Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  08.02.2022 r.

Pekao Tygodnik 08.02.2022 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku dajemy upust swoim przemyśleniom po tygodniu zaskakującego milczenia EBC, zadziwiająco dobrych danych z rynku pracy w USA i potwierdzeniu szans na obniżkę stóp procentowych w Czechach jeszcze w tym roku. Klasycznie odnosimy to do perspektyw naszych strategii.

Pobierz

Po minionym tygodniu aż paruje nam głowa od przemyśleń dotyczących rynku długu i banków centralnych. Od czego by tu zacząć? Wystartujmy za oceanem. W piątek inwestorzy i ekonomiści przeżyli niemałe zaskoczenie danymi o nowych etatach utworzonych w amerykańskiej gospodarce. Podczas gdy oczekiwania były ustawione około 150 tysięcy, to wzrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych sięgnął aż 467 tys. Do tego zrewidowano odczyty za grudzień i listopad. I to niemało. Listopadową liczbę etatów zrewidowano z 249 do 647 tys., a grudniowa z 199 do 510 tys. To ogromne przeszacowania, które wraz z najnowszym wzrostem partycypacji (przyrost liczby chętnych by podjąć pracę; jeśli ktoś nie próbuje podjąć pracy nie jest liczony jako bezrobotny) sugerować mogłyby dużo lepszą kondycję rynku pracy w USA niż obraz, który od 3 miesięcy mieli w głowach inwestorzy. To z kolei podgrzało dyskusję o tym, czy FED podniesie w marcu stopy procentowe od razu o 50 punktów bazowych. Wg nas należy zachować powściągliwość z wyciąganiem wniosków o świetnej kondycji rynku pracy przy tak dużych przeszacowaniach odczytów. To może być efekt zmiany metodologii liczenia przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy. Sądzimy też, że zapoczątkowanie przez FED podwyżek od dużego, półprocentowego ruchu jest mało prawdopodobne. Co natomiast wydaje nam się wysoce prawdopodobne to dalsze testowanie rynku obligacji przez FED, który wg nas sprawdza na jaki stopień zacieśniania może sobie pozwolić. Efekty tego „testowania” widać w USA po notowaniach indeksów obligacji skarbowych oraz akcji. Amerykańskie skarbówki o terminach zapadalności ponad 20 lat staniały w tym roku o ponad 6%. Ich średnioterminowe odpowiedniki 7-10 lat potaniały od początku roku o ponad 3%. Nawet inwestycja w bardzo krótkoterminowe skarbowe papiery stałokuponowe z USA przynosiła w tym roku straty. Do tego w poprzednich dwóch wydaniach Tygodnika obszernie pisaliśmy o korekcie akcyjnej i rotacji sektorowej. W takim otoczeniu cierpią nawet takie strategie jak nastawiony głównie na krótkoterminowy dług USA #PekaoDochoduUSD, inwestujący w wysokiej jakości instrumenty korporacyjne #PekaoObligacjiStrategicznych, czy mieszający różne klasy aktywów #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu. Przypomnijmy, że ta ostatnia strategia stara się wypracowywać dodatnie stopy zwrotu niezależnie od panujących warunków rynkowych. Przy czym kluczowe jest to, że te dodatnie stopy zwrotu mają pojawiać się przy minimalnym horyzoncie inwestycyjnym ok. 3 lat. Do tej pory naszej strategii absolutnej stopy zwrotu udaje się kończyć każdy 12 miesięczny okres na plusie. W krótszych okresach naturalne są jednak wahania wartości jednostki uczestnictwa tego subfunduszu. 

