Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 05.07.2022 r.

Pekao Tygodnik 05.07.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku spojrzenie na rynki z lotu ptaka, omówienie najważniejszych wg nas zmian trendów z ostatnich tygodni.

Pobierz

Urok dłuższych przerw w publikacjach polega na tym, że dużo łatwiej odsiać szum i emocje codziennych informacji, a skupić się na większym obrazku i zmianach trendów. I choć dalej mamy zamiar co tydzień dostarczać Państwu podcast pełen przesianych i przeanalizowanych informacji, to przerwa taka jest dobrym pretekstem, by zwrócić uwagę na tak ważny aspekt psychologii inwestowania jakim jest częstotliwość przyglądania się i majstrowania przy swojej inwestycji. Powalająca większość legendarnych inwestorów, sprawdzonych w boju praktyków, ale także zatopionych w badaniach teoretyków wskazuje, że kluczem do sukcesu na rynkach finansowych jest obranie strategii oraz horyzontu inwestycyjnego…i konsekwentne ich realizowanie. Warto sobie o tym regularnie przypominać, szczególnie dziś kiedy wyjątkowo niestabilne otoczenie wystawia na próbę cierpliwość inwestorów. Zalecamy każdemu inwestycyjny rachunek sumienia – jak często emocjonuję się moją inwestycją? Czy nie za często? Czy mam tendencję wyolbrzymiać codzienne zdarzenia? Czy pojedyncze wydarzenia wywołały u mnie tak duże emocje, że nie dotrzymałem swojej strategii? A właściwie to czy wiem jaki jest mój horyzont inwestycyjny, w którym inwestycja ma osiągnąć założony przeze mnie cel? Takie rozważania nie są łatwe, ale pozwalają rozwijać się jako inwestor i podejmować coraz bardziej świadome decyzje inwestycyjne. 

No dobrze, zostawmy te bardziej filozoficzne rozważania i wróćmy do przyziemnej analizy. Co rzuca się nam w oczy po czerwcu? Dopatrujemy się kolejnego etapu w tendencjach, o których pisaliśmy już w końcówce maja. Otoczenie rynkowe ewoluuje w kierunku szczytującej inflacji, stygnącego wzrostu gospodarczego, a wręcz widma recesji. Cała gama wskaźników wyprzedzających koniunkturę (np. indeksy PMI czy ISM) wskazuje na silne hamowanie aktywności. Przede wszystkim warto podkreślić silne spowolnienie w przemyśle, który to historycznie prawie zawsze zwiastował późniejsze zachowanie sfery usługowej w gospodarce. Poziom 44,4 pkt. dla indeksu PMI dla przemysłu w Polsce to już niepokojący prognostyk recesji. Do tego zaczęło się większe zróżnicowanie w odczytach inflacji na świecie. Nie rośnie ona już tak dynamicznie, a  w  niektórych krajach wręcz spada (np. Niemcy). W naszej ocenie inflacja zaczęła sama zjadać swój ogon, poprzez negatywny wpływ na nastroje, konsumpcję i inwestycje. W dalszym ciągu uważamy, że inflacja na Starym Kontynencie będzie bardziej uporczywa i zmienna, ze względu na zależność handlową od Rosji. Jednakże nawet w Europie zejście inflacji ze szczytów w drugim półroczu wydaje się nam być przesądzone. Narracja rynkowa na dobre wg nas skupi się na wzroście gospodarczym.

Tyle w danych, ale jeszcze ciekawsze sygnały dużych zmian w tendencjach widać po zachowaniu rynków. Na rynku surowców obserwujemy załamanie się cen metali przemysłowych, surowców rolnych, srebra, platyny…Właściwie tylko ropa i złoto póki co uniknęły dwucyfrowych spadków cen. Rynek akcji również był zajęty odwracaniem trendu z ostatnich miesięcy. O około 15% przeceniły się sektory paliwowy oraz materiałowy (dane dot. USA), które w tym roku były jedynymi plamami zieleni na giełdach. Najciekawiej jednak było na rynku obligacji stałokuponowych. W połowie miesiąca zobaczyliśmy mocną falę wyprzedaży obligacji, w której m.in. amerykańskie 10-letnie skarbówki doszły prawie do rentowności 3,5%, a ich polskie odpowiedniki drasnęły poziom rentowności 8%. Druga połowa miesiąca upłynęła jednak pod dyktando obligacyjnych byków i finalnie rentowności wspomnianych instrumentów skończyły miesiąc na niższych poziomach. Na nasze oko to mogła być czerwcowa kapitulacja w bessie obligacyjnej. Zakładamy dalej dużą zmienność cen na tym rynku, ale zdecydowaliśmy się zmienić nasze nastawienie do obligacji na pozytywne i sądzimy, że to już czas by zwiększać ich udział w portfelu inwestycyjnym. Naszym preferowanym wehikułem jest #PekaoDłużnyAktywny, choć w tej roli mogą sprawdzić się też nasze rozwiązania obligacyjne z dłuższym stażem, np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2. Atrakcyjnie prezentują się także naszym zdaniem obligacje z rynków rozwiniętych emitowane przez podmioty o wysokiej jakości. Instrumenty te są eksponowane w dużym stopniu na perspektywę spadku rynkowych stóp procentowych (tak jak instrumenty skarbowe), mogą dokładać do portfela szeroką dywersyfikację geograficzną poza Polskę oraz będąc „opakowane” w fundusz #PekaoObligacjiStrategicznych są dostępne z zabezpieczeniem walutowym do polskiego złotego. Wg nas to zabezpieczenie ryzyka kursowego, przy dzisiejszej dużej różnicy stóp procentowych pomiędzy USA, Europą i Polską, pozwala wygenerować na tym funduszu dodatkowy wynik w skali roku. Przy dzisiejszych poziomach stóp procentowych potencjał ten oceniamy na ok. 5% ponad wynik wypracowany przez obligacje w portfelu tego rozwiązania. Przedstawiony scenariusz stanowi oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o aktualne warunki rynkowe i nie jest dokładnym wskaźnikiem a uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji.

Dalej wg nas powinny dobrze radzić sobie strategie dłużne krótkoterminowe, które w wykonaniu Łukasza Tokarskiego i  reszty naszego zespołu dłużnego radzą sobie wyśmienicie. Nie dość, że #PekaoSpokojnaInwestycja, #PekaoKonserwatywny oraz #PekaoKonserwatywnyPlus od początku roku wygenerowały już stopy zwrotu podchodzące pod 1,5% (j. kat. A na wycenę z 01.07.2022), to jednocześnie nieprzerwanie okupują podium na tle konkurencyjnych rozwiązań w horyzoncie 12 miesięcy1. Ba, #PekaoObligacjiSamorządowych radzi sobie w tym roku jeszcze lepiej od nich, dopiero co przebiwszy 2% od początku roku. Przypomnijmy, że tak jak wzrosty WIBORu „przeszkadzały” bieżącemu wynikowi rozwiązań dłużnych, tak w momencie gdy WIBOR zacznie spadać, będzie to dodatkowy „dopalacz” do bieżącego wyniku z instrumentów wycenianych modelem wyceny. Tyczy się to zarówno funduszy obligacyjnych, jak i dłużnych krótkoterminowych.

Podtrzymujemy za to nasze ostrożne nastawienie do akcji. Widzimy w naszym bazowym scenariuszu jeszcze jedną nogę bessy przed nami. Tym razem ciężarem dla cen akcji wg nas będą rewidowane w dół prognozy zysków, związane ze słabnącą aktywnością gospodarczą. Sądzimy za to, że rotacja kapitału pomiędzy sektorami na giełdzie może wspomóc notowania spółek o wysokiej jakości przychodów i sekularnie rosnącym modelu biznesowym. Uchwycenie takich spółek jest możliwe najbardziej w rozwiązaniach zarządzanych niebenchmarkowo, np. #PekaoMegatrendy¸ #PekaoEkologiczny, #PekaoKompas

Pozostając jeszcze chwilę na giełdach naszą uwagę zwraca dodatni wynik giełd azjatyckich, z Chinami na czele, po czerwcu. Nie aspirujemy do wyznaczenia punktu zwrotnego dla notowań akcji z Państwa Środka, jednakże obstajemy przy naszym zdaniu, że strategicznie, przyjmując długi horyzont inwestycyjny, warto rozważyć lokowanie części portfela w walory z tej drugiej co do wielkości gospodarki świata. Wygodnym wehikułem może okazać się #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Jacek Babiński na podium w Lidze Ekspertów Analiz.pl

Nasz szef Departamentu Inwestycji rywalizuje z innymi ekspertami z rynku tworząc z funduszy Pekao TFI publicznie dostępne portfele – defensywny i ofensywny. W ujęciu 12 miesięcznym oraz YTD Jacek zajmuje 1. miejsce wśród portfeli defensywnych2. Warto odnotować, że w czerwcu dokonał dużej zmiany jego składu przesuwając 100% portfela do Pekao Dłużny Aktywny. Z kolei portfel ofensywny Jacka wypracował w 12 miesięcy jak i YTD wynik plasujący go na 2-giej pozycji3 . Wynik choć ujemny to jednak pokazujący skuteczną obronę w czasie bessy z wykorzystaniem Pekao Kompas. Zachęcamy gorąco do śledzenia decyzji naszego CIO w tej rywalizacji!

Zapraszamy na webinarium poświęcone obligacjom!

Gorąco zapraszamy do obejrzenia dyskusji o inwestowaniu dziś w obligacje, którą przeprowadzimy 13 lipca o 19:00 w formie transmisji na żywo. Podczas dyskusji będziemy odpowiadać na pytania napływające od widzów oraz zderzać punkty widzenia dwóch ekspertów – Łukasza Tokarskiego, Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi oraz Pana Emila Szwedy, dziennikarza ekonomicznego prowadzącego portal Obligacje.pl, autora poradników inwestycyjnych dot. rynku obligacji. Link do transmisji będzie dostępny 13-go lipca na stronie internetowej www.pekaotfi.pl

 

1 https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/PIO56/pekao-konserwatywny-plus#competition
2 https://www.analizy.pl/liga-ekspertow/portfele-defensywne/ytd?obserwowane=0
3 https://www.analizy.pl/liga-ekspertow/portfele-ofensywne/12m?obserwowane=0

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.