Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  07.07.2021 r.

Pekao Tygodnik 07.07.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku o: stopach procentowych niższych od inflacji aż do 2031 r.; retorycznym tańcu na krawędzi w wykonaniu bankierów centralnych; rekordowych napływach do akcji przekraczających zsumowany wynik poprzednich dwóch dekad; zarządzaniu ryzykiem poprzez dywersyfikację w czasie i utrzymywanie suchego prochu.

Pobierz

W pierwszych tygodniach wakacji rynki finansowe przyjęły iście dżentelmeńską postawę - nie przerywają urlopów pożarami i poruszają się z grubsza wedle naszych oczekiwań. W ostatnich dwóch tygodniach zarówno na rynkach długu, jak i na giełdach ceny instrumentów podchodziły do góry.

Najgorętszym tematem wydają się wciąż być dalsze losy inflacji. Ta w Polsce wbrew oczekiwaniom nieco wyhamowała w czerwcu. Wstępny szacunek GUS wskazuje na wzrost cen w czerwcu o 4,4% r/r, czyli mniej niż przed miesiącem. Ceny obligacji wzrosły skokowo przy niższym odczycie inflacji. Spowolnienie wzrostu cen to woda na młyn dla bieżącej retoryki Rady Polityki Pieniężnej, która w swoich komunikatach, wywiadach, wypowiedziach wykazuje dużą wstrzemięźliwość wobec podnoszenia stóp procentowych i to w sytuacji, gdy bank centralny Węgier dopiero co przeprowadził ich podwyżkę. Sam prezes NBP w wywiadzie dla Financial Times podkreśla, że w jego ocenie inflacja ma charakter przejściowy, a wywołujące ją czynniki są poza kontrolą banku centralnego. Oceniamy jednak, że w swoich wypowiedziach prezes Glapiński coraz bardziej otwiera furtkę do podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Czy do niej dojdzie? Zobaczymy. Kluczowe jest wg nas to, że rynek instrumentów dłużnych już pewien cykl zacieśniania dyskontuje. Do tego dalsze losy programu skupu aktywów (polskie QE) nie generują już tak dużych rynkowych emocji, jak przed miesiącem. Wszystko to sprawia, że w naszej ocenie najtrudniejszy okres dla obligacji może dobiegać właśnie końca, przy założeniu, że nie zobaczymy kolejnego wystrzału inflacji w górę. Tego się nie spodziewamy. Sądzimy, że cenom obligacji w Polsce sprzyjać będzie mniejsza podaż w dalszej części roku (sfinansowane już ponad ¾ potrzeb pożyczkowych Ministerstwa Finansów + duża rezerwa na rachunku Ministerstwa), wyczerpanie się narracji inflacyjnej, dominacja krajowych podmiotów na rynku (udział inwestorów zagranicznych osunął się do ok. 15%). Dużym potencjalnym źródłem popytu i motorem wzrostu cen może okazać się, opisywana przez nas już wcześniej, duża nadpłynność sektora bankowego. Przez ostatnie tygodnie wzrosła ona już do ponad 200 mld PLN. Sądzimy, że prędzej czy później te środki trafią na rynek obligacyjny. Pomimo to chcemy jednak podkreślić, że szanse na pobicie inflacji przez strategie obligacyjne oceniamy w kolejnych miesiącach na bardzo niskie. Odwrotnie, szanse na skuteczną rywalizację z depozytami w wykonaniu strategii obligacyjnych, czy dłużnych krótkoterminowych, oceniamy na wysokie. Tu jesteśmy przekonani, że możemy pokazać sporą wartość i nieśmiało pochwalimy się, że #PekaoKonserwatywnyPlus wg wyceny na 1 lipca zajął pierwsze miejsce pod względem wyniku za ostatnie 12 miesięcy na tle grupy porównawczej 43 funduszy wg portalu Analizy Online. W rok wypracował 3,89% (dla jednostek uczestnictwa kat. A). W ujęciu od początku roku uplasował się na 6 pozycji.1 