Wracając do FED - zakładamy, że finalnie FED jak i inne banki centralne są bardziej zakładnikami rynku, niż na odwrót. To znaczy, bankierzy centralni próbują wpływać na oczekiwania rynkowe, ale na koniec dnia to oczekiwania rynkowe wyznaczają granice ich działania. Dlaczego? Bo zaskoczenie rynku zbyt silnym zacieśnianiem to prosta droga do krachów giełdowych, przecen obligacji, wzrostu kosztów finansowania przedsiębiorstw i na końcu recesji w realnej gospodarce. Stąd sądzimy, że główne banki centralne będą starać się ziścić scenariusz, który jest już w głowach inwestorów. A co już dziś wycenia rynek długu? Oczekuje się 5-6 podwyżek o 25 pkt. bazowych w USA w bieżącym roku. Jedocześnie instrumenty wyceniają prawie 20% prawdopodobieństwo na ponad 7 podwyżek w 2022r. Z cen instrumentów pochodnych można też wnioskować, że na dziś inwestorzy oczekują szczytu stóp procentowych w USA na poziomie około 2% w 2024 roku, po czym miałoby nastąpić ich obniżanie. Wyceniany jest więc szybki i ostry cykl zacieśniania. Niesamowicie ciekawe jest to, że FED nie zrobił jeszcze żadnego ruchu stóp, a de facto zacieśnienie już dokonuje się na rynkowych stopach procentowych. Wyprzedzająca komunikacja banku centralnego może znacznie złagodzić reakcję rynkową. Tego elementu zabrakło w Polsce w ubiegłym roku, co boleśnie odczuli inwestorzy obligacyjni. Pozostając jeszcze na chwilę przy USA – tamtejszy rynek obligacji nie wierzy w długotrwałą inflację wyższą niż 2,5%. Oczekiwania inflacyjne zdają się być zakotwiczone. Do tego wraz z rynkowymi stopami procentowymi rosną również spready kredytowe, czyli premie wymagane przez inwestorów za podjęcie ryzyka niewypłacalności danej firmy przy zakupie jej obligacji. Droższy pieniądz dla firm dodatkowo studzi gospodarkę. W takim otoczeniu szybko mogą pojawić się scenariusze recesyjne na kolejne lata. Sygnałem zbliżającej się recesji zazwyczaj była historycznie odwrócona krzywa rentowności, czyli niższe oprocentowanie długoterminowych obligacji niż krótkoterminowych papierów skarbowych. Spodziewamy się jednak, że banki centralne mogą po cichu kontrolować kształt krzywej rentowności by nie podsycać dyskusji o ryzyku recesji. Więcej w tym temacie dowiemy się do czerwca, kiedy to FED ma ogłosić planowany przebieg QT, czyli zacieśniania ilościowego, przeciwieństwa QE (luzowania ilościowego). QT oznacza zmniejszanie bilansu FED, co potocznie mogliśmy przyrównać do „niszczenia dodrukowanych dolarów”. Ten element układanki z kolei rzutuje wg nas na rynki akcyjne, na których spodziewamy się większej zmienności, mniej spektakularnych stóp zwrotu, rotacji sektorowej oraz utrzymujemy preferencję do jakościowych spółek. Te przekonania odzwierciedlamy najmocniej w niebenchmarkowo zarządzanych portfelach z akcjami, takich jak np. #PekaoBazowy15Dywidendowy, #PekaoKompas czy #PekaoMegatrendy

Wróćmy na nasz kontynent. Zaskoczeniem tygodnia było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Niby nic się na nim nie zmieniło – wygaszany jest pandemiczny dodruk pieniądza, pozostałe programy skupu aktywów pozostają w mocy, a stopę depozytową utrzymano na -0,5%. Jednakże po tym jak inflacja w strefie euro zamiast spaść wzrosła w styczniu do 5,1% r/r rynki zaczęły wyceniać, że europejscy włodarze polityki pieniężnej będą zmuszeni do wykonania ruchu w tym roku. Szokiem dla inwestorów okazała się konferencja prasowa, na której prezes Legarde nie zaprzeczyła takiej możliwości (a taka praktyka była standardem) i nie próbowała łagodzić jastrzębich oczekiwań rynków. O niedocenionej możliwości podwyżek stóp procentowych przez EBC mówiliśmy dość obszernie na debacie PAP już w listopadzie 2021, pointując „EBC nie jest do końca odporny na presję inflacyjną i może to być przyczynek do wyjścia z polityki ujemnych stóp proc., które w naszej ocenie są nietrafionym eksperymentem.1 Dziś rodzi się dyskusja o wyższych stopach procentowych w strefie euro. Rynek zaczął wyceniać ruch w górę o 50 pkt. bazowych już w tym roku i o cały punkt procentowy (100 pkt. bazowych) w przyszłym roku. Jednocześnie znacznie rozszerzyły się spready obligacji skarbowych peryferyjnych krajów strefy euro w stosunku do niemieckich bundów. Innymi słowy, inwestorzy na nowo zaczynają żądać wyższej premii pożyczając pieniądze np. Włochom. Ten drugi element jest bardzo niepożądany z punktu widzenia EBC, ponieważ zagraża stabilności finansowej wspólnoty. Dodajmy, że nie jest też po-żądany politycznie, ponieważ większa presja finansowa na zadłużone południe Europy mogłaby szybko zaognić tendencje separatystyczne i znów przyciągnąć nagłówki o Italexitach, Grexitach i im podobnych. Stąd my zakładamy, że EBC wykorzysta dzisiejszą wysoką inflację by uciec od ujemnych stóp procentowych, ale nie dokona tego szybko. Jednocześnie oczekujemy, że któryś z programów skupu aktywów będzie musiał być poszerzony, by dalej sztucznie zaniżać koszty finansowania długu dla peryferiów strefy euro. 

Efektem ubiegłotygodniowego zaskoczenia niewypowiedzianą jastrzębiością EBC był wzrost kursu euro do dolara amerykańskiego. To z kolei wzmocniło waluty naszego regionu. Mocniejsza korona czeska, węgierski forint czy polski złoty są narzędziem najszybciej przeciwdziałającym inflacji. Oddziałuje na nią bez opóźnienia. Stąd nie dziwi, że RPP zajmuje dziś całkowicie odwrotne niż przed rokiem stanowisko, pożądając obecnie umocnienia naszej waluty. 

