• Strona Główna
  • Tomasz Pawluć od lipca dołączył do zespołu Pekao TFI
Tomasz Pawluć od lipca dołączył do zespołu Pekao TFI

Tomasz Pawluć od lipca dołączył do zespołu Pekao TFI

05.07.2022

Tomasz Pawluć specjalizuje się w zarządzaniu portfelami instrumentów dłużnych zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Zajmuje się obligacjami państw w walutach lokalnych, analizą ryzyka kredytowego oraz instrumentami pochodnymi na stopę procentową. Tworzy również strategie oparte o instrumenty rynku pieniężnego. 

- Cieszę się, że Tomasz Pawluć dołączył do naszego zespołu dłużnego – mówi Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami – Liczę na to, że jego obecność w Pekao TFI zaowocuje wieloma ciekawymi pomysłami inwestycyjnymi oraz że aktywnie wesprze on zespół zarządzania długiem.  

Tomasz Pawluć ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2015 - 2021 roku był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), gdzie od 2017 roku zatrudniony był na stanowisku zarządzającego funduszami. Następnie od lipca 2021 roku do czerwca 2022 zatrudniony był w Ipopema TFI na stanowisku zarządzającego funduszami. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).  

W Pekao TFI Tomasz Pawluć będzie odpowiedzialny za wyniki wybranych funduszy.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Powyższa informacja ma charakter reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości blisko 18 mld złotych (31.05.2022), zgromadzonymi w blisko 50 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku, pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje blisko 440 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługa asset management. 
Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, takie jak: nagroda specjalna Agencji ISBNews za całokształt prowadzonej działalności, nagroda Alfy 2021 dla Pekao Dynamicznych Spółek w kategorii funduszy „polskich akcji małych i średnich spółek” oraz trzy wyróżnienia subfunduszy, „Złoty Laur Klienta” w latach 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, „Złoty Portfel” Gazety Giełdy Parkiet za najlepszy wynik w 2020 r. w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych oraz dwa „Złote Portfele” za najlepszy wynik w 2021 r. w kategoriach: „fundusz zagranicznych papierów dłużnych" i „fundusz akcji zagranicznych”. 

Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 
 

 

{category}

{title}

{author}
{content}