Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 24.05.2023 r.

Pekao Tygodnik 24.05.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku: Co ma wspólnego chmura gradowa z limitem zadłużenia USA? Dlaczego rynki akcji zmuszają do refleksji? I co tam u Chińczyków?

Pobierz

Daniel Rybiec (DR): Dzień dobry, wita Państwa Daniel Rybiec. Na rynkach zarówno tydzień od 15 do 21 maja, jak i pierwsze dni nowego tygodnia, były czasem wyjątkowym. Działo się i dzieje bardzo dużo. Tym razem inną niż zwykle formułę ma i nasz TYGODNIK. Razem ze mną przy mikrofonie jest bowiem Łukasz Kwiecień, nowy pracownik Pekao TFI, który zajmować się będzie komunikacją inwestycyjną. 

Łukasz Kwiecień (ŁK): …nowy, ale i stary - dzień dobry Państwu, kłaniam się i po 11 latach melduję z powrotem na pokładzie Pekao TFI. W tej firmie, jeszcze za czasów Pioneera, przepracowałem siedem lat i cieszę się, że mogę znów wrócić niemal do tego samego biurka, na tej samej sali Departamentu Zarządzania Aktywami.  

DR: No właśnie. Zarządzający i analitycy mają teraz nad czym myśleć, bo choć na rynkach akcji mocno zaświeciło słońce, to dylematów i znaków zapytania wręcz przybyło. Flagowe indeksy rynków akcji w Niemczech, Francji – po piątkowych sesjach – znalazły się na najwyższych poziomach w historii. Japoński rynek akcji, po sesji poniedziałkowej był najwyżej od ponad 30 lat. Koniec ostatniego tygodnia – tego między 15 a 21 maja - to także niemal euforyczna zwyżka polskich indeksów akcji. Tak więc rynki akcji zachowywały się ostatnio tak, jakbyśmy byli u progu ożywienia gospodarczego oraz poprawy kondycji i wyników firm. Z jednej strony – to cieszy, ale z drugiej – zmusza do zastanowienia. Bo przecież od dłuższego czasu jednym z głównych tematów na rynku są obawy o zupełnie coś odwrotnego – o osłabienie koniunktury… 

ŁK: Zdania co do rozwoju sytuacji i najbliższych ruchów np. kluczowego banku centralnego – amerykańskiego Fed – są podzielone. Najlepszą ilustracją tego faktu była weekendowa główna strona serwisu CNBC.com – zdjęcie szefa Fed Powella i tytuł relacjonujący jego opinię, iż stopy procentowe nie muszą iść w górę w taki stopniu, jak oczekiwano by ograniczyć inflację. A zaraz pod tym samym zdjęciem i tytułem – niczym kontra – news opisujący odmienne poglądy analityków twierdzących, że Fed może być zmuszony do przeciwstawienia się oczekiwaniom rynku i podwyższać stopy agresywnie… Jak widać, nawet najbardziej zorientowani w temacie ludzie różnią się nie tylko co do samego scenariusza rozwoju sytuacji, ale i tego w jakim punkcie jesteśmy, czyli jakie są oczekiwania rynku… 

DR: W ubiegłym tygodniu wyniki kwartalne podawały wielkie amerykańskie sieci handlowe – w tym Home Depot, Target, Walmart  - na tyle duże, że ich raporty traktowane są jako swojego rodzaju wskaźniki pokazujące, co naprawdę dzieje się w gospodarce. Ogólny obraz jest taki, że sprzedaż słabnie a konsumenci bardziej trzymają się wydatków niezbędnych, rezygnując lub odkładając to, co może poczekać. Za sytuację obwiniana jest inflacja, wyższe stopy i jednak ostrożniejsze nastawienie klientów. Ale warto zwrócić uwagę, że nadal nie mówimy o jakimś wielkim załamaniu. Osłabienie – tak, ale twardych sygnałów nieuchronności recesji chyba jednak jeszcze nie widać.

ŁK: Rentowności obligacji amerykańskich wzrosły w zeszłym tygodniu, co oznaczało, że nieco lepiej oceniano perspektywy koniunktury i dostrzegano ryzyko, że stopy procentowe mogą jednak jeszcze wzrosnąć. Kandydat na wiceprezesa Fed, Phillip N. Jefferson, w publicznym wystąpieniu 18 maja, ocenił, iż spodziewa się, że amerykańska gospodarka będzie rosła w drugim kwartale tego roku, choć w tempie słabszym niż w pierwszym, gdy wzrost ten sięgał 1,1% w układzie rocznym (annualizowanym). Tempo wzrostu do końca 2023 roku określił mianem „raczej wolnego”. Podkreślał, że inflacja jest nadal zbyt wysoka. Wskazywał, że koniunktura mierzona PKB osłabła wyraźnie w tym roku, i – choć na rynku pracy efekty są jeszcze przytłumione, to popyt zaczyna odczuwać konsekwencje stóp procentowych, które są wyższe o 5 punktów niż rok wcześniej. 

