Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 04.07.2023 r.

Pekao Tygodnik 04.07.2023 r.

Komentarze

Kluczowe banki centralne walczą z inflacją. Stopy wysoko a nawet wyżej. I co my na to?

Pobierz

Z jednej strony – per saldo świetne, zakończone właśnie półrocze na większości głównych rynków akcji. Z drugiej – wskaźniki ostrzegające, że aktywność przemysłu w Europie i USA słabnie. Choć akurat w USA inne dane były trochę lepsze od oczekiwań. Kluczowe banki centralne przypominające, że są zdeterminowane by dalej tłumić inflację. Kosztem utrzymywania, a nawet jeszcze trochę – podwyższania stóp procentowych. Wszystko to może przyprawić o ból głowy analityków i zarządzających. Między innymi o tym – w tym wydaniu Tygodnika. 

  • Na potencjalnie ciekawe wypowiedzi ze spotkania w portugalskiej Sintrze zwracaliśmy uwagę w poprzednim Tygodniku. I było nie tyko ciekawie, ale wręcz – ostro! Najważniejsi bankierzy centralni pokazali pazury. Najpierw Lagarde (EBC), potem Powell (Fed) i Bailey (Bank Anglii) sugerowali wyraźnie, że stopy procentowe pójdą w górę. Wyglądało to wręcz jak skoordynowana akcja – przypominania, że inflacja jest za wysoka, a banki centralne mają jeszcze robotę do wykonania – czyli stopy do podwyższania. Relacje nie pozostawiały złudzeń. Presja inflacyjna wspierana jest przez dobrą sytuację na rynku pracy i nadal silną konsumpcję. Oczywiście, koniecznie pamiętajmy, że ci sami bankierzy centralni powtarzają ostatnio, że działają na bazie bieżących nowych danych i aktualizowanych prognoz. To taki „bezpiecznik”, sugerujący, że nic nie jest przesądzone. Jeśli więc np. inflacja spadłaby zaskakująco mocno i poprawiły się perspektywy jej dalszego obniżania zawsze mogą modyfikować wcześniej sugerowane plany „bo przecież zmieniły się okoliczności”…
  • Tymczasem nowe dane inflacyjne ze strefy euro były nieco mieszane. I tak np. inflacja w Niemczech za czerwiec okazała się wyższa od oczekiwań, a w Hiszpanii, Francji i Włoszech – niższa od oczekiwań. Dla całej strefy euro – CPI 5,5 % r/r czyli minimalnie niżej od oczekiwań. Ale jednocześnie – inflacja bazowa w strefie euro w czerwcu 5,4% r/r – minimalnie wyżej od maja.
  • A skoro o inflacji, to szybki odczyt inflacji CPI w Polsce pokazał jej spadek z 13% r/r w maju do 11,5% r/r w czerwcu, czyli troszkę lepiej od oczekiwań. Czyli spada, ale do poziomów choćby zbliżonych do celu NBP bardzo daleko… Niemniej, wspomniany spadek inflacji ponownie ożywił dyskusję o tym, kiedy zaczną spadać stopy procentowe NBP.  Nowych informacji i dyskusji o tym, co dalej ze stopami w Polsce, można spodziewać się po zaplanowanym na 5-6 lipca posiedzeniu RPP i po konferencji prasowej prezesa NBP 7 lipca.  
  • Lepsze od oczekiwań okazały się natomiast dane z rynku pracy w USA i statystyki amerykańskiego PKB. Co ważne – zrewidowano w górę tempo wzrostu w I kwartale i statystyki wydatków konsumentów. Zaskakująco mocno wypadł także najnowszy odczyt indeksu zaufania amerykańskich konsumentów Conference Board. Ocena sytuacji bieżącej poprawiła się wyraźnie w stosunku do maja, a ocena perspektyw – choć nadal formalnie w „terytorium” recesyjnym - także się poprawiła. Analitycy The Conference Board wskazywali m.in. dobrą sytuację na rynku pracy (tzn. to, że praca jest!) na powód takich ocen.          
  • Nowe dane z Chin – wskaźnik aktywności PMI – w przemyśle – w czerwcu poniżej poziomu 50 pkt (49) czyli słabo. W sumie nic nowego w obrazie rozczarowującego tempa ożywienia. Parę dni wcześniej chińscy oficjele deklarowali, że w kolejnych miesiącach będzie lepiej, a 5% wzrost PKB w br. jest osiągalny. Jak już wspominaliśmy, analitycy dużych banków obniżali prognozy wzrostu Chin na br. W lipcu spodziewane jest potencjalnie ważne spotkanie partyjnych decydentów – pytanie, czy zdecydują o jakimś wyraźniejszym stymulowaniu gospodarki? Dotychczasowe działania rynków chyba nie przekonały… Mamy też kolejną odsłonę prężenia muskułów polityczno – gospodarczych w zmaganiach z Zachodem. Chiny zapowiedziały bowiem obostrzenia w eksporcie ważnych dla nowych technologii metali – galu i germanu.
  • Lipiec rozpoczął się od serii publikacji wskaźników aktywności i oczekiwań przemysłu PMI w strefie euro (częściowo - finalnych po wcześniejszych wstępnych). No i publikacja ta wypadła słabo. W większości przypadków wskaźniki owe znalazły się poniżej umownego poziomu 50 punktów, oddzielającego rozwój (powyżej) od tendencji recesyjnych (poniżej). W Niemczech finalnie już 40,6%. To współgra z innymi niedawno publikowanymi wynikami regularnych badań / ankiet jak np. Instytutu Ifo. Przemysł w strefie euro kuleje. PMI dla polskiego przemysłu – 45,1%. Czyli również słabo. W USA przemysłowy ISM (czyli analogiczny do PMI wskaźnik amerykański) również spadł i to bardziej niż oczekiwano…
  • I co na to rynki akcji? Już wielokrotnie zauważaliśmy, że rynki akcji zachowywały się od dłuższego czasu, tak jakby miały w nosie i te słabe wskaźniki, i jastrzębio nastawione banki centralne, i rosnące stopy procentowe i wyższe koszty kredytu… Zakończone pierwsze półrocze, mimo nerwówki w pierwszym kwartale, dzięki wiosennemu „wygrzaniu”, było - per saldo - świetne dla rynków akcji. Zróżnicowanie było spore - bo stopy zwrotu na poszczególnych sektorach dzieli nawet kilkadziesiąt punktów procentowych. W samym tylko pierwszym półroczu indeksy takie jak np. niemiecki DAX, francuski CAC 40, amerykański S&P 500 czy polski WIG i WIG20 zyskały mocne kilkanaście procent. Liderzy – technologiczny Nasdaq Composite i japoński Nikkei zwyżkowały w tym czasie o około 30%! Ale z drugiej strony, indeks największych spółek amerykańskich DJIA zyskał raptem kilka procent, a na paroprocentowych minusach znalazły się indeksy chińskie. Dla wielu rynków akcji pierwsza połowa 2023 była generalnie udana. A robi to jeszcze większe wrażenie, jeśli popatrzymy na wzrosty od lokalnych „dołków” z połowy października 2022 roku. Co generalnie trochę jednak kłóci się z niezbyt mocarną wymową wielu wskaźników – zwłaszcza tych z Europy – wspomnianych wcześniej…
  • Co my na to? My nadal swoje… Uważamy, że ryzyko twardego lądowania (ang. „hard landing”), choć chwilowo „niemodne”, jest jak najbardziej realnym scenariuszem i ryzykiem. Mamy wrażenie, że na rynku nie docenia się negatywnych dla koniunktury, odłożonych w czasie, efektów gwałtownych podwyżek stóp procentowych z lata 2022 – 2023. Patrząc na drugie półrocze 2023, nadal jesteśmy nastawieni pozytywnie na polskie obligacje skarbowe. Zarówno tym papierom, jak i funduszom w nie inwestującym, według nas, służyć powinna perspektywa dalszego spadku inflacji. I związane z nimi oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Bardzo ostrożnie i defensywnie podchodzimy do rynków akcji. Widzimy ryzyko korekt czyli – mówiąc wprost - spadków kursów. Korekty takie – ale na wybranych rynkach i w wybranych sektorach - moglibyśmy wykorzystać do selektywnych zakupów akcji – do akumulacji na długi termin. Wyceny na polskim rynku akcji uważamy za bardziej korzystne od wycen na zachodnich parkietach. Preferujemy strategie defensywne i dywidendowe. Kluczem będzie selekcja. Ale konkretne decyzje będą każdorazowo zależały od analiz. Działamy w bardzo zmiennym, niepewnym otoczeniu. Żywiołowe wzrosty części indeksów akcyjnych w pierwszym półroczu nie zmieniają naszego ostrożnego podejścia. Reasumując: nadal pozytywnie patrzymy na obligacje, a akumulację akcji starannie wybranych spółek rozważymy przy korektach.  

          Niezależnie od zmiennej koniunktury gospodarczej i rynkowej, życzymy wszystkim – spokojnej pracy, a szczęśliwcom na urlopach - fajnych wakacji! I do następnego tygodnia!   

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy  

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.