Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 22.02.2024 r.

Pekao Tygodnik 22.02.2024 r.

Komentarze

O „Siedmiu Wspaniałych”, Nvidii ale i o zarabianiu na wysokich stopach.

Pobierz

Zima na rynkach momentami jest wręcz gorąca! O „Siedmiu Wspaniałych”, Nvidii ale i o zarabianiu na wysokich stopach – w tym wydaniu Tygodnika! Tym razem rozmawiamy z dwoma zarządzającymi – Łukaszem Tokarskim i Filipem Lubką.  

Po świetnych: listopadzie i grudniu, wahliwym i częściowo korekcyjnym styczniu, pierwsze dwie dekady lutego były dobre dla rynków akcji, a Warszawa wypadła na tym tle pozytywnie. Nasze WIG-i nie tylko odrobiły lekką korektę ze stycznia, ale – do 22 lutego - wspięły się kilka procent na plus. Właśnie 22 lutego impulsem do kolejnych wzrostów był niemal kosmiczny raport kwartalny  i świetne prognozy giganta technologicznego - Nvidii, o której jeszcze wiosną ub.r. rozmawialiśmy w Tygodniku. Sukcesy niewielkiej grupy wielkich big techów na pewno mogą fascynować, ale coraz bardziej zwraca uwagę rozdźwięk między szeroko rozumianym światem nowych technologii a masą firm, których rozwój jest uzależniony i ograniczany przez niezbyt dobrą koniunkturę w niektórych regionach świata, np. w Europie. Zresztą obraz rynku amerykańskiego też jest w pewnym sensie wypaczony. Oto bowiem kapitalizacja, czyli wartość rynkowa spółek technologicznej ”Wspaniałej Siódemki” lub „Siedmiu Wspaniałych” – po angielsku „Magnificent Seven” (Alphabet, czyli de facto Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla)  jest już wyższa niż łączna kapitalizacja rynków akcji: Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii i Meksyku – razem wziętych… To pokazuje, w jakich czasach żyjemy i działamy. Z jednej strony to na pewno ciekawe, ale i chyba jednak - przerażające. Tak zresztą jak to, że np. 21 lutego cały globalny rynek akcji zdawał się wstrzymywać oddech czy wspomniana Nvidia spełni bardzo wydawałoby się wyśrubowane oczekiwania co do dynamiki swojego rozwoju. 

W naszym funduszowym studio mamy oczywiście zarządzających. Posłuchajmy, jak te pierwsze  niemal dwa miesiące na globalnych rynkach akcji i wyniki naszych funduszy w tym czasie ocenia Filip Lubka, Zarządzający Portfelem w Departamencie Zarządzania Aktywami Pekao TFI: 

- „Pierwsze prawie dwa miesiące to kontynuacja trendów z końca poprzedniego roku, czyli wzrosty akcji spółek które mogą skorzystać z nadchodzącej rewolucja AI. Takie otoczenie sprzyjało Pekao Megatrendom, gdzie szczególnymi beneficjentami są spółki związane z robotyzacją życia oraz cyfryzacją społeczeństwa. Warto zaznaczyć, że koncentracja rynku cały czas rośnie, co oznacza, że wzrosty indeksów napędzone są wzrostami bardzo wąskiego grona spółek. W takim środowisku słabiej zachowują się fundusze, które nie mają ekspozycji na największe firmy technologiczne, czyli Pekao Ekologiczny oraz Pekao  Akcji Dywidendowych – mówi rozmówca Tygodnika. 

Emocje wokół szeroko rozumianych nowych technologii, ze sztuczną inteligencją na czele, nie mogą jednak przesłonić wielkich problemów, z którymi zmagają się gospodarki, ale i inwestorzy na całym świecie. I tak – w globalnej makroekonomii - mamy kontynuację historii z poprzednich już wielu miesięcy. Impet wzrostu gospodarczego w USA co prawda wydaje się słabnąć, oczekiwania na osłabienie koniunktury w br. są aktualne, ale zaraportowany niedawno wzrost w czwartym kwartale w USA znów był mocniejszy od oczekiwań. Na tym tle Europa nadal kulała, żyjąc nadzieją na umiarkowane ożywienie w br., przy czym w bardzo ważnej dla nas gospodarce niemieckiej skala oczekiwanego wzrostu na razie zapowiada się ledwo symbolicznie. Wstępne dane o PKB za cały rok 2023 dla Polski rozczarowały (+0,2% wzrostu rocznego to w sumie naprawdę zły wynik). Ale przez poprzednie miesiące wiedzieliśmy – choćby po sygnałach ze wskaźników aktywności PMI, że faktycznie szorowaliśmy po dnie. I nie zmienia to oczekiwań na bardzo wyraźne na tle europejskim ożywienie w kolejnych kwartałach! Nadzieje te potwierdzają także niedawne prognozy zewnętrzne – np. MFW / IMF.  

Jak podsumowywał ostatnio MFW / IMF - na świecie mamy trend dezinflacyjny, ale jeśli popatrzymy na szczegóły, to np. w USA – mimo spektakularnego spadku inflacji, nadal pozostaje ona powyżej celu, więc główne banki centralne – Fed i EBC - jednak nadal ostrożnościowo zdają się zastrzegać, żeby nie odtrąbić przedwcześnie sukcesu. W Polsce – styczniowe dane pokazały wyraźny spadek rocznego wskaźnika inflacji i krótkoterminowo możliwe, że zobaczymy przedłużenie tego mocnego trendu dezinflacji, przy czym musimy pamiętać, że swoje robi tu także tzw. efekt bazy – teraz porównujemy się bowiem z pierwszymi miesiącami roku 2023, gdy koszmar inflacyjny w Polsce sięgał zenitu… Pytanie, jak będzie wyglądał wskaźnik inflacji w kolejnych kwartałach, gdy zapewne zacznie działać efekt rozkręcającej się koniunktury, pojawią się efekty przesuniętych podwyżek płac w części budżetówki oraz ewentualne podwyżki cen mediów. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zapewne zobaczymy jeszcze spadek inflacji, ale w perspektywie kolejnych kwartałów trzeba się liczyć z ewentualnym wzrostem wskaźników rocznych.

