Łukasz Kwiecień dołączył do zespołu Pekao TFI

Łukasz Kwiecień dołączył do zespołu Pekao TFI

09.05.2023

- W codziennej współpracy z naszymi dystrybutorami obszar komunikacji inwestycyjnej jest niezwykle istotny i stanowi ważny element całego procesu sprzedaży. – mówi Łukasz Kędzior, prezes zarządu Pekao TFI – To właśnie doradcy reprezentują nas w relacjach z klientami. Dlatego cieszę się, że do zespołu TFI w obszarze komunikacji inwestycyjnej dołączył Łukasz Kwiecień, który doskonale zna specyfikę funduszy inwestycyjnych i posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. 

Łukasz Kwiecień jest związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych od kilkunastu lat. Przez ostatnie 5 lat, od września 2017 r., związany był z PKO TFI, w którym jako wiceprezes zarządu odpowiadał za obszar sprzedaży. Był także prezesem KBC TFI / Gamma TFI (przejętego przez PKO TFI). Wcześniej pracował w BPS TFI jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży. W latach 2012 - 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TFI PZU i był odpowiedzialny za produkty, sprzedaż oraz marketing i promocję a także współpracę TFI w ramach Grupy PZU w tych obszarach. W latach 2005-2011 był dyrektorem komunikacji inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management. Od 2002 r. do 2005 r. był m.in. Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównym Specjalistą w Departamencie Komunikacji Społecznej NBP. W przeszłości Łukasz Kwiecień związany był z mediami, m.in. jako redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów "Parkiet" oraz "Gazety Bankowej". Był również szefem działu bankowego w dzienniku "Prawo i Gospodarka", dziennikarzem i komentatorem giełdowym w krakowskiej redakcji "Dziennika Polskiego". Przez wiele lat był analitykiem i komentatorem giełdowych serwisów internetowych. 

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Niniejsza informacja ma charakter reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 20 mld złotych (31.03.2023 r.), zgromadzonymi w ponad 40 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje blisko 440 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługa asset management. 
Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, takie jak: nagroda „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w kategorii „TFI roku” dla Pekao TFI za 2022 r., Złote Portfele Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za wyniki w 2022 r. dla subfunduszu Pekao Surowców i Energii w kategorii „fundusz rynku surowców”, za wyniki w 2021 r.: subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych”, subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich w kategorii „fundusz akcji zagranicznych”, za 2020 r. w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych”; nagrody Alfa 2022 Analiz Online: Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO - najlepszy fundusz w kategorii „polskich papierów dłużnych długoterminowych” oraz Pekao Stabilnego Wzrostu - najlepszy fundusz w kategorii „stabilnego wzrostu”, II miejsce w rankingu najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych „Rzeczpospolitej” z dn. 27.10.2022 r., nagroda specjalna Agencji ISBNews „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce 2021” za całokształt prowadzonej działalności. Pekao TFI również otrzymało „Złoty Laur Klienta” w latach 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”. 

Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 

{category}

{title}

{author}
{content}