Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  17.08.2021 r.

Pekao Tygodnik 17.08.2021 r.

Komentarze

Na łamach Tygodnika skupiamy się na 50. rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych XX wieku. Zapraszamy do wysłuchania o tym jak jedna decyzja sprzed pół wieku ukształtowała dzisiejszą geopolitykę, inflację i zachowanie rynków finansowych! Klasycznie odnosimy się też do najnowszych danych z rynków i gospodarek oraz do konkretnych rozwiązań z naszej oferty. Życzymy miłej lektury!

Pobierz

W ostatni weekend relatywnie cicho, bez medialnego rozgłosu czy politycznej uwagi minęła 50-ta rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych XX wieku. Wydarzenia, które w dużej mierze ukształtowało dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą. Dokładnie 15 sierpnia 1971 r. podczas tzw. drugiej konferencji Bretton Woods prezydent USA Richard Nixon zakończył wymienialność USD na złoto. Tym samym rozpoczął się trwający do dziś system płynnych kursów walutowych oraz dokonał się rozwód walut ze złotem. Rozpoczęliśmy erę pieniądza w pełni fiducjarnego, czyli opartego na wierze w jego wartość. Moglibyśmy z tego miejsca rozpocząć kilkugodzinny wykład o konsekwencjach drugiego Bretton Woods, ale wpleciemy w dzisiejszy podcast tylko kilka z nich. 

Brak powiązania waluty ze złotem pozwolił rozwinąć skrzydła bankierom centralnym, a politycy zasmakowali słodyczy stymulowania gospodarki za pomocą polityki pieniężnej. Z biegiem lat doszliśmy do dzisiejszej sytuacji, w której do porządku dziennego przeszły niestandardowe, a wręcz niewyobrażalne w latach 70-tych narzędzia monetarne. Gigantyczne programy skupu aktywów, ujemne stopy procentowe, czy kontrola kształtu krzywej rentowności (tj. kontrola poziomu cen obligacji w zależności od terminu ich wykupu), coraz mocniejsze powiązanie polityki pieniężnej z polityką fiskalną – wszystko to nieuchronnie godzi w wartość pieniądza. Dziś musielibyśmy zapłacić 6,74 USD za dolara z 1971 r. Dla porządku, pieniądz tracił swoją wartość też przed Bretton Woods, ale proces ten był powolniejszy (dla przykładu 1 dolar z 1800 r. kosztowałby dziś 21,67 USD. Jest więc historycznym faktem, że utrzymywanie gotówki, długofalowo skazuje na utratę wartości majątku. Remedium pozostaje inwestowanie, w tym również inwestowanie na rynkach kapitałowych. Według nas podstawowymi narzędziami, które mogą stanowić trzon, fundament inwestycji, powinny być szeroko zdywersyfikowane rozwiązania, dające dostęp do wielu globalnych rynków oraz oferujące ekspozycje na wiele klas aktywów. W tej roli widzimy np. #PekaoStrategiiGlobalnejKonserwatywny, czy #PekaoKompas. Pierwszy ma za zadanie odwzorowywać zachowanie indeksów akcji i obligacji na rynkach rozwiniętych, jest więc tzw. strategią benchmarkową. Pekao Kompas wręcz przeciwnie, z założenia ma dążyć do niewielkiej korelacji z indeksami, szczególnie zmniejszania korelacji z rynkiem akcyjnym (pomimo posiadania akcji w portfelu). Obydwa podejścia mogą się więc uzupełniać.

