jednorazowe czeki 600 USD (również połowę mniej niż poprzednio) dla osób zarabiających mniej niż 75 tys. dolarów rocznie. Dodatkowo pakiet przedłuża także zakaz eksmisji zalegających z czynszem lokatorów do 31 stycznia 2021 r., oferując zwrot zaległego czynszu właścicielom mieszkań. Możemy z tego wyciągnąć trzy wnioski. Po pierwsze, założenie, że prędzej niż później zobaczymy kolejne rządowe wydatki okazało się trafne. Oceniamy, że pozostanie aktualne także w 2021 r. Po drugie, szeroko bezpośrednie transfery zapewne na stałe wejdą do repertuaru polityków, którzy zdają się rozumieć, że coraz większy deficyt można finansować obligacjami, które skupuje bank centralny za „stworzone z niczego rezerwy” (monetyzacja). Motyw #DrukujemyWydajemy będzie nam zapewne towarzyszyć jeszcze przez wiele kwartałów. Po trzecie, zakaz eksmisji oraz bycie zdanym na łaskę programu rządowego by zarobić na swoim mieszkaniu to ciekawy przypadek do przestudiowania, przez tych, którzy traktują inwestycje w nieruchomości jako pozbawione ryzyka…

Akcje rynków rozwiniętych (indeks MSCI World) skończyły tydzień na ok. 1% na plusie, dwukrotnie większym niż rynki wschodzące (MSCI Emerging Markets): +0,5%. Na przykładzie USA, zakończyła się zwycięska passa spółek energetycznych, które obok spółek użyteczności publicznej były jedynymi sektorami kończącymi giełdowy tydzień na czerwono. Najsilniej zieleniły się natomiast akcje producentów materiałów, spółek technologicznych oraz konsumenckich. Przy takiej mieszance sektorowej „starej i nowej ekonomii” dobrze zapracowały niebenchmarkowo zarządzane portfele akcyjne- #PekaoKompas oraz #PekaoMegatrendy.

Na rynkach obligacji i innych instrumentów dłużnych dało się odczuć atmosferę zbliżających się świąt. Obroty nie były wysokie. Obserwowaliśmy drugi z rzędu tydzień zwycięstwa popytu nad podażą, wskutek czego drożały obligacji skarbowe, a strategie obligacyjne (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2) i dłużne krótkoterminowe (np. #PekaoKonserwatywnyPlus) odnotowały zauważalny wzrost cen jednostek uczestnictwa.

Joe Biden zapowiedział, że jego pierwszą decyzją po inauguracji będzie powrót USA do porozumienia paryskiego. Tym samym największa gospodarka świata po „trumpowej” przerwie ma znów zobowiązać się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki o zachowanie środowiska naturalnego. Do tego amerykański gigant Apple, znany konsumentom głównie za sprawą iPhone’ów oraz Maców, planuje podbój rynku motoryzacji oraz baterii1. Według doniesień firma celuje by w 2024 r. ruszyć z produkcją autonomicznych samochodów oraz wprowadzić nową generację baterii. Obydwie wiadomości świetnie wpisują się w silny trend wzrostu odpowiedzialności biznesu oraz wymagań inwestorów na tym polu. Na pewno nie raz będziemy jeszcze mówić o kryteriach ESG (zestaw miar społecznej i środowiskowej odpowiedzialności firmy, z ang. Environment, Social, Governance) w kontekście dobierania spółek i obligacji do portfela inwestycyjnego.

Stany Zjednoczone jako pierwsze zaaprobowały do użytku szczepionki dwóch producentów, teraz Moderny, wcześniej Pfizer/Biontech. W UE dopuszczono póki co szczepionkę Pfizera, a decyzje co do produktu Moderny planowane są na 6 stycznia. Pierwsi politycy publicznie przyjęli zastrzyk ze szczepionką by przełamywać społeczny sceptycyzm. Na tym tle szerokim echem rozeszła się informacja, że Zarząd Pfizera zakomunikował, że nie ma zamiaru „wcinać się w kolejkę” i do tej pory nie przyjął własnego leku.

Średnio dzienny przyrost nowych zakażeń w UE spadał przez okrągły miesiąc od 10 listopada do 10 grudnia. Niestety w ostatnich dniach tempo pandemii na starym kontynencie znów rosło – z ok. 120 tys. do ok 135 tys. średnio dziennie. Zauważalny wzrost zachorowań widać m.in. w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Na wyspach wykryto nowy szczep COVID19, który jak podejrzewają lekarze ma cechować się wyższą zaraźliwością. W USA dynamika wykrywanych zarażeń wypłaszczyła się na poziomie ok. 210 tys. średnio dziennie. Śmiertelność rosła na obydwu kontynentach i wynosi obecnie ok. 3,5 tys. w EU i 2,6 tys. w USA, zgonów średnio dziennie.

Do tej pory świat przyjmował odporność Azji na fale wtórne koronakryzysu. Bacznie obserwujemy pod tym kątem wybuch zachorowań w Południowej Korei, gdzie średnio dzienna liczba nowych przypadków wzrosła 10-krotnie od początku listopada z ok. 100 do 1000. Podobnie w Japonii z ok. 700 do 2,6 tys. obecnie. O dziwo dane z Chin nie drgnęły nawet o włos.

 

1 https://www.reuters.com/article/idUSL1N2IX1RZ

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.