Półroczne sprawozdania finansowe za I półrocze 2020 r.

31.08.2020

Informujemy, że 31.08.2020 zostały ogłoszone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Pekao TFI SA – za okres półroczny kończący się 30.06.2020.
Więcej informacji – na stronie ze sprawozdaniami (w sekcji Sprawozdania finansowe).