Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

  • Teraz Polska

    dla wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych wspierających regularne oszczędzanie

  • II miejsce dla Pekao TFI

    w prestiżowym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych "Rzeczpospolitej" z dn. 27.10.2022

  • Alfa 2022

    w kategorii „fundusz polskich papierów dłużnych długoterminowych” oraz „stabilnego wzrostu” i sześć wyróżnień