Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  16.03.2021 r.

Pekao Tygodnik 16.03.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok, CFA, zaprasza do wysłuchania o: nieruchomościowym precedensie w Nowej Zelandii, przyczynach korekty w Chinach i pogłębionej analizie atrakcyjności tego kierunku inwestycyjnego, COVIDowym niżu demograficznym oraz europejskich problemach ze szczepieniami.

Pobierz

Dane, publikacje i wydarzenia makroekonomiczne:

To już ostatni zimowy Tygodnik i zacznijmy go, trochę przewrotnie, od wycieczki na drugą stronę globu, do kraju, gdzie właśnie kończy się lato. Nowa Zelandia, w żargonie finansowym często określana słowem „kiwi”, była krajem, który jako pierwszy wprowadził w 1989 r. cel inflacyjny dla banku centralnego. Wówczas był to pionierski krok, który pomimo trudnych początków stał się światowym standardem. Dziś Nowa Zelandia może znów wyznaczyć precedens, ponieważ decyzją tamtejszego rządu Bank Rezerwowy Nowej Zelandii musi od marca tego roku brać pod uwagę ceny nieruchomości1, kreując politykę stóp procentowych. Inflacja cen aktywów, widoczna gołym okiem w nieruchomościach, jest bardzo aktualnym wyzwaniem z jakim mierzy się obecnie świat. Będziemy obserwować, czy nowozelandzki pomysł nie roznosi się szerzej. Szczególnie powinni jednak śledzić te poczynania osoby, które są przekonane, że ceny nieruchomości mogą tylko rosnąć…

Ceny domów i mieszkań póki co, nie wchodzą jednak w skład obliczanego przez GUS koszyka inflacyjnego. Ten został właśnie zmieniony, uwzględniając to, że jako konsumenci inaczej wydajemy pieniądze w pandemii. Zgodnie z intuicją, największe zmiany odzwierciedlają, że mniej podróżujemy, więcej gotujemy w domach i nie oglądamy przedstawień teatralnych. Nadal jednak wagi tych kategorii są dość istotne - restauracje i hotele ważą w koszyku 4,6% (było 6,1%), a rekreacja i kultura 5,8% (było 6,6%). Po zmianie koszyka inflacja w styczniu została zrewidowana z 2,7% r/r do 2,6% r/r. Polska inflacja w lutym wyniosła natomiast 2,4% r/r.

Pomimo niemałej inflacji, nie musieliśmy długo czekać, by banki centralne zareagowały na korektę cen obligacji skarbowych. Europejski Bank Centralny zapowiedział właśnie, że zwiększy tempo skupu aktywów. Chwilę później NBP zakomunikował, że nie wyklucza dostosowania parametrów programu skupu aktywów. Najważniejszym wydarzenie tego tygodnia będzie według nas posiedzenie amerykańskiego FEDu i środowa konferencja prasowa po decyzji, wraz z prezentacją „kropek”, tj. oczekiwań poszczególnych członków FED odnośnie poziomu przyszłych stóp procentowych. Ubiegłotygodniowe wypowiedzi włodarzy amerykańskiej polityki pieniężnej w naszej opinii wskazują, że nie są oni skorzy interweniować na rynku, a spadki cen obligacji, szczególnie tych długoterminowych, poczytują jako zdrowe sygnały odradzającej się gospodarki. Przed nami bardzo ważne posiedzenie. Zakładamy jednak, że rewolucji nie będzie, a prognozowana ścieżka stóp procentowych pozostanie bardzo gołębia.

Kolory rynku

Gołębi FED może być momentem zwrotnym, kończącym globalną korektę cen obligacji skarbowych. Z kolei jastrzębi przekaz może rozpocząć kolejną nogę spadkową na wykresie tej klasy aktywów. W ostatnich dniach obserwowaliśmy natomiast uspokojenie rynku obligacyjnego. Niezależnie od krótkoterminowego rozstrzygnięcia, obecne poziomy rentowności obligacji skarbowych oceniamy już jako godziwe i jesteśmy w gotowości by szybko dostosować portfel po posiedzeniu FED. Do tego zbudowaliśmy w naszych rozwiązaniach dłużnych (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2) wiele pozycji inwestycyjnych, których wynik jest mniej zależny od trendu na rynku. Starają się one za to wykorzystywać obecne różnice w podejściu banków centralnych w różnych regionach świata. Nie wykluczamy, że może dojść do większego rozdźwięku pomiędzy zachowaniem rynku amerykańskich obligacji skarbowych, a tych z rynku europejskiego, czy polskiego.

Za nami tydzień zieleni na giełdach, podczas którego mieliśmy do czynienia z nietypową jak na ten rok sytuacją, gdy rynki rozwinięte zdominowały rynki wschodzące. Indeks MSCI World wzrósł o 2,7%, podczas gdy MSCI Emerging Markets podniósł się o zaledwie 0,3%. W ujęciu sektorowym wszystkie branże wznosiły się na fali zieleni, ale największe zwyżki notowały spółki z sektorów niedawno silnie tracących. I tak odbudowa kursów spółek konsumenckich, technologicznych, użyteczności publicznej i ochrony zdrowia była dominującą tendencją na giełdach. Niemniej jednak to spółki cykliczne, preferowane w ramach motywu #RotacjiSektorowej, nadal wiodą prym w zestawieniu branżowych stóp zwrotu na giełdach od początku bieżącego roku. Struktura wzrostów ubiegłego tygodnia najsilniej sprzyjała #PekaoMegatrendy oraz #PekaoAkcjiMałychiŚrednichSpółekRynkówRozwiniętych.

Rynkom wschodzącym ciąży już od kilku tygodni sytuacja na rynkach azjatyckich, a szczególnie na parkietach w Szanghaju i Hong-Kongu. Solidne spadki notowań na chińskich giełdach dały się więc najbardziej we znaki tym z naszych strategii, które maja znaczną ekspozycję na globalny wschód, tj. #PekaoAkcjiRynkówDalekiegoWschodu, #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego oraz #PekaoDochoduiWzrostuRegionuPacyfiku. Co stoi za obecną przeceną? Przychodzą nam do głowy dwa czynniki, których mieszanka daje niezłe w naszej ocenie uzasadnienie ostatnich ruchów cenowych. Po pierwsze, w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z silną #RotacjąSektorową. Dużo pisaliśmy o tym w dwóch poprzednich Tygodnikach, natomiast w telegraficznym skrócie: kapitał na giełdach przenosił się ze spółek, które na COVIDzie „wygrały”, np. branży technologicznej, do walorów cyklicznych, czyli tych branż, które mogą odżyć wraz z powrotem aktywności gospodarczej po pandemii. Chińskie indeksy akcyjne są silnie nasycone tą pierwszą grupą spółek, więc struktura ostatnich ruchów na giełdach nie sprzyjała inwestorom na szanghajskim czy hongkondzkim parkiecie. Po drugie, obawy przed studzeniem gospodarki chińskiej psują nastroje na tych rynkach. Tak, choć dziś brzmi to egzotycznie w dobie gigantycznych pakietów stymulacyjnych w USA i UE, to są jeszcze kraje, które chcą studzić gospodarkę. Oficjele Komunistycznej Partii Chin sygnalizują, że nie przewidują, by gospodarka Państwa Środka potrzebowała dalej nadzwyczajnego wsparcia, że koszt pozyskiwania juanów pewnie wzrośnie, i że trzeba przeciwdziałać tworzeniu baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości, czy obligacji korporacyjnych. Krótkofalowo w oczach inwestorów może to oznaczać zaciągnięcie hamulca na wzrostach zysków tamtejszych spółek. W swoich prognozach inