Roczne sprawozdania finansowe za rok 2019

05.06.2020

Informujemy, że na stronie internetowej  www.pekaotfi.pl zostały opublikowane roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych Pekao TFI  S.A. na dzień 31.12.2019.