Informacja o zmianie wyceny (korekcie) subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 na dni wyceny 31.03-22.04.2022

Informacja o zmianie wyceny (korekcie) subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 na dni wyceny 31.03-22.04.2022

29.04.2022