Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 12.01.2021 r.

Pekao Tygodnik 12.01.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok zaprasza do wysłuchania o: emocjonującej zmianie giełdowych liderów, „niebieskiej fali” w Waszyngtonie i jej prawdopodobnych skutkach, załamaniu inflacji w Polsce, potędze kontekstu wypowiedzi na przykładzie banków centralnych oraz o  postępach w globalnych szczepieniach.

Pobierz

Nad Wisłą dużo uwagi przykuł pełny tekst wywiadu z prezesem Glapińskim z Narodowego Banku Polskiego. Wcześniejsze wyrywki z tej rozmowy mogły sugerować, że kolejne obniżki stóp procentowych w Polsce mogą czaić się tuż za rogiem, być może nawet na styczniowym posiedzeniu RPP. Tymczasem pełny kontekst wypowiedzi prezesa zdecydowanie według nas studzi oczekiwania na zmianę stopę referencyjnej NBP. Prezes Glapiński podał bowiem wiele warunków, które musiałyby być spełnione, by zasadne było rozważanie obniżek. Wśród czynników decyzyjnych pojawiły się: ewentualne pogorszenie koniunktury w Polsce, możliwe uderzenie trzeciej fali pandemii, wydźwięk marcowej projekcji inflacyjnej oraz siła presji na umocnienie PLN. Ten ostatni czynnik wydaje się w naszej ocenie szczególnie istotny, choć sądzimy, że NBP wpierw może użyć innych narzędzi do osłabiania waluty, nie sięgając po ujemne stopy procentowe.

Poznaliśmy wstępny odczyt inflacji w Polsce. Ceny w grudniu wzrosły 2,3% rok do roku. Tempo inflacji okazało się znacznie mniejsze niż jeszcze w listopadzie (3,0% r/r) i niż zakładał konsensus prognoz (2,6% r/r). Realizuje się scenariusz, o którym wielokrotnie mówiliśmy, czyli hamowanie inflacji. Prawdopodobne wydaje nam się, że w najbliższych miesiącach będzie ona jeszcze niższa, by zacząć przyspieszać w drugiej połowie roku. Co ważne, nawet w lokalnym dołku inflacji sądzimy, że będzie ona istotnie (minimum 1 punkt procentowy) wyższa niż oprocentowanie depozytów. Aktualna pozostaje więc teza, że ochrona oszczędności przed inflacją będzie według nas wymagała sięgania po klasy aktywów o charakterze wzrostowym. Służyć temu mogą na przykład fundusze mieszane.

Pierwszy tydzień miesiąca obfitował w odczyty wskaźników wyprzedzających PMI i ISM. Ankiety wskazują na bardzo silną poprawę aktywności gospodarczej w grudniu. Zarówno w usługach jak i w przemyśle. W Stanach Zjednoczonych oraz w Unii Europejskiej. Wskaźniki, szczególnie dla przemysłu, mogą być nieco zawyżone przez komponent „opóźnienia w dostawach”. Większe są wg nas szanse, że ów komponent wskazuje nie na nadmiar popytu nad produkcją, tylko na problemy z transportem na czas. Produkcja wydaje się mieć dobrze, ale ceny frachtów sugerują, że logistyka wciąż jest utrudniona. Nie mniej wydźwięk danych jest naszym zdaniem pozytywny.

Chochlą dziegciu okazały się natomiast dane o zatrudnieniu w USA. Grudzień przerwał odbudowę na rynku pracy. Liczba etatów poza rolnictwem spadła o 140 tys. Oczekiwano wzrostu na poziomie 70 tys. Pewnym pocieszeniem jest duża rewizja w górę odczytu z listopada, kiedy to przybyło według statystyk nie 245 tys. ale 336 tys. miejsc pracy. Nadal jednak w USA brakuje prawie 10 mln etatów do powrotu „przedpandemicznej normalności”. Rynek pracy i dynamika zakażeń w USA pokazują, że pandemiczne zagrożenie wcale jeszcze nie gaśnie.

Na rynkach dominowała mimo to wiara w normalizację gospodarczą. Pierwsze sesje giełdowe nowego roku nie pozwalały się nudzić. Indeks akcji rynków rozwiniętych (MSCI World) powędrował na północ o solidne 2,5 punktu procentowego, co i tak blednie wobec ruchu akcji rynków wschodzących (MSCI Emerging Markets), które podrożały w tydzień o ok. 6%. Bardzo mocno zaznaczył się motyw #RotacjiSektorowej. Na amerykańskich parkietach bezapelacyjnymi motorami wzrostów były sektor energetyczny oraz materiałowy, notując odpowiednio 9% i 8% zwyżki. Co ciekawe spółki materiałowe drożały jako grupa, pomimo kilkuprocentowej przeceny metali szlachetnych i ich wydobywców. Jako jedyny tydzień na czerwono zakończyła branża nieruchomościowa. Dotychczasowi liderzy „covidowej” hossy, tj. technologia i usługi komunikacyjne zaliczyły jedynie kosmetyczną aprecjację. Tym samym, zdecydowanie głośniej daje się ostatnio słyszeć narrację o rotacji z „Growth” do „Value”, czyli z drogich spółek o wzrostowym biznesie do niedowartościowanych, nielubianych walorów „starej ekonomii”. Zaciekawionych tematem, serdecznie zapraszam do pogłębienia tego tematu w Pekao Tygodniku z 1 grudnia 2020 r., w którym argumentujemy, że „value vs growth” to wadliwe kryterium1. Nie mniej jednak, zmiana koni pociągowych na globalnych giełdach jest jednym z dłużej wyrażanych przez nas przekonań, które implementujemy w naszych portfelach akcyjnych. Największą swobodę mamy w tym zakresie w strategiach zarządzanych „niebenchmarkowo”, czego rezultaty widoczne są we wzroście ostatnich wycen np. #PekaoKompas#PekaoAkcjiAktywnaSelekcja.

Do tego w dwóch innych niebenchmarkowych rozwiązaniach z udziałem akcji widoczny jest też korzystny wpływ „zielonej fali”. W ostatnich tygodniach wykresy cen spółek z branż uznanych za sprzyjające ochronie środowiska i odpowiedzialności społecznej (np. energetyka odnawialna czy optymalizacja zużycia wody) wystrzeliły do góry. Sprzyjało to portfelom zarówno #PekaoBazowy15Dywidendowy oraz #PekaoMegatrendy.

Paliwem rakietowym dla powyższych trendów było zwycięstwo partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających do Senatu w stanie Georgia. Już tydzień temu dostrzegaliśmy spore szanse na to rynkowe zaskoczenie i opisaliśmy potencjalne jego skutki w Pekao Tygodnik z 5 stycznia 2021 r.2 Trafiliśmy prognozując przecenę długoterminowych obligacji oraz rotacji sektorowej, ale zaskoczyła nas siła optymizmu na giełdach. Jak widać narracja rynkowa zmienną jest. Jeszcze w listopadzie i grudniu akcje drożały, bo przecież podzielona władza pomiędzy partie miała powstrzymać podwyżki podatków dla firm, regulacje uciążliwe dla sektora technologicznego i nadmierne, pro-inflacyjne wydatki rządowe. A nie, chwila, jednak, zwyciężyli Demokraci. OK! To świetny „news” dla akcji, którym sprzyjać będzie większy stymulus dla gospodarki. Najwyraźniej, na koniec dnia liczy się fakt, że coraz więcej pieniądza szuka coraz bardziej ukrytego potencjału do generowania zysku. Dlatego naszym zdaniem, największym ryzykiem na 2021 r. dla rynków nie jest COVID, recesja czy polityczny tygiel. Jako największe zagrożenie jawi się według nas ewentualna zmiana kierunku komunikacji przez banki centralne. Z niedalekiej historii wiemy, że rozpieszczone programami QE rynki finansowe potrafią dostać błyskawicznej reakcji alergicznej, ledwo zwęszywszy zapach zacieśniania polityki monetarnej. W 2013 r. Ben Bernanke zapowiedział w USA wygaszanie programów skupu aktywów, co szybko doprowadziło do wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Powtórka takiego scenariusza mogłaby zaszkodzić notowaniom nie tylko obligacji, ale i globalnych indeksów giełdowych, które są dziś „ciężkie” w branże wrażliwe na poziom stóp procentowych (np. technologiczna) oraz ogólnie w silnie zadłużone firmy. Sądzimy jednak, że realizacja tego ryzyka jest mało prawdopodobna. Po pierwsze, główne banki centralne w ostatnich miesiącach dopiero co dokonały „rekalibracji” swoich celów i tym samym otworzyły sobie pole do prowadzenia luźnej polityki pieniężnej nawet pomimo dynamicznego odbicia gospodarki (tzw. lower for longer). Po drugie, banki centralne mają w swoim arsenale również narzędzie zwane „kontrolą krzywej dochodowości”. Jest ono póki co oficjalnie stosowane wyłącznie w Japonii, ale możemy sobie wyobrazić jego popularyzację. Polega ono na kontrolowaniu przez bank centralny minimalnego poziomu cen obligacji o danym terminie zapadalności. Innymi słowy, bank centralny może narzucić minimalny poziom ceny obligacji skarbowej i go bronić z wykorzystaniem choćby programu skupu aktywów. Nie należy więc nie doceniać siły oddziaływania banków centralnych na mechanizmy cenotwórcze na rynkach finansowych.

Stąd reakcja rynków długu wydaje się być naturalna. Rok wystartowaliśmy wzrostem rentowności długoterminowych obligacji skarbowych amerykańskich, co oddziaływało na inne rynki. Taniały niemieckie Bundy, a także polskie skarbówki. Nasze krajowe papiery oraz ogólnie rynki stopy procentowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wykazały się sporą relatywną odpornością na tym ruchu spadkowym cen. Jednocześnie obserwowaliśmy wzrost notowań zmiennokuponowej części w portfelach dłużnych, co zapewniło przeciwwagę dla słabości skarbówek. Dzięki aktywnemu zarządzaniu ryzykiem #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacjaFIO oraz #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2 wyszły obronną ręką z zeszłotygodniowych perturbacji.

Co możemy dodać do ubiegłotygodniowych rozważań o zmianie warty w Waszyngtonie na Capitol Hill? Kontrola Demokratów nad Izbą Reprezentantów, Senatem i Białym Domem w naszej ocenie wróży:

  • „chude” lata dla amerykańskiego dolara i wynikającą z tego siłę walut rynków wschodzących, co można odzwierciedlić w portfelu inwestycyjnym przez np. obligacje rynków wschodzących emitowane w walutach lokalnych (element strategii #PekaoDłużnyAktywny),
  • wodę na młyn do rozważań o inflacyjnych konsekwencjach rządowej szczodrości, co powinno sprzyjać klasie aktywów zwanej jako „płynne alternatywy” (istotny element portfela #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu),
  • turbodoładowanie dla „zielonych inwestycji” (obecne najsilniej w #PekaoMegatrendy#PekaoBazowy15Dywidendowy) oraz akcji rynków wschodzących (na które ekspozycję oferują w naszej ofercie choćby #PekaoAkcjiRynkówWschodzących czy #PekaoAkcjiRynkówDalekiegoWschodu),
  • jeszcze większe czeki dla amerykańskich gospodarstw domowych i solidny pakiet infrastrukturalny. Wsparcie konsumenta przy słabym rynku pracy oraz rozruszanie sektora średnich i małych firm poprzez modernizację infrastruktury rzutuje według nas dobrze na szanse poprawy kondycji kredytowej firm. W efekcie wg nas możemy zobaczyć dalsze wzrosty cen obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności (ang. High Yield) wchodzących w skład na przykład #PekaoStrategiiGlobalnejKonserwatywny czy #PekaoBazowy15ObligacjiWysokodochodowych.

Warto dodać jednak, że Demokraci mają „tylko” zwykłą większość głosów w Senacie. 51 do 49. Co ciekawe w amerykańskiej legislacji, głosowanie nad proponowanymi aktami może być blokowane poprzez przedłużanie debaty. Zamknięcie rozmów i przejście do głosowania wymaga większości kwalifikowanej 60 głosów. Ta tzw. „zasada obstrukcji” (ang. filibuster rule) może być skutecznym narzędziem opozycji. Przykładem reformy, która może okazać się politycznie niemożliwa z tego względu może być reforma systemu służby zdrowia i refundacji leków. Stąd, polityczna niepewność dla wielu branż i sektorów wcale nie znika.

Kończąc temat wyborów, jedno jest okrutnie pewne. Amerykańskie społeczeństwo jest skrajnie podzielone, co było dobitnie widać podczas zamieszek w Waszyngtonie podczas oficjalnego zatwierdzania zwycięstwa Joe Bidena przez Kongres. Politycy byli ewakuowani, a świat obiegły zdjęcia m.in. półnagich pomalowanych w narodowe barwy protestujących z porożem na głowie, okupujących pomieszczenia kapitolu. Joe Biden i spółka nie mają łatwego zadania na start. Spodziewamy się, że kwestie społeczne będą silnie oddziaływać na kształt polityki w najbliższych miesiącach.

W Stanach Zjednoczonych padły nowe rekordy zachorowań, a średnia dzienna liczba nowych przypadków też osiągnęła nowy szczyt na poziomie blisko 239 tys. To o 25 tysięcy więcej niż na początku listopada w Europie. Obecnie na Starym Kontynencie, pomimo podwyższonych obostrzeń sanitarnych, dynamika zakażeń utrzymuje się uporczywie wysoko a nawet w ostatnim tygodniu przyspieszała – wzrost o 10 tys. średnio dziennych nowych przypadków. Śmiertelność na COVID19 w Europie utrzymuje się ok. 3000 zgonów średnio dziennie. Po drugiej stronie Atlantyku statystyka ta wzrosła z 2600 do 3100. Trudne chwile przeżywają również Brytyjczycy. Średnia śmiertelność na wyspach wzrosła o 50% w tydzień, z 600 do 900 zgonów.

Nie dziwi więc, że nie tylko Polska, ale też Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Irlandia przedłużyły trwające lockdowny.

Zgodnie z oczekiwaniami, w minionym tygodniu Europejska Agencja Leków zatwierdziła do użytku w Unii Europejskiej szczepionkę firmy Moderna.

Według danych na 11.01.2021 r. globalnie zaszczepiono do tej pory 29 mln osób. Największy odsetek populacji przyjął zastrzyk w Izraelu (20%) oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich (11%). W USA jest to 2,8%, a w Wielkiej Brytanii 4% społeczeństwa.

Wymowne są ankiety przeprowadzone w połowie grudnia 2020 r. wśród personelu medycznego w różnych krajach3. W Niemczech połowa ankietowanych pielęgniarek i 25% ankietowanych lekarzy nie chce przyjąć szczepionki. Podobnie jak 76% pracowników domów opieki społecznej dla seniorów we Francji i 29% pracowników amerykańskiej służby zdrowia. Szeroki sceptycyzm przed szczepieniami to kolejny czynnik, który utwierdza nas w przekonaniu, że pandemiczne zaburzenia gospodarki mogą nam towarzyszyć również w drugiej połowie 2021 r.

 

1 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-01-12-2020-r
2 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-05-01-2021-r
3 https://www.ft.com/content/c576e15f-e5b1-4369-a5f0-073b4466036f

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.