Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao FIO

01.01.2022