Fundusz parasolowy Pekao FIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Konserwatywny download
Pekao Konserwatywny Plus download
Pekao Obligacji Plus download
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 download
Pekao Stabilnego Wzrostu download
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy download
Pekao Zrównoważony download
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja download
Pekao Dynamicznych Spółek download
Pekao Megatrendy download

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Spokojna Inwestycja download
Pekao Obligacji i Dochodu download
Pekao Dochodu USD download
Pekao Obligacji Strategicznych download
Pekao Akcji Dywidendowych download
Pekao Dłużny Aktywny download
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu download
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego download
Pekao Akcji Rynków Wschodzących download
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych download
Pekao Surowców i Energii download
Pekao Obligacji Samorządowych download
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych download
Pekao Ekologiczny download

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny download
Pekao Strategii Globalnej download
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny download
Pekao Kompas download

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Obligacji Europejskich Plus download
Pekao Akcji Europejskich download
Pekao Obligacji Dolarowych Plus download
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego download
Pekao Akcji Amerykańskich download

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO download

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro download
Pekao PPK 2025 download
Pekao PPK 2030 download
Pekao PPK 2035 download
Pekao PPK 2040 download
Pekao PPK 2045 download
Pekao PPK 2050 download
Pekao PPK 2055 download
Pekao PPK 2060 download
Pekao PPK 2065 download