W porównaniu z końcowymi miesiącami roku 2023, ten rok przyniósł pewne otrzeźwienie i złagodzenie oczekiwań na cięcie stóp przez główne banki centralne. Z niedawnych wypowiedzi po decyzyjnych posiedzeniach EBC i Fed wynika, że scenariusz cięć w tym roku wydaje się oczywiście niemal pewny, ale ich szybkość i skala nie muszą być takie, jakich oczekiwał rynek. Inaczej rzecz się ma w Polsce, gdzie - przynajmniej na razie – mimo spektakularnego spadku rocznego wskaźnika inflacji - trudno oczekiwać szybkiego cięcia stóp. M.in. za sprawą polityki, trzeba liczyć się z tym, że możemy być zmuszeni do działania w środowisku bardzo restrykcyjnej polityki pieniężnej. Stopy procentowe NBP są już realnie dodatnie. 

Ale te wysokie stopy dają także szansę na zarabianie! Zresztą oddajmy głos kolejnemu naszemu rozmówcy – w naszym studio jest bowiem Łukasz Tokarski, Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Posłuchajmy zatem, jak nasz rozmówca ocenia sytuację na rynku pieniężnym i co to oznacza dla funduszy dłużnych krótkoterminowych: 

-„Nowy rok przyniósł nam kontynuację pozytywnych trendów, które sprzyjały funduszom w 2023 roku. W dalszym ciągu zyskiwały obligacje o zmiennym oprocentowaniu - zarówno te skarbowe jak i korporacyjne, a to one stanowią główny składnik lokat naszych funduszy dłużnych krótkoterminowych. Mamy trzy takie fundusze i one w ciągu ostatnich 12 miesięcy – licząc do 16 lutego br. - zarobiły od +7,86% do nawet ponad +10,89%, w zależności o poziomu agresywności strategii (mówimy tu o jednostkach kategorii A). Od początku roku do 16 lutego wyniki funduszy to +1,15% dla Pekao Spokojna Inwestycja, +1,56% dla Pekao Konserwatywny i nawet +2,11% na funduszu Pekao Konserwatywny Plus1. Dla funduszy, które nie posiadają istotnego ryzyka rynkowych stóp procentowych, bo w niewielkim stopniu inwestują w obligacje o stałym oprocentowaniu, a co za tym idzie cechują się niską zmiennością, to bardzo dobre wyniki. To rezultat dwóch zjawisk. Po pierwsze - dalej utrzymują się wysokie stopy procentowe na rynku pieniężnym, które są wyższe niż oprocentowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Po drugie, ciągle zawężają się spready kredytowe, które w stresie okresu podwyżek stóp procentowych w 2022 roku doszły na niespotykanie wysokie poziomy. Oba te zjawiska powinny utrzymywać się w najbliższej przyszłości, choć skala wpływu tego drugiego zapewne będzie malała” – ocenia Łukasz Tokarski

A skoro dzisiaj tak dużo mówiliśmy o rynkach i inwestycjach, to przypomnijmy nasze opinie, prezentowane w raporcie „Perspektywy” – także na naszej stronie internetowej (www.pekaotfi.pl):        

•  W naszej ocenie okres relatywnie lepszego zachowania krajowych obligacji skarbowych dobiega już końca, a w pierwszych miesiącach roku 2024 możliwy jest także średnioterminowy dołek inflacji w Polsce. W perspektywie początku 2024 r. pozytywnie patrzymy zarówno na obligacje z krótkiego, jak i długiego końca polskiej krzywej rentowności, jednak w perspektywie całego 2024 roku wyraźnie preferujemy już krótki koniec.

•  Jednocześnie odnotowujemy bardzo wyraźny wzrost atrakcyjności obligacji skarbowych z rynków bazowych (tzw. rynki „core”) np. amerykańskich czy niemieckich, które w roku 2024 preferujemy względem krajowych. Nadal ciekawym segmentem są według nas globalne obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym.

•  Z uwagi na raczej kruche globalne makro, ostrożnie patrzymy na globalne rynki akcji, a większego potencjału upatrujemy na wybranych segmentach polskiej giełdy. Dlatego, przypominając o ryzykach globalnych (także tych geopolitycznych), przy lekko negatywnym nastawieniu do światowych rynków akcji, pozytywnie patrzymy na rynek akcji w Warszawie.

No i oczywiście przypominamy, że – na naszej stronie internetowej – www.pekaotfi.pl – możecie zobaczyć Państwo kilkuminutowe podsumowanie naszych opinii o perspektywach na pierwsze półrocze tego roku – w formie klipu video. W rolach głównych – nasi Zarządzający. 

Niezmiennie także przypominamy o tym, że – od początku tego tj. 2024 roku – zasadniczo zmieniły się zasady rozliczania podatków od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne! To naprawdę bardzo duże zmiany! Dlatego zachęcamy do lektury specjalnej informacji dla Państwa dostępnej na naszej stronie internetowej: www.pekaotfi.pl – pod linkiem  https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

1 Dla jednostek uczestnictwa kategorii A.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

•    Miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.