• Strona Główna
  • „Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku” - 7. odcinek z cyklu „Drogowskaz rynkowy”
„Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku” - 7. odcinek z cyklu „Drogowskaz rynkowy”

„Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku” - 7. odcinek z cyklu „Drogowskaz rynkowy”

23.06.2020

Jak zbudować optymalny dla siebie portfel inwestycyjny? Czy odpowiednia dywersyfikacja może być kluczem do sukcesu? W najnowszym odcinku Drogowskazu Rynkowego Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI, omawia siódmą zasadę Dekalogu Inwestowania Pekao: „Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku.” 

Optymalna inwestycja

Szukając najlepszej strategii inwestycyjnej na czas koronawirusa zapytaliśmy naszych klientów o to, jak według nich powinna wyglądać optymalna inwestycja? Odpowiedź była prosta: optymalna inwestycja to taka, która daje dwucyfrowy zwrot, niezależnie od sytuacji gospodarczej i to w każdym roku. Nie byliśmy też zdziwieni, kiedy okazało się, że najgorszy wariant inwestycyjny to taki, w którym wartość aktywów spada. Kiedy już poznaliśmy potrzeby klientów to postanowiliśmy także znaleźć najlepszy sposób, żeby je zaspokoić. Niestety nie ma takiego inwestycyjnego perpetuum mobile. Nie ma nawet nikogo, kto by wiedział na 100% co robić. Nawet słynna „wyrocznia z Omaha” - Warren Buffet na pandemii stracił kilkadziesiąt miliardów USD. Co mamy zrobić w tej sytuacji? Odpowiedź wydaje się prosta. Zrób wszystko, aby nawet przy ograniczonych funduszach, mieć optymalny dla siebie portfel. Czyli jaki? Taki, który zapewnia maksymalny zwrot, przy minimalnym ryzyku. Portfel inwestycyjny przygotowany pod Ciebie. Twój portfel inwestycyjny. Odpowiednio zdywersyfikowany. 

O co chodzi z tą dywersyfikacją?

Pewien żyjący w IV wieku rabin Issac Bar Aha, który był ojcem i matką dywersyfikacji finansowej zaproponował, że jeśli masz pieniądze to „należy umieścić trzecią część w ziemi, trzecią część w towarze i jedną trzecią w gotówce”. To całkiem niezła rada i wydaje się działać wciąż i to 1600 lat później.

Dywersyfikacja - podział środków pomiędzy różne klasy aktywów (wg Issac Bar Aha)

 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI na podst. „Advances in Behavioral Finance, Volume II” Richard H. Thaler.

Oczywiście przez wieki ta prosta rada rabina obrosła w skomplikowane teorie ekonomiczne i matematyczne. Powstała więc teoria optymalizacji średniej wariancji, symulacja Monte Carlo lub model Treynora-Blacka, zaś Markowitz dostał za to nagrodę Nobla. 

Jednocześnie pod strzechy trafiła uproszczona wersja tej teorii - „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. I co ciekawe bardzo szybko okazało się, że zasada „jajek w koszyku" działa prawie tak samo dobrze, kiedy opieramy się na badaniach noblistów, jak i wtedy, gdy podążamy za swoją intuicją. Naukowcy nazywają to podejście „naiwną dywersyfikacją”. 

Choć okazało się, że różnica między naukowym a „naiwnym” podejściem nie jest istotna statystycznie. Co to dla nas oznacza? Na przykład to, że jak nie znamy się na inwestowaniu to warto posłuchać rady rabina. Zamiast zainwestować wszystkie pieniądze w jeden koszyk, rozłóżmy ryzyko. Można zainwestować przykładowo 1/3 w nieruchomości, 1/3 w papiery wartościowe lub w fundusze inwestycyjne inwestujące w akcje (czyli taki nowoczesny odpowiednik towarów) a resztę zatrzymajmy w gotówce lub funduszach inwestycyjnych dłużnych krótkoterminowych będących jej odpowiednikiem.

Dywersyfikacja - podział środków pomiędzy różne klasy aktywów 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI.

Jest jednak parę kwestii, o których musimy pamiętać, bo łatwo o szkolne błędy - a w przypadku inwestowania, przecież nie chcemy popełniać żadnych błędów.

O czym należy pamiętać w domowej „naiwnej” dywersyfikacji?

Po pierwsze - nie za dużo instrumentów naraz. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, ale nie wkładaj ich także do 50 „koszyków”. Dlaczego? Bo przestaniesz nad tym panować. Posiadanie więcej niż 15 „koszyków" nie przynosi dalszych korzyści z dywersyfikacji. 