DR: Słabnąć wydaje się także chińskie ożywienie „pocovidowe”. Tamtejsza produkcja przemysłowa rosła w kwietniu niemal dwukrotnie słabiej od oczekiwań (+5,9% vs +10,4% r/r). Nieco gorszy od prognoz był także wzrost sprzedaży detalicznej, ale warto zwrócić uwagę, że mówimy tu o różnicy +18,4% wobec spodziewanych +21%. Chińskiej gospodarce nie pomaga na pewno zaostrzający się spór z Zachodem – rywalizacja niestety przeniosła się z pola gospodarczego także na ideologiczne, polityczne – i co najgorsze – militarne. Sygnały słabnącej koniunktury i kiepskich nastrojów napłynęły ostatnio także np. z Niemiec, tak ważnych dla naszej gospodarki i firm. W Polsce, w ubiegłym tygodniu mieliśmy co prawda lepsze od oczekiwań rynkowych dane o PKB w I kwartale tego roku, ale np. opublikowane w ten poniedziałek wyniki produkcji przemysłowej za kwiecień okazały się słabsze od prognoz – produkcja spadła o 6,4% rok do roku, podczas gdy oczekiwano spadku o 3,5%. Jak pisał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie „w okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 14,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku”…

ŁK: …Pamiętajmy jednak, że do danych makroekonomicznych musimy podchodzić teraz szczególnie ostrożnie, bo jesteśmy po paru latach kompletnego szaleństwa statystycznego, wynikającego z koszmarnego załamania w czasie pandemii i późniejszego gwałtownego odreagowania. Był to okres niezwykle zmiennych danych, co utrudnia porównania. Teraz trwa spór rynkowy o to, co przed nami. Rynki obligacji, przez tzw. odwróconą krzywą, już od dłuższego czasu uparcie sygnalizują oczekiwanie spadku inflacji, niższych stóp, ale i słabszej koniunktury. Czyli rozumowanie jest mniej więcej takie: banki centralne walczą z inflacją przez podwyższone stopy. Te większe koszty kredytu stłumią inflację, ale i osłabią wzrost gospodarczy. W efekcie, przy takim rozumowaniu, w średnim terminie zobaczymy niższą inflację, ale i słabsze tempo wzrostu gospodarczego co wymusi zaprzestanie podwyższania stóp procentowych, a potem ich obniżanie. Ale, jak pokazała historia ostatnich, dramatycznych lat musimy być czujni i gotowi na zaskakujące zmiany i wydarzenia.   

DR: Ostatni tydzień i pierwsze dni nowego były szczególne, także z uwagi na to, że wiele raportów i danych makro pozostało w cieniu wielkiego sporu w Waszyngtonie…

ŁK: Nad wszystkimi - jak chmura gradowa – wisiała, a w chwili naszej rozmowy nadal wisi - przeciągający się - a raczej: przeciągany umyślnie - spór o podniesienie limitu zadłużenia w USA. To grozi kolejnym, choćby przejściowym „shut-downem” (czyli zamknięciem, de facto – zawieszeniem) budżetu federalnego. I oznacza ryzyko technicznej, choćby przejściowej niewypłacalności USA. W piątek spotkanie negocjacyjne rządu Demokratów (przedstawicieli Bidena) z Republikanami zostało przerwane i przez parę godzin zrobiło się bardzo, bardzo nerwowo. Doprowadziło to do ostudzenia dobrych wcześniej nastrojów na amerykańskich rynkach akcji (które przez parę dni dyskontowały rychłe rozwiązanie sporu, co sugerowały wypowiedzi obu skłóconych stron). W weekend mieliśmy chłodne ostrzeżenie ze strony Bidena, ale niedługo potem zapowiedziano kolejne rozmowy z udziałem Prezydenta USA. I oby się dogadali… 

DR: Warto jednak pamiętać, że te problemy obserwowaliśmy już w poprzednich latach, gdy brak porozumienia o podniesieniu limitu zadłużenia prowadził nawet do czasowych, krótkoterminowych przerw w funkcjonowaniu niektórych agend rządowych. Zadziało się tak i za Clintona, i za Obamy i za Trumpa. Limit zadłużenia podnoszono w USA kilkadziesiąt razy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Politycy korzystają z tego by wymuszać na swoich przeciwnikach ustępstwa. Na wydarzenia w USA patrzą nie tylko zarządzający funduszami w amerykańskie aktywa (obligacje, akcje, dolara), ale i innych rynków. Ewentualne fiasko rozmów i przedłużanie politycznego sporu w USA mogłoby być bowiem impulsem negatywnym także poza Stanami.  

ŁK: Tak więc miejmy nadzieję, że się jednak dogadają. Niemniej, nie tylko z powodu nieszczęsnego limitu zadłużenia w USA, musimy obserwować wiadomości i rynki. To już wszystko na dziś. Zapraszamy Państwa na kolejne wydania TYGODNIKA. Bardzo dziękuję Danielowi za świetne prowadzenie tego cyklu. 

DR: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia!

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy  

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.