Inflacja na poziomach wyższych niż przed pandemią pewnie pozostanie z nami na dłużej. Próżno niestety wg nas oczekiwać, że spotka się to z podwyżkami stóp procentowych. Wymowny w tej kwestii jest niedawno przedstawiony w USA budżet administracji Bidena.2  Znajdziemy w nim założenie, że stopy procentowe w największej gospodarce świata pozostaną niższe od inflacji aż do 2031 r.! Oczywiście, to nie Biały Dom wyznacza poziom stóp procentowych, a prognozy ekonomistów należy zawsze traktować z odpowiednim sceptycyzmem. Jednakże, w czasach gdy polityka pieniężna i fiskalna są ze sobą najbliżej związane od dekad, gdy Sekretarzem Skarbu jest niedawna szefowa FED – Janet Yellen, gdy sam amerykański bank centralny podkreśla, że pierwsze skrzypce powinny odgrywać podatki i wydatki rządowe (fiskalna stymulacja i chłodzenie gospodarki), to ciężko oprzeć się wrażeniu, że te założenia budżetowe są ważnym sygnałem dla osób posiadających oszczędności. Sygnałem, że gotówka i depozyty mogą przez całą dekadę tracić siłę nabywczą. Stąd ochrona realnej wartości swoich oszczędności pewnie pozostanie motywem przewodnim na lata i wypchnie jeszcze więcej kapitału ku inwestycjom. 

Dowodem na to niech będą rekordowe napływy kapitału na rynek akcyjny w bieżącym roku. W pierwszej połowie roku do ETFów i funduszy akcyjnych na świecie napłynęło ponad 560 mld USD świeżego kapitału. To około 70% tego, ile inwestorzy wpłacili do akcji sumarycznie przez ostatnie 20 lat!!! 3 Innymi słowy, jeśli w takim tempie utrzyma się napływ do akcji, to cały 2021 r. może przyciągnąć do tej klasy aktywów znacznie więcej niż ostatnie 2 dekady razem wzięte. Dla porównania – strategie obligacyjne przyciągnęły w tym roku niespełna połowę tego co akcyjne alternatywy. 

Jesteśmy zdania, że perspektywy na kolejne 12 miesięcy wyglądają dobrze dla akcji, ale z jednym zastrzeżeniem. Już któryś miesiąc z rzędu pozostajemy czujni wobec sygnałów, że indeksy akcyjne dojrzewają do ewentualnej korekty. Nie spodziewamy się by miała ona być głęboka czy długotrwała, ale wolimy zachować ostrożność w momencie, gdy na rynku dominuje euforia. Kiedy i co może wywołać realizację zysków to zagadka, na którą odpowiadanie byłoby wróżeniem z fusów. Może będzie to kolejna fala zakażeń na jesieni? Może nowe warianty wirusa uciekające antyciałom po szczepieniu czy przejściu choroby? Może jakaś polityczna sprzeczka w USA przy budżecie czy suficie zadłużenia? Może jakieś wydarzenie geopolityczne. Nikt nie wie, a czynników ryzyka, jak to zawsze na rynkach finansowych, pozostaje wiele. Nie chcemy ich bagatelizować i pozostajemy w tym momencie zwolennikami stopniowego budowania pozycji w ryzykowniejszych klasach aktywów oraz jednocześnie pozostawiania suchego prochu w postaci choćby strategii dłużnych o niskim ryzyku. Przez suchy proch rozumiemy część kapitału, którą celowo trzyma się „na boku” z zamiarem zainwestowania go, jeśli dojdzie do spadku cen na rynku, który obserwujemy. Na koniec podkreślmy przy tym, że nie wróżymy rychłego końca hossy na giełdach. Choć dane gospodarcze przestają już powoli zaskakiwać in plus, to według nas dopiero takie „przesilenie” w tempie wzrostu zysków firm byłoby niepokojące. Do tego zdaje się jeszcze daleko, a przed nami sezon publikacji wyników firm po drugim kwartale. Te zapowiadają się wyśmienicie. 
 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Nowe komentarze miesięczne dla funduszy

Na naszej stronie internetowe opublikowaliśmy świeże komentarze zarządzających funduszami. Gorąco polecamy je Państwa uwadze i życzymy udanej lektury!

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
#   Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
  Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#   Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykań-skiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia spo-łecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/PIO56/pekao-konserwatywny-plus
https://www.whitehouse.gov/omb/budget/
https://www.ft.com/content/85b06040-1993-4752-bf4f-7964fed3fe26

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.