Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 22.03.2023 r.

Pekao Tygodnik 22.03.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in: o decyzji Europejskiego Banku Centralnego i oczekiwaniach dotyczących marcowego posiedzenia Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku.

Pobierz
 • Ostatni tydzień był jak film trzymający w napięciu do samego końca. Na dodatek na końcu pojawiła się plansza „Ciąg dalszy nastąpi” i już na początku tego tygodnia nastąpił. Pytań wciąż pozostało wiele. Wracając do wydarzeń, początek obfitował w dyskusję na temat stabilności systemu bankowego, już nie tylko w USA za sprawą SVB, ale również w Europie, gdzie głównym bohaterem był Bank Credit Suisse, który od lat zmaga się z problemami. Mamy wrażenie, że na ten temat w przestrzeni medialnej zostało powiedziane już praktycznie wszystko, dlatego z szacunku dla Państwa, zainteresowanych czytelników, przekieruję na naszą stronę internetową do komentarza Focus nt. upadłości Silicon Valley Bank.
   
 • Poza tym na rynku mieliśmy szereg danych i decyzji. Nie tylko akcje, ale i obligacje zaskakiwały dynamiką swoich zmian. Cena ropy nadal spadała a złoto w obliczu stresu powędrowało na północ. Był to już kolejny tydzień, gdzie byliśmy świadkami braku wyraźnego konsensusu w zakresie oczekiwań co do poziomu stóp procentowych w USA, ale chyba do tego już się przyzwyczailiśmy. W piątek pojawiła się również bardzo dobra nowina związana z jednym z naszych funduszy, ale o tym na końcu tygodnika.
   
 • Na bazie wydarzeń związanych z wątpliwą niespodzianką w sektorze bankowym, uwaga inwestorów skierowana była na działania banków centralnych, w zasadzie na oczekiwania bardziej gołębiego spojrzenia, gdzie pierwszym sprawdzianem była decyzja EBC. Europejski Bank Centralny - zgodnie z oczekiwaniami - zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, co inwestorzy odczytali jako brak większych obaw bankierów centralnych o sektor bankowy. Jednak oceniając ten ruch, warto pamiętać, że strefa euro ma inflację na poziomie 8,5% w skali roku, zatem zdecydowanie wyższą niż USA, jednocześnie mając niższe stopy procentowe, zatem EBC miał więcej przestrzeni do działania. Po decyzji główna stopa procentowa wynosi już 3,5%. Pomimo zapewnień prezes EBC co do dalszej walki z inflacją i kontynuowania procesu zacieśniania, rynek oczekuje, że obecny cykl zakończy się być może już w maju - podwyżką o 25 punktów bazowych. Po ostatniej decyzji rynek spekulował, że EBC mógł sobie pozwolić na taki ruch, dzięki wsparciu Credit Suisse przez SNB z ostatecznym przejęciem tego banku przez odwiecznego konkurenta, czyli UBS.
   
 • Kluczowa dla dalszych wydarzeń może być decyzja FED, którą poznamy już dzisiaj, czyli w środę 22 marca. W trakcie nagrania jeszcze jej nie znamy. W przypadku oczekiwań działań Fedu sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień. Jeszcze dwa tygodnie temu rynek oczekiwał, że amerykański bank centralny podniesie stopy o 50 pb. Po upadku Silicon Valley inwestorzy kolejny raz zmienili zdanie. Obecnie rynek wycenia na 80% jedną tylko podwyżkę o 25 pb., a niektórzy analitycy nie wykluczają nawet braku podwyżki. Nastroje są bardzo zmienne i trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sytuacja wywołana przez SVB oraz mocno wyceniony niedawno proces dezinflacji zmienią nastawienie ze strony Fedu. Może łatwiej będzie o ocenę kierunku już w tym tygodniu.
   
 • Panika wywołana obawami w sektorze bankowym spowodowała dynamiczny oraz dawno niespotykany spadek rentowności obligacji amerykańskich i europejskich, czyli wzrosty ich cen, co może potwierdzać zmianę przez inwestorów oczekiwań w sprawie stóp procentowych w USA. Inwestorzy uciekali do bezpiecznych przystani, więc zyskiwał też dolar i złoto.
   
