Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  08.12.2021 r.

Pekao Tygodnik 08.12.2021 r.

Komentarze

Dziś w Tygodniku: wskaźniki PMI pokazujące kolejne zgrzyty w gospodarczym silniku, nastroje rynkowe przed podwyżką stóp w Polsce i nasza ocena kondycji rynku długu w kraju i za oceanem.

Pobierz

W ostatnich dniach poznaliśmy m.in. wyniki ankiety PMI przeprowadzonej w listopadzie w USA, Strefie Euro i Polsce. Wskaźniki wyprzedzające kalkulowane na podstawie tych ankiet utrzymują się solidnie powyżej kluczowego poziomu 50 pkt. oddzielającego poprawę od pogarszania się sytuacji. Jednakże składowe wskaźnika wskazują rysy na dotąd pięknym obrazie odbudowy gospodarczej. Zaczynając od polskiego przemysłu, ankietowani wskazują na spadek popytu zagranicznego, pomimo słabej polskiej waluty. Póki co z nawiązką rekompensują to zamówienia krajowe. Co ciekawe ankietowani wskazali na spadek zatrudnienia, a jednocześnie problem ze znalezieniem pracowników. Podobnie w USA, firmy narzekają na problemy z zatrudnianiem. 

Przedsiębiorstwa jednocześnie borykają się ze znacznym wzrostem kosztów działalności. Przykładem niech będzie inflacja cen producentów w strefie euro w listopadzie – wzrost o ponad 20%. To w naszej opinii będzie prowadzić do dwóch rezultatów – pogorszenia marż w firmach i przerzucania kosztów na konsumentów. Nawiążemy do tego jeszcze za chwilę komentując sytuację na rynku akcji.

Wśród danych makro poruszmy jeszcze najświeższe dane z rynku pracy w USA, które wskazują na przyrost etatów poza rolnictwem, przy czym ostatni odczyt za listopad był ponad połowę niższy niż zakładali w prognozach ekonomiści.  

Razem z wieloma ekspertami głowimy się jak to jest, że firmy mają problemy ze znalezieniem pracowników, wakatów jest ogrom, a pomimo to zatrudnienie niższe niż przed pandemią? Nie ma już przecież specjalnych, pandemicznych zasiłków dla bezrobotnych, które mogły zniechęcać do podejmowania pracy (duża część odbiorców specjalnych czeków w USA zarabiała na zasiłku więcej niż wcześniej w pracy). Co więc jest przyczyną? Ciekawą tezę stawia zespół ekonomiczny Banku Pekao S.A.1 Pokazuje, że po pęknięciu bańki internetowej w USA wraz z kolejnymi kryzysami przy danej stopie bezrobocia było coraz więcej wakatów. Innymi słowy, odsetek pracujących Amerykanów konsekwentnie spada od ponad 2 dekad. Coraz więcej osób decyduje się nie podejmować pracy (wg oficjalnych statystyk, więc nieznaną zmienną pozostaje liczba pracujących na czarno). Według naszych kolegów z Biura Ekonomicznego może to być oznaka narastającego niedopasowania umiejętności i oczekiwań pracowników do rzeczywistości rynku pracy. Jeśli to w tym leży problem, to wg nas banki centralne niewiele wskórają, a cały ciężar leży po stronie programów rządowych. No dobrze, może nie cały ciężar. W końcu jakoś trzeba sfinansować owe rządowe programy, a to bankierzy centralni ustalają koszt pieniądza i z roku na rok coraz bardziej zależy od nich finansowanie budżetów w wiodących gospodarkach. Polityka monetarna i fiskalna przenikają się coraz mocniej.  

Dziś z zapartym tchem wyczekujemy decyzji polskiej Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Niezmiernie ważnym elementem, może nawet ważniejszym niż sam fakt zmiany poziomu stóp, będzie wg nas narracja RPP. W ostatnich wywiadach obserwowaliśmy jastrzębi zwrot w retoryce prezesa Glapińskiego, który wprost przyznał, że inflacja jest problemem. Czyżby nadszedł moment, w którym RPP określi swoje plany na najbliższe kwartały? Dowiemy się wkrótce. Pamiętajmy, że już od stycznia zacznie się rotacja składu RPP. W pierwszej kolejności kończą się kadencje członków mianowanych przez Senat. Naszym zdaniem dziś podwyżka jest praktycznie pewna. Oczekiwania ekonomistów są rozstrzelone od 25 do 75 punktów bazowych. My spodziewamy się wzrostu stóp procentowych o co najmniej 50 pkt bazowych. 