U naszych południowych sąsiadów, czeski bank centralny podniósł stopy aż o 75 pkt. bazowych, jednocześnie serwu-jąc po decyzji wyważony komunikat, co jest gołębią zmianą. Dla nas wydźwięk jest taki, że koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Czechach jest już tuż, tuż. Co jeszcze ciekawsze to przedstawione prognozy czeskiego banku centralnego zakładają, że już w 2022 r. możemy zobaczyć obniżkę stóp procentowych. Potwierdza to już dotychczasowe oczekiwania inwestorów, co do rynku czeskiego. Pomimo więc silnej podwyżki stóp procentowych reakcja rynku była pozytywna i obligacje czeskie drożały. Historycznie, choć jest to duże uproszczenie, moment przedostatniej podwyżki stóp procentowych bywał blisko punktu zwrotnego na rynku obligacji, po którym następowała odwilż w cenach obligacji. Czy więc to już moment na polskie obligacje skarbowe? Czas pokaże. Ale my pozostajemy jeszcze ostrożni. Polska niekoniecznie musi pójść od razu w ślady Czech. Zwróćmy uwagę, że do tej pory inflację na całym świecie, w każdym kraju, napędzały czynniki podażowe – braki towarów, opóźnienia w produkcji i dostawach. W dalszej części tego roku możemy już zobaczyć większe zróżnicowanie tempa wzrostu cen pomiędzy krajami. Liczyć będzie się wg nas to jak szybko reagował bank centralny, jaką politykę wydatkową prowadzi dany rząd i na ile rynek pracy ulega presjom płacowym pracowników. 

Dlatego choć polskie obligacje skarbowe, obecne w takich strategiach jak np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacjaFIO, korzystają na fali dobrej passy ich czeskich odpowiedników, uważamy, że jeszcze trochę za wcześnie z mocnym wchodzeniem w tę klasę aktywów. Jednocześnie wydaje nam się, że za późno by wyzbywać się jej z portfeli. Cieszy nas stabilizacja tego segmentu rynku długu oraz to, że spore zawirowania cen papierów amerykańskich i europejskich mają póki co niewielkie przełożenie na nasz krajowy rynek. Dziś spodziewamy się kolejnej podwyżki stóp procentowych przez NBP. Ekonomiści oczekują ruchu o około 50 pkt. bazowych, a inwestorzy nieco większego, bliżej 75 pkt. bazowych. Kontrakty na stopę procentową wyceniają dziś, że stopy procentowe dojdą w Polsce do 4,5%. Stawka WIBOR z kolei wydaje się wyceniać podwyżki rzędu 50 pkt. bazowych na każdym posiedzeniu RPP. WIBOR rośnie konsekwentnie jak po sznurku, co jest wg nas dobrym sygnałem. Pokazuje w naszej opinii, że zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce nikogo już nie zaskakuje, a więc i powtórka szoku z ubiegłego roku wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Przy stopniowych wzrostach WIBOR-ów dobrze radzą sobie od początku roku nasze strategie dłużne krótkoterminowe, np. #PekaoKonserwatywnyPlus. Ta grupa funduszy pozostaje póki co preferowanym przez nas sposobem uzyskiwania ekspozycji na rynek długu w pierwszej połowie 2022 r.

1 https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3207229,debata-pap-biznes:-podwyzszona-inflacja-na-pewno-bedzie-nam-towarzyszyc-w-2022-r-

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

#KarnawałMożliwości2022 – strategie globalne
Gorąco zapraszamy na wywiad z Karolem Ciukiem, Dyrektorem Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, rozmawiamy o modach inwestycyjnych, globalnych obligacjach korporacyjnych oraz zabezpieczaniu (bądź nie) ryzyka walutowego.
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/karnawalmozliwosci2022-strategie-globalne 
Z kolei w nadchodzącej w tym tygodniu publikacji wywiadu z Andrzejem Kubackim, Dyrektorem  Zespołu Zarządzania Akcjami, rozmawiać będziemy o skutecznym dobieraniu spółek w wysoce niestabilnym otoczeniu rynkowym, z jakim przychodzi nam się mierzyć. 
 

Bardzo dobra passa Jacka Babińskiego w lidze ekspertów Analizy.pl
Na koniec zachęcamy by zapoznać się portfelami ofensywnym i defensywnym, złożonych przez Wiceprezesa Jacka Babińskiego na potrzeby udziału w lidze ekspertów prowadzonej przez Analizy.pl.  Obydwa portfele zbudowane z naszych funduszy2  licząc od początku roku plasują się na podium. Portfel ofensywny wynikami uplasował się na drugim miejscu, a defensywny na pierwszym. Z kolei za ostatnie 12 miesięcy wyniki obydwu portfeli zajmują trzecią lokatę w swoich rankingach. 
https://www.analizy.pl/raporty/29440/liga-ekspertow-wyniki-portfeli-w-styczniu-2022-r 

2 https://www.analizy.pl/raporty/29440/liga-ekspertow-wyniki-portfeli-w-styczniu-2022-r

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

Informacja prawna

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim   u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji Polskich, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. 

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Stra-tegii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż pa-piery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.