Aktualizacja prospektu informacyjnego Pekao FIO

01.05.2021