Aktualizacja prospektu informacyjnego Pekao Funduszy Globalnych SFIO