Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  01.02.2022 r.

Pekao Tygodnik 01.02.2022 r.

Komentarze

Zapraszam na kwadrans z Tygodnikiem, podczas którego przyglądamy się decyzjom FEDu, rozważamy dalsze kroki banków centralnych, dzielimy się pierwszymi odczuciami z sezonu publikacji wyników spółek i polemizujemy z inwestowaniem długofalowo w „starą ekonomię”.

Pobierz

Przez ponad dekadę monetarnego eksperymentu z „dodrukiem pieniądza” zdążyliśmy przywyknąć do tego, że posiedzenia banków centralnych przyciągają uwagę rynków zdecydowanie bardziej niż inne wydarzenia. Jednakże, w ubiegłym tygodniu odnieśliśmy wrażenie, że emocje związane z wyczekiwaniem na decyzje amerykańskiej Rezerwy Federalnej osiągają nowe szczyty. Inwestorzy z niemałą nerwowością wyczekiwali środowej decyzji Jerome Powella i jego współpracowników. Z komunikatu i konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że w marcu włodarze największego banku centralnego świata zamierzają zakończyć zwiększanie jego bilansu poprzez program QE, czyli potocznie mówiąc wyłączyć „drukarkę”. Do tego deklarują wkrótce, czyli wg nas pewnie już w marcu, rozpocząć proces podnoszenia stóp procentowych. Na tym nie koniec. Po zakończeniu zwiększania kosztu pieniądza planują szybciej i bardziej niż w 2018 r. zmniejszać wielkość bilansu, co potocznie moglibyśmy nazwać niszczeniem „wydrukowanych dolarów”, Bardziej formalnie określa się ten proces zacieśnianiem ilościowym – QT od Quantitative Tightening. Prezes Jerome Powell nie studził oczekiwań na wzrost kosztu pieniądza.  Nie wykluczał żadnych zmian polityki pieniężnej USA, włącznie z podwyżkami co posiedzenie, bądź podwyżkami kalibru 0,5%, tj. częstymi i dużymi jak na amerykańskie standardy. Po zachowaniu indeksów giełdowych (spadki), obligacyjnych (spadki)  oraz kursu dolara (dynamiczny wzrost na tle koszyka walut) można stwierdzić, że rynek odczytał komunikację FEDu jako bardziej jastrzębią niż oczekiwano. My w naszym zespole mamy podzielone zdania na temat tego, czy rzeczywiście był to ostrzejszy przekaz. Zgadzamy się natomiast w kwestii tego, że brak nakreślonego planu podnoszenia stóp oraz niedookreślenie dalszej ścieżki rozwoju bilansu FED tworzy pole do niemiłych rynkowych zaskoczeń i w konsekwencji większej zmienności rynkowej. Podobny mechanizm obserwowaliśmy w ubiegłym roku w Polsce, choć oczywiście skala oddziaływania amerykańskiej polityki pieniężnej jest zdecydowanie większa. 

