Materiał reklamowy
#KarnawałMożliwości2022 Wybiórcze podejście do akcji

#KarnawałMożliwości2022 Wybiórcze podejście do akcji

Wideo

2022 r. vs 2021 r. z perspektywy Pekao Kompas - cz.1

Wywiad z dnia 02.02.2022.

Jakie czynniki mogą mieć największy wpływ na giełdy w 2022 r. ? - cz.2

Wywiad z dnia 02.02.2022.

Podejście benchmarkowe vs swobodna selekcja - cz.3

Wywiad z dnia 02.02.2022.

Pekao Kompas - podział geograficzny i alokacja portfela w akcje - cz.4

Wywiad z dnia 02.02.2022.

Pekao Kompas - przykładowe pomysły z portfela - cz.5

Wywiad z dnia 02.02.2022.

Polska giełda na tle zachodnich rynków akcyjnych - cz.6

Wywiad z dnia 02.02.2022.