Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych za rok 2019

30.06.2020

Informujemy, że 25.06.2020 r. sprawozdania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. – za okres roczny kończący się 31.12.2019 r. zostały zatwierdzone. Więcej informacji – na stronie ze sprawozdaniami https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum