Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  11.05.2021 r.

Pekao Tygodnik 11.05.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku o: ewolucji, a nie rewolucji przy jastrzębim zwrocie RPP; nie lada zagwozdce dla inflacjonistów dot. amerykańskiego rynku pracy; odwrocie spółek technologicznych oraz kuponach na piwo za szczepienie.

Pobierz

Dane, publikacje i wydarzenia makroekonomiczne

Zacznijmy od szeroko komentowanej zmiany retoryki przez Radę Polityki Pieniężnej. W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu RPP nie zmieniono stóp procentowych, ale dokonano sporych zmian w treści komunikatu dołączanego do decyzji. W naszej ocenie zmienione fragmenty przygotowują grunt pod ewentualne zaostrzenie polityki pieniężnej w przyszłości. Dużo wskazówek odnośnie intencji RPP można było wyczytać z piątkowego wywiadu z prezesem NBP. Profesor Glapiński sygnalizował w naszej ocenie, że czynniki wzmagające dziś inflację są aberracją, a o ewentualnej zmianie poziomu stóp procentowych RPP będzie rozstrzygać dopiero w 2022 r. W naszych oczach jastrzębi skręt NBP to ewolucja, nie rewolucja. Według nas NBP wyraźnie daje do zrozumienia, że będzie tolerować inflację powyżej celu oraz nie zamierza podejmować działań, dopóki nie zobaczy trwałej inflacji. Co to, w naszej ocenie, oznacza dla nas inwestycyjnie? Po pierwsze, słabość PLN na tle walut naszych sąsiadów np. czeskiej korony, może być kontynuowana. Po drugie, ochrona wartości nabywczej własnych pieniędzy jeszcze przez wiele miesięcy wymagać będzie podejmowania wyższego ryzyka inwestycyjnego. Na tym polu dużą rolę do odegrania mają wg nas fundusze mieszane np. #PekaoKompas czy #PekaoBazowy15Dywidendowy. Po trzecie, podwyżki stóp procentowych wcale nie muszą się zmaterializować. Choć dziś wg wiodącej narracji powinniśmy bać się inflacji oraz rychłych podwyżek stóp procentowych, do których przymusi ona banki centralne…to jednak możliwością wcale nieodległą pozostaje wciąż, wg nas powrót dezinflacyjnych sił. Mówiliśmy o tym bardzo obszernie w poprzednim wydaniu Tygodnika1. Tym samym sytuacja gospodarcza za rok nie jest przesądzona.

Dowodem na trafność ww. opinii może być np. piątkowy odczyt nowoutworzonych miejsc pracy w USA. Dana ta zupełnie nie wpasowała się w mantrę inflacjonistów. Po przyroście 770 tys. etatów w marcu br., nast. miesiąc miał wg analityków przynieść ponad milion kolejnych. Tymczasem etatów w kwietniu przybyło, ale zaledwie 226 tys. Do tego zrewidowano w dół odczyt za marzec. Dlatego staramy się ważyć argumenty za i przeciw uporczywej inflacji, tak by być przygotowanym na różne scenariusze i w dalszym ciągu podkreślamy zasadność dywersyfikacji pomiędzy rozwiązaniami z udziałem akcji, obligacji skarbowych (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2 oraz alternatywnych klas aktywów (np. #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu).

Kolory rynku

Jastrzębi zwrot RPP nie wywołał wyprzedaży na obligacjach skarbowych. Tak jak pisaliśmy tydzień temu, polskie skarbówki po pierwsze, dużo już wg nas dyskontują w cenach, a po drugie, mają wciąż systemowe źródło popytu ze strony banków.

Ostatnie dni sesyjne sprzyjały posiadaczom akcji. Drożały zarówno walory notowane na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Pod presją podaży pozostał sektor komunikacyjny, dóbr konsumenckich (szczególnie e-commerce i hazard) oraz technologiczny. Zmiana cen akcji spółek z tych trzech sektorów pozostaje w ujęciu miesięcznym pod kreską. Końmi pociągowymi hossy od miesiąca są sektor paliwowy, finansowy oraz spółki surowcowe. Na tym tle #PekaoMegatrendy ponownie pokazują zalety innowacyjnego podejścia. Nie jest to fundusz spółek technologicznych. Nie jest to strategia spółek wzrostowych. Filozofia zarządzania tą strategią wykracza poza utarte schematy i dlatego, według nas NASDAQ w odwrocie nie definiuje wyników tego subfunduszu. Zapraszamy, by dowiedzieć się więcej o megatrendowej filozofii poprzez filmy prezentujące to rozwiązanie. Rok po nagraniu, a nagrania ani trochę się nie zestarzały.2 Link do nich w transkrypcji nagrania, bądź na podstronie produktu na naszej stronie www.

Korona – Update

Patrząc na statystyki, Indie wydają się być ostatnim bastionem koronawirusa. Choć krzywa śmiertelności i zachorowań zdaje się tam już przeginać (czyli wzrost statystyk hamuje), to jednak może to być efekt niewystarczającej ilości testów. My nie mamy złudzeń – po Indiach będą kolejne ogniska zapalne i kolejne mutacje wirusa. Spodziewamy się natomiast, że zaostrzony reżim sanitarny będzie zjawiskiem lokalnym, ograniczonym do danego ogniska epidemii. Wielką niewiadomą pozostaje to czy i w jakim tempie uda się osiągnąć zbiorową odporność i zapomnieć o pandemii. Po pierwsze, dopiero zbieramy dane o trwałości efektu odporności po szczepieniu. Po drugie, nawet w krajach przodujących w tempie szczepień, takich jak USA (45% populacji po przynajmniej 1 dawce), nadal mamy do czynienia z raportowaniem niemałej dziennej liczby zgonów na COVID. Wg statystyk w USA wirus uśmierca wciąż średnio dziennie ok. 700 osób, a co gorsza ta czarna statystyka utrzymuje się od miesiąca na tym samym poziomie. Po trzecie, nierówny dostęp krajów do szczepionek, a szczególnie ich niedobory w krajach rozwijających się zwiększają ryzyko kolejnych wybuchów pandemii i mutacji wirusa. Po czwarte, duży odsetek społeczeństwa w przeróżnych krajach po prostu nie chce się szczepić. Wszystko to sprawia, że nie zamierzamy bagatelizować ryzyka powracającej pandemii rozrysowując scenariusze rynkowe.

Jako ciekawostkę dodajmy, że w USA obserwujemy całą plejadę akcji społecznych zachęcających do przyjęcia szczepionki. Władze stanowe oraz pracodawcy decydują się w zamian za zastrzyk wręczać nie naklejkę „dzielny pacjent”, ale pieniądze, bony podarunkowe, kupony na piwo, a nawet „wesołe papierosy”3. Coraz mniej rzeczy nas dziwi, ale dobrze wiedzieć, że życie wciąż pisze zaskakujące scenariusze rodem z młodzieżowych komedii.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa
# Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-05-05-2021-r
2 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-megatrendy-komentarze-wideo
3 https://www.ft.com/content/138f58a1-b472-452a-9daa-db0f5c885079

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.