 • W ostatnim czasie duże zmiany były również na cenach surowców energetycznych. W ostatnich dniach ropa brent, która jest notowana na giełdzie w Londynie, testowała poziomy 72 dolarów za baryłkę, z drugiej strony ropa WTI, która jest notowana w USA, zbliżała się do poziomów dawno niewidzianych, czyli 66 dolarów za baryłkę. Ostatnio takie poziomy na rynku ropy obserwowaliśmy pod koniec 2021 roku. Powodów tego stanu rzeczy może szukać w poczuciu obaw przed nadmiarem surowca na rynku spowodowanym słabnącym zapotrzebowaniem na ropę, co jest charakterystyczne dla tego momentu w cyklu koniunkturalnym. Nadchodzące spowolnienie w gospodarce, wywołane wyższym kosztem kredytów, przekłada się w pewnym stopniu na mniejsze inwestycje, o czym wspominaliśmy niedawno w jednym z tygodników.
   
 • Za nami również publikacja danych o inflacji CPI w USA, które na pierwszy rzut oka nie przyniosła zaskoczeń. W lutym inflacja konsumencka w USA wyniosła w ujęciu rocznym 6,0%, a w miesięcznym 0,4%, w punkt z oczekiwaniami rynku. Jedynym odczytem niepokojącym z perspektywy Fed i jego przyszłych decyzji może być przyspieszenie inflacji bazowej, z wyłączeniem cen energii i żywności do 0,5% m/m z 0,4%, w momencie, gdy rynek oczekiwał jej stabilizacji. Poza niewielkim wahnięciem rynku w pierwszej chwili, informacja ta nie wywołała większego niepokoju inwestorów tym razem, pomimo tego, że w ostatnim czasie to właśnie dane o inflacji były najbardziej wyczekiwaną informacją. Tym razem informacja o inflacji w USA wydaje się były tłem dla ostatnich wydarzeń.
   
 • Na naszym rodzimym rynku poznaliśmy dane o cenach towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r, które wzrosły w ujęciu rocznym o 18,4 proc. Doszło do pobicia kolejnego rekordu, jest to bowiem najwyższy odczyt od 1996 roku. W czwartek Narodowy Bank Polski poinformował również, że w lutym inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12%. Wynik był wyższy niż prognozowali ekonomiści,  konsensus zakładał poziom 11,7%.
   
 • Ostatnie publikacje wskazują, że pogorszyły się nastroje wśród konsumentów. Indeks Uniwersytetu Michigan w marcu obniżył się do 63,4 pkt. wobec 67 pkt. w lutym i rynkowego konsensusu na poziomie także 67 pkt. Konsumenci w ostatnim czasie niepokoją się wydarzeniami wokół sektora bankowego oraz niepewności co do dalszej ścieżki podwyżek stóp procentowych. Indeks Wskaźników Wyprzedzających Conference Board okazał się zgodny z prognozami oraz wcześniejszym miesiącem, powtarzając wynik na tym samym poziomie.
   
 • Surowce, które są reprezentowane przez bardzo zróżnicowaną grupę, podatną na różne czynniki, odgrywają ważną rolę w naszych codziennych inwestycjach. Miło jest nam poinformować, że w plebiscycie najstarszej gazety giełdowej „Parkiet” - #Pekao Surowców i Energii okazał się najmocniejszym funduszem rynku surowców ubiegłego roku, za co 30 marca, podczas gali, zarządzający nim Karol Ciuk, dyrektor zespołu zarządzania strategiami globalnymi w Pekao TFI, otrzyma statuetkę Złotego Portfela od „Parkietu”. Warto zauważyć, że Pekao Surowców i Energii ma za sobą drugi bardzo dobry rok z rzędu. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, za które pięknie dziękujemy obiecując nieustające dalsze starania, wszystko dla naszych klientów. Oczekując na kolejne sygnały, potwierdzające nadejście wiosny już na dobre, oraz wypatrując dzisiejszej decyzji Fedu, żegnam się z Państwem, życzę miłego dnia. Do usłyszenia za tydzień.

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zmiana nazwy i strategii Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu na Pekao Akcji Dywidendowych

W dniu 23 marca 2023 (czwartek) wejdą w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, subfundusz zmieni również nazwę. W wyniku zmian subfundusz będzie kontynuował działalność pod nazwą Pekao Akcji Dywidendowych a jego strategia inwestycyjna skoncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego z akacji spółek głównie zagranicznych z przewidywalną i stabilną polityką realizacji wypłat z zysków (dywidendy). 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.