Można postawić hipotezę, że dzisiejsze oblicze inflacji też ma swoje korzenie w konferencji Bretton Woods. Gdyby waluty były powiązane z kruszcem, niemożliwy byłby trwający już 12 rok eksperyment skupu aktywów przez banki centralne (QE), potocznie nazywanym „dodrukiem pieniądza”. Programy QE były potężną siłą napędową wzrostu cen ryzykownych klas aktywów w ostatnich latach. Jednakże dopiero ostatnio przedarły się one do realnej gospodarki i objawiły w formie wzrostu inflacji konsumenckiej. Ta według lipcowych odczytów wyniosła 5,4% r/r w USA oraz 5,0% r/r/ w Polsce. Na ile wysoka inflacja jest zjawiskiem przejściowym? Wszyscy, włącznie z decydentami, szukają odpowiedzi i wydaje się, że dopiero historia rozsądzi skrajne głosy analityków, ekonomistów i polityków. Dane szczegółowe o inflacji za lipiec pokazały, że w USA hamują już ceny w kategoriach postcovidowych. Ceny używanych samochodów, ceny biletów lotniczych, ceny noclegów – wszystkie te kategorie, które odmrażały się po lockdownie, zdaje się osiągnęły już swój szczyt tempa wzrostów, a nawet niektóre spadają. W Polsce nie mieliśmy jeszcze tego komfortu hamujących cen w otwieranych branżach, ale może to być po prostu kwestia opóźnienia względem Stanów Zjednoczonych. Na dziś globalni inwestorzy są już pogodzeni z wysoką inflacją i perspektywą podwyżek stóp procentowych. Rynki obligacji wyceniają już cykl zacieśniania monetarnego. Dlatego w ostatnich tygodniach ceny obligacji skarbowych wykazują wysoką odporność na zmiany inflacji. Jeśli inflacja zgodnie z oczekiwaniami zacznie hamować w 2022 r. oraz banki centralne będą powoli podnosić stopy procentowe, to w takim scenariuszu prawdopodobne jest ustabilizowanie się cen obligacji skarbowych, a nawet możliwe ich wzrosty. Pamiętajmy również, że rozwiązania dłużne oparte o dług skarbowy wypracowują też w skali roku określoną rentowność. Zmierzam do tego, że przy odpowiedniej cierpliwości, niewątpliwie większej niż w poprzednich latach, fundusze takie jak np. #PekaoObligacjiDynamiczaAlokacjaFIO czy #PekaoKonserwatywnyPlus mają w naszej ocenie solidne podstawy do generowania zauważalnie dodatnich stóp zwrotu. 

Sądzimy jednak, że lepsze perspektywy, lepszy stosunek potencjalnego zysku do ryzyka oraz szansę na pobicie inflacji można uzyskać sięgając po rozwiązania inwestycyjne o charakterze mieszanym, zawierające choć niewielki udział akcji. Tu na myśl przychodzą mi od razu przykładowi reprezentanci tej kategorii - #PekaoKompas#PekaoBazowy15Dywidendowy. Dlaczego tak uważamy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wierzymy w koniec stymulacji gospodarczej, czy to przez politykę pieniężną, czy fiskalną. Po drugie, czujemy, że inflacja choć wyhamuje, to długo pozostanie wyższa od poziomu stóp procentowych. Po dobiegającym końca sezonie publikacji wyników spółek po drugim kwartale dostrzegamy, że rynek akcyjny szuka obecnie punktu zaczepienia. Opublikowane wyniki były bardzo dobre – 85% raportujących firm pokazało wyniki powyżej oczekiwań, średnio bijąc te oczekiwania aż o 17%. Pomimo to od początku lipca, czyli początku publikacji, indeksy na głównych giełdach jedynie raczkują do góry. Przykładowo S&P500 wzrósł w tym czasie o ok. 4%. Mamy więc do czynienia z kontrakcją mnożników – spółki stały się tańsze. Według nas właśnie dalsze losy inflacji będą kluczowe dla zachowania rynków akcji.  

Naszym zdaniem na inflację będą oddziaływać 4 czynniki – rynek pracy, zmiana zachowania konsumentów, interes polityczny oraz nowe szczepy koronawirusa. 

  • Zaczynając od rynku pracy - ostatnie odczyty liczby nowoutworzonych etatów w USA były największe od sierpnia 2020 r., a jednocześnie zrewidowano w górę dane z rynku pracy za czerwiec i maj. Ponad połowa małych firm w Ameryce wskazuje wręcz w ankietach National Federation od Independent Business na trudność w zapełnieniu wakatów, co zapewne łączy się z kolejnym elementem. Rosną płace. Już teraz przeciętna płaca w USA jest wyższa niż przed pandemią. Gdyby tempo wzrostu płac w USA utrzymało się przez cały rok takie jak w ostatnich 4 miesiącach, to moglibyśmy mówić o ponad 5% wzroście wynagrodzeń. To wspiera tezę o uporczywej inflacji. 
  • W drugą stronę mogą zadziałać zmiany zachowania konsumentów. Ostatnie ankiety nastrojów wśród gospodarstw domowych wskazują, że zamiast nakręcać się na szybkie zakupy w obawie, że ceny jeszcze wzrosną, Amerykanie deklarują raczej chęć odłożenia w czasie wydatków, czekając, aż ceny spadną. Ten element psychologiczny będzie mieć ogromne znaczenie. Jeśli wysokie ceny w głowach kupujących są przejściowe, to odstraszenie popytu może wystarczyć by ceny obniżyć. Samospełniająca się przepowiednia. Na tym polu warto odnotować choćby znaczny spadek popytu na nowe domy w USA w wakacje. Bacznie obserwujemy ten czynnik, rozważając o dalszych losach cen. 
  • Po trzecie – interes polityczny. Politycy mają wiele do powiedzenia na temat tego czy inflacja pozostanie wysoka. Programy wydatków rządowych, bezpośrednie transfery pieniędzy do gospodarstw domowych, podatki dla firm (które mogą być przerzucone na konsumentów) – te narzędzia mogą bardzo silnie oddziaływać na ceny. Sądzimy, że stymulacja fiskalna jest prawie pewna, ale jej skala może okazać się rozczarowująca. Vide ostatnio uchwalony program wydatków infrastrukturalnych w USA, który zatwierdzony został w ponad 3-krotnie mniejszej skali niż pierwotna propozycja. Nie zapominajmy też o geopolitycznej szachownicy, na której USA i Chiny rywalizują o pozycję lidera. Co rzuca się w oczy to przyzwolenie przez chińskich decydentów na umocnienie juana w stosunku do koszyka walut. Notabene wojny walutowe to też bezpośredni skutek konferencji Bretton Woods sprzed pół wieku. Pekin dopuszczający mocniejszą walutę to może być ważny sygnał z kilku powodów. Może to być tworzenie przestrzeni do stymulowania gospodarki przy jednoczesnym utrzymywaniu inflacji w ryzach. Gospodarka chińska mocno hamowała w ostatnich miesiącach, a jednocześnie borykała się, tak jak inne kraje, z wysoką inflacją. Mocna waluta pozwala np. taniej importować surowce i półprodukty, jednocześnie dając więcej amunicji konsumentom Państwa Środka do nakręcania gospodarczej maszyny. Z drugiej strony może to być też zagranie geopolityczne. Perspektywa umacniającej się waluty zazwyczaj przyciąga kapitał zagraniczny, obniża koszty finansowania gospodarki…i w przypadku juana może być ważną cegiełką do wzrostu roli tej waluty w systemie rezerw walutowych czy w wymianie handlowej. Z kolei dla USA mocny juan oznacza wyższe koszty importu, wzmagające inflację. Stąd można w uproszczeniu powiedzieć, że przyzwalając na mocniejszą walutę Chiny eksportują inflację do USA, tym samym albo zmuszając Amerykanów do studzenia gospodarki, albo do osłabiania dolara. Oczywiście obecny hegemon będzie się bronićchoćby poprzez przenoszenie produkcji z powrotem do USA (repatriacja łańcuchów dostaw). Zawiła to gra, ale bardzo ciekawa i rodząca dużo okazji inwestycyjnych. Rozbudowa mocy produkcyjnych w USA wspierałaby biznesy firm, które i tak już według nas płyną na fali dużych zmian, np. automatyzacji, robotyki, ochrony środowiska. W tego typu spółki inwestujemy w ramach #PekaoMegatrendy. Z kolei ci inwestorzy, którzy pomimo licznych krótkoterminowych ryzyk chcą mieć ekspozycję na długoterminowy wzrost znaczenia Chin na arenie międzynarodowej, mają w naszej ofercie do dyspozycji #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego
  • A jeśli już o Chinach mowa, to płynnie przejdźmy do ostatniego punktu – trajektoria pandemii. W ostatnich dniach docierają do nas informacje o lokalnych kwarantannach w Państwie Środka, obejmujących m.in. ogromne porty przeładunkowe. Niski odsetek zaszczepionej populacji w Chinach rodzi spore ryzyko wzrostu zakażeń i lockdownów. To z kolei, poza tragedią ludzką, może oznaczać również przedłużenie, bądź wręcz zaostrzenie istniejących zatorów logistycznych. To może wzmagać inflację. Choć chcielibyśmy zapomnieć o COVIDzie, to jednak nie możemy lekceważyć ryzyka, jakie wciąż stanowi on dla gospodarek na świecie. Choć w krajach rozwiniętych dane dowodzą wysokiej skuteczności szczepionek w zapobieganiu hospitalizacji, to jednak odporność na samą infekcję spada istotnie już po 6 miesiącach (dane z Izraela). Do tego, wg Austriackiego Instytutu Nauki i Technologii1, od kiedy w danej społeczności osiągnie się ponad 60% stopień zaszczepienia, wówczas dominującym ryzykiem zaczyna być wyścig z mutacjami wirusa, z których dominują te najbardziej odporne na szczepionkę. Innymi słowy, wyścig szczepień z mutantami dalej trwa i pewnie trzeba przyzwyczajać się do myśli kolejnych zastrzyków w 2022 r. 

W obecnym okresie kładziemy nacisk na monitorowanie ryzyka i studzenie chciwości. Jednakże nie powinno to naszym zdaniem powstrzymywać priorytetu jakim jest dywersyfikowanie portfeli o różne klasy aktywów. 
 

  https://www.ft.com/content/f6a72bbb-e247-4cc3-b53b-e189795149fb

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa
#   Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
  Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#   Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż pa-piery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.