Rynkowe narracje i nasze przemyślenia 

Zakładamy, że reakcja rynku długu na decyzję RPP będzie już znacznie bardziej stonowana, niż przy dwóch po-przednich ruchach. Po listopadowej podwyżce ceny instrumentów dłużnych dyskontowały kontynuację zacieśniania monetarnego w grudniu. Dziś 12 miesięczna stawka WIBOR wynosi już 2,75%. Od czasu informacji o nowym wariancie koronawirusa – Omikronie – rentowności polskich stałokuponowych obligacji skarbowych poruszają się raz w górę, raz w dół w ramach dość szerokiego przedziału. Na tle poprzednich tygodni można to już określić jako stabilizację. Oceniamy, że w cenach rynkowych może być już nawet 75 pkt. bazowych podwyżki. Tym samym, znacznie wyżej zawieszona jest poprzeczka by wywołać szokową reakcję na rynku. Bazując na tym założeniu, nie spodziewamy się, by wykresy rozwiązań dłużnych krótkoterminowych (np. #PekaoKonserwatywnyPlus) czy obligacyjnych (np. #PekaoDynamicznaAlokacjaFIO) miały na najbliższych wycenach zarysować długie kreski w dół czy w górę. Spodziewamy się stonowanej reakcji, choć zakładamy także sporo zmienności na rynku ze względu na dzisiejszy brak konferencji prasowej. Dziś oceniając intencje RPP inwestorzy będą w pierwszych chwilach bazować wyłącznie na krótkim komunikacie. Dopiero wywiady z prezesem NBP i członkami RPP odpowiedzą na kluczowe pytanie – czy włodarze polityki pieniężnej zdecydowali się nakreślić kierunek kolejnych działań. 

Warto odnotować istotne różnice w ostatnim zachowaniu rynku długu w USA na tle strefy euro, konkretnie niemieckiego Bunda. Na amerykańskim rynku widać dużą dzienną zmienność i ciężko nam to przypisać niepewności zwią-zanej z wariantem Omikron. Wydaje się raczej, że w powietrzu unosi się zapach strachu o płynność. W ostatnim wystąpieniu przed Kongresem prezes FED, Jerome Powell sygnalizował, że program skupu aktywów może być zmniejszany szybciej i mocniej niż pierwotnie planowano. FED wciska pedał hamulca. Z jednej strony oznacza to pewnie mniejszą płynność na rynkach (co idzie w parze z większymi wahaniami cen), ale z drugiej strony powinno studzić aktywność gospodarczą, co sprzyja obligacjom skarbowym. Odzwierciedla się to na przykład w zauważalnym spadku oczekiwań rynkowych co do przyszłej stopy inflacji w USA (tzw. inflation breakevens). Zmianę narracji FEDu odczuły obligacje korporacyjne, szczególnie te o niższej jakości kredytowej (tzw. high yieldy). Spready kredytowe rozszerzały się w ostatnich tygodniach, czyli inwestorzy żądają wyższej premii za podejmowane ryzyko. Niekorzystnie oddziaływało to na wyceny np. #PekaoObligacjiiDochodu czy #PekaoBazowy15ObligacjiWysokodochodowych

Z kolei w strefie euro, niemiecki Bund zachowuje się znacznie stabilniej od amerykańskich odpowiedników. Europejski Bank Centralny wyraźnie nie śpieszy się z zacieśnianiem polityki pieniężnej. Oceniamy, że w 2022 r. EBC może zamknąć jeden z wielu programów skupu aktywów, ale raczej nie zdecyduje się na podwyżki stóp procentowych. Europejska gospodarka ma coraz więcej cech wspólnych z Japonią, gdzie zerowe stopy procentowe, skup aktywów, kruchy popyt i ogólny marazm gospodarczy są zmorą kraju już kolejną dekadę. 

Na rynkach akcyjnych w ostatnich dniach na giełdach dominowała jednak zieleń. Jedną z przyczyn aprecjacji indeksów były zapewne doniesienia z RPA2  o przeciętnie łagodnym przebiegu choroby przy zakażeniu Omikronem. Nadal brakuje danych, by określić skalę ryzyka generowanego przez nowego mutanta. 

Dokonując dziś selekcji spółek w ramach zarządzanych przez nas portfeli akcyjnych, kładziemy duży nacisk na jakość wzrostu biznesu danej firmy oraz jej pozycję negocjacyjną w relacji z klientami i dostawcami. Zależy nam, by duży udział w portfelach miały spółki, które charakteryzują się dużą mocą cenotwórczą (tj. mogą bronić swojej marży), są relatywnie odporne na słabnącą aktywność gospodarczą (bardziej defensywny niż cykliczny charakter biznesu) oraz korzystają, bądź są przygotowane na wzrost kosztu pieniądza. Takie nastawienie możemy w najszerszym stopniu realizować w strategiach zarządzanych niebenchmarkowo, np. #PekaoKompas, #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja czy #PekaoMegatrendy.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów 

Najnowsze komentarze Zarządzających na naszej stronie internetowej
Więcej o bieżącym nastawieniu w poszczególnych produktach możecie Państwo przeczytać w najnowszych miesięcznych komentarzach przygotowanych przez nasz zespół Zarządzających. Znajdziecie je na naszej stronie internetowej, a dla wygo-dy link dołączamy także w transkrypcji nagrania: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
# Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 „Krzywa Beveridge'a i strukturalne problemy rynku pracy w USA”, opracowanie Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych Pekao S.A. z 06.12.2021 r.
2 https://www.ft.com/content/d315be08-cda0-462b-85ec-811290ad488e

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.