Po drugie - nie wybieraj inwestycji, które są zbyt silnie odwrotnie skorelowane – czyli nie graj przeciwko sobie. Dlaczego? Bo to tak jakbyś zakładał się, że ten sam zawodnik i wygra i przegra. Załóżmy więc, że inwestujemy w dwie akcje odwrotnie skorelowane. Pierwsza zyskuje 20%, a druga w tym samym momencie 20% traci. Gdy zmienia się sytuacja rynkowa – mamy odwrotną sytuację. Jaki jest więc ekonomiczny sens takiej inwestycji? Nie wygrywamy, ale też nie przegrywamy. 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI.

Po trzecie - myśl lokalnie - inwestuj globalnie. Aby to zilustrować – popatrzmy na Amerykę. Większość inwestorów w Stanach Zjednoczonych posiada jedynie 1/4 swoich udziałów w akcjach spoza USA. Mimo iż ostatnie badanie przeprowadzone przez Vanguard Group wykazało, że ponad 50% liczby wszystkich akcji jest poza Stanami Zjednoczonymi. Podobnie jest z polskimi inwestorami, wolimy inwestować u siebie niż u sąsiada.  

Giełdy w wielu krajach nie są idealnie skorelowane z polską giełdą. W związku z czym wykazują różne profile ryzyka i zwrotu. A to połączenie różnych profili ryzyka i zwrotu sprawia, że dywersyfikacja globalna portfela może okazać się skuteczną taktyką. Warto też pamiętać, że zyski nie mają obywatelstwa.

Po czwarte - dywersyfikuj nie tylko aktywa, ale też portfel. Oprócz dywersyfikacji klas aktywów, czyli wyboru: akcje czy obligacje – ważne jest, aby mieć także zdywersyfikowany portfel. Tutaj z pomocą mogą przyjść fundusze inwestycyjne, bo wtedy możemy mieć dwa w jednym –a  właściwie cztery w jednym. Dwie dywersyfikacje - aktywów i portfela - gdy kupujemy równocześnie fundusz akcyjny i obligacyjny oraz dwa podejścia do inwestowania: intuicyjne, “naiwne” inwestowanie, bo to my wybieramy fundusz i naukowe, bo to zarządzający funduszem decyduje o tym w co zainwestować.

Dywersyfikacja na dwóch poziomach

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI.

Czy korzystać z funduszy inwestycyjnych?

Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że indywidualne inwestowanie staje się coraz trudniejsze i czasochłonne. I choć dzisiaj rynkiem ciągle rządzą ludzkie emocje i oczekiwania, to za inwestowanie odpowiedzialny jest coraz częściej logicznie zimy algorytm. Człowiek nie jest w stanie samemu zobaczyć ani delikatnych korelacji między obligacjami a rynkiem akcji, ani przewidzieć tego, jak czas wpłynie na daną inwestycję. Wiodąca w danym roku klasa aktywów rzadko osiąga najlepsze wyniki w następnym roku. dlatego monitorowanie rynku i ciągłe dostosowywanie się do zmian jest niezbędne. Do tego potrzeba ludzi oraz narzędzi badawczych i analitycznych.

Roczne stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów
Co roku inna klasa aktywów przynosi najwyższe zyski

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI na podstawie danych z serwisu Bloomberg. Historyczne dane nie stanowią gwarancji, że ww. sytuacja powtórzy się w przyszłości.

Na Madagaskarze mówi się, że do wychowania jednego dziecka potrzebna jest cała wioska. Tak samo jest z inwestowaniem. Potrzeba do tego mądrości całej wioski.


Cykl wideo dostępny online

Zasady „Dekalogu Inwestowania Pekao” w ramach cyklu „Drogowskaz Rynkowy” dostępne są na www.pekaotfi.pl 

  1. Odcinek 1 – „Bez paniki” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-1-pieniadze-w-czasach-szalenstwa 
  2. Odcinek 2 - „Bądź chciwy, gdy inni się boją” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-2-inwestowanie-w-czasach-szalenstwa
  3. Odcinek 3 – „Daj czasowi czas” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-3-wartosc-czasu-w-okresie-szalenstwa
  4. Odcinek 4 – „Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-4-emocje-w-czasach-szalenstwa
  5. Odcinek 5 – „Pieniądz robi pieniądz” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-5-pieniadz-robi-pieniadz
  6. Odcinek 6 – „W biznesie nie ma darmowych lunchów” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-6-w-biznesie-nie-ma-darmowych-lunchow
  7. Odcinek 7 – „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-pekao-tfi-odc-7-nie-trzymaj-wszystkich-jajek-w-jednym-koszyku

„Drogowskaz Rynkowy” to 10-odcinkowy cykl filmowy, w którym Pekao TFI przedstawia sytuację na rynkach finansowych podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Materiał video to także Dekalog Inwestowania Pekao, który zwraca uwagę na szanse i zagrożenia inwestowania w trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć. Cykl ukazuje się od 25 marca 2020 r. 

 

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
tel. kom.: 669 450 156,
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl  

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną oraz rekomendacji inwestycyjnej, opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach funduszy inwestycyjnych.  Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję, w siedzibie Pekao TFI S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

{category}

{title}

{author}
{content}