W najbliższym czasie studzenie gospodarki wydaje się najbardziej prawdopodobnym kierunkiem banków centralnych. Jak się z tym nie zgodzić widząc odczyty inflacji oraz wzrostu gospodarczego? Przez cały ubiegły rok PKB wzrosło w Polsce i USA o 5,7%, z nawiązką odrabiając straty pandemicznej recesji. Aktywność gospodarcza cały czas jest rozpędzona. Jednak my widzimy niewielkie szanse, by dalej się rozpędzała. Przeciwnie, dostrzegamy sporo sygnałów, że wzrost będzie hamować. Najświeższy odczyt PKB z USA pokazuje, że dużą część wzrostu w czwartym kwartale 2021 r. wypracowały zapasy, czyli firmy budujące rezerwy towarów i półproduktów. Niekoniecznie świadczy to o sile wzrostu gospodarczego, a raczej o problemach w logistyce i obawach firm przed przestojami produkcji. Do tego składowa konsumpcji wyraźnie hamuje, co pokazuje wg nas, że Amerykanie mogą w tym roku wydawać mniej niż w okresie, gdy ich budżety gospodarstw domowych otrzymywały dopalacz w postaci czeków pandemicznych. Wyniki ankiety PMI wśród menedżerów z sektora usługowego w USA wskazują na skokowy spadek optymizmu. Indeks spadł z 57,6 pkt do 50,9 pkt. Głównym problemem jawią się być niedobory pracowników. Uważamy, że łatwo pomylić niedobór pracowników wywołany problemami w gospodarce ze świetną kondycją rynku pracy. Naszym zdaniem mamy w większym stopniu do czynienia z tą gorszą opcją. Choć przeszliśmy do porządku dziennego z pandemią koronawirusa to omikronowa fala wciąż zbiera swoje żniwo także w wymiarze ekonomicznym. Lista hospitalizowanych pacjentów w USA bije rekordy, osiągając poziomy ok. 150 tys. dziennej liczby pacjentów. Kolejne fale zaburzające tryby gospodarki są wg nas wysoce prawdopodobne. Stąd pointa, że uwaga polityków z biegiem miesięcy może znów przenieść się na tempo aktywności gospodarczej, a nie walkę z inflacją. To pociągałoby za sobą konsekwencję w postaci łagodniejszego stanowiska banków centralnych, uspokajania rynków oraz powrotu interwencjonizmu fiskalnego. Naszym zdaniem kierunek ten jest praktycznie nieunikniony, a pytaniem pozostaje jak długo przyjdzie nam czekać na zwrot akcji i jaki ból rynkowo gospodarczy będą w stanie przełknąć elektoraty w poszczególnych krajach. 

Przyglądając się giełdom, wydaje się, że jastrzębi FED był ostatnim ciosem w serii ataku, po której tworzy się pole do kontrofensywy rynkowej. Po dynamicznych spadkach cen spółek wzrostowych w styczniu, krótkoterminowa kulminacja zbiegła się w czasie z konferencją FED. Na późniejszych sesjach obserwujemy silną zieleń, szczególnie na kursach najbardziej poturbowanych spółek. Niedźwiedzie wytknęli by, że to tzw. „odbicie martwego kota”, jednak ostrożni jesteśmy ze spisywaniem rynków akcji na bessę. Zakładamy raczej dużo „szarpaniny” na wykresach. W takim otoczeniu za zasadne wydaje nam się ograniczenie ogólnego ryzyka portfela, jednak jednocześnie sądzimy, że kluczowe jest zachowanie szerokiej dywersyfikacji, pomiędzy wzrostowe i dochodowe klasy aktywów. Dalej uważamy, że świetnie do wdrażania takiej koncepcji nadają się fundusze mieszane takie jak choćby #PekaoKompas, #PekaoStrategiiGlobalnejkonserwatywny, czy #PekaoBazowy15Dywidendowy.

Obserwując trwający sezon publikacji wyników spółek w USA, w którym zaskoczenia wyśmienitymi raportami są już znacznie rzadsze niż kwartał temu, odnosimy wrażenie, że to wzrost lub spadek zysków spółek będzie wyznaczać ich kierunek w najbliższych kwartałach. Nasza robocza teza na dziś zakłada, że firmy na świecie będą w tym roku kierować uwagę inwestorów na czynione inwestycje w rozwój biznesu, zyski nie będą spektakularnie rosnąć i będą bardziej odsunięte w czasie, a mnożniki wycenowe, czyli to ile inwestorzy będą chętni zapłacić za 1 USD zysku danej spółki, będą topnieć. Jednocześnie konferencje z firmami potwierdzają nasze przewidywania, że będą one prowadzić nakłady inwestycyjne na rozwój biznesu, a jednocześnie mierzą się z rosnącymi kosztami nie tylko pracy, ale także marketingowymi (np. powrót eventów sprzedażowych na żywo). Stąd obstajemy przy dwóch założeniach inwestycyjnych na bieżący rok. Po pierwsze preferujemy podejście niebenchmarkowe do rynku akcji, czyli nieskrępowaną selekcję spółek. Tę możemy w największym stopniu stosować np. w #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja, #PekaoKompas czy #PekaoMegatrendy

Po drugie kluczowym zagadnieniem będzie obrona marży przez spółki. I tu, nieco w kontrze do ubiegłego tygodnia, kiedy w Tygodniku mówiliśmy o naszej krótkoterminowej preferencji do spółek korzystających na wzroście stóp procentowych oraz inflacji, przytoczymy argumenty za tym, że długofalowo stara ekonomia wcale nie musi okazać się strzałem w dziesiątkę. Wiele firm określanych jako „wartościowe” (z ang. value stocks), czyli niedowartościowane, może okazać się długofalowo tzw. pułapką wartości. Innymi słowy ich niska cena często wynika właśnie z tego, że ich biznes się nie rozwija, a wręcz jest pod presją dużych, sekularnych zmian w gospodarczej rzeczywistości. Dokładnie na przeciwnym biegunie znajdują się spółki, które określamy jako megatrendowe, czyli te, które płyną z, a wręcz tworzą falę zmian. Jeśli do tego mają pozycję liderów w swojej dziedzinie i do tego sprawdzony model biznesowy, który już przynosi zyski, to długofalowo wydają się nam one rozsądnym miejscem do pomnażania kapitału. Innowacja się nie zatrzyma, ale wg nas w dalszym ciągu korzystać na niej będzie relatywnie wąskie grono branż. Stąd momenty dużych rynkowych przecen warto rozważać jako okazje do zakupu aktywów, które mają pracować latami nad pomnażaniem kapitału. 

Na koniec jeszcze słów kilka o rozwiązaniach dłużnych. Pomimo dużych zawirowań cen amerykańskich obligacji skarbowych, polskie instrumenty stałokuponowe trzymają się całkiem nieźle. Od początku roku, zgodnie z naszymi oczekiwaniami znacznie „uspokoiły się” wyceny funduszy obligacyjnych. Z kolei nasz dłużny faworyt na 2022 r., czyli obligacje zmiennokuponowe zaliczają wyśmienity styczniowy start. Oparte o nie nasze fundusze dłużne krótkoterminowe styczeń mogą zaliczyć do podwójnie udanych. A to za sprawą również świetnych wyników na tle konkurencji. Wg wyceny na 28.01.2022 Stopy zwrotu #PekaoKonserwatywnyPlus, #PekaoKonserwatywny #PekaoSpokojnaInwestycja zajęły całe podium w zestawieniu wyników polskich funduszy dłużnych krótkoterminowych, plasując się odpowiednio na pierwszej, drugiej i trzeciej pozycji na tle grupy porównywalnych rozwiązań wg Analiz Online1.  Miesiąc to oczywiście bardzo krótki okres, zdecydowanie krótszy od zalecanego horyzontu inwestycyjnego. Dlatego traktujcie Drodzy Słuchacze tę informację z odpowiednią dozą dystansu. Styczniowe wyniki tych rozwiązań niech pozostaną symbolem naszej determinacji by walczyć o jak najatrakcyjniejsze stopy zwrotu dla naszych Klientów. 

1 https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/PIO56/pekao-konserwatywny-plus#competition

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

#KarnawałMożliwości2022 – pierwszy wywiad dostępny na stronie TFI…
Zapraszamy na naszą stronę internetową do obejrzenia wywiadu z Zarządzającym funduszami dłużnymi krótkoterminowymi – Łukaszem Tokarskim. W 3-4 minutowych filmach staramy się znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące tych rozwiązań i klas aktywów, w które inwestują. Link dla wygody w transkrypcji tego nagrania:
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/karnawalmozliwosci2022-fundusze-dluzne-krotkoterminowe

…i kolejne w drodze
Z kolei w tym tygodniu opublikujemy wywiad dotyczący strategii globalnych, w którym razem z Karolem Ciukiem, Dyrektorem Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi rozmawiamy o modach inwestycyjnych, globalnych obligacjach korporacyjnych oraz zabezpieczaniu (bądź nie) ryzyka walutowego. Do zobaczenia!

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

Informacja prawna

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim   u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji Polskich, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. 

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Stra-tegii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż pa-piery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.