Oferta promocyjna w Programach IKE i IKZE w okresie od 1 lipca do 30 września 2022 r.

01.07.2022

Skorzystaj ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej przy każdej wpłacie do programu dokonanej do 30 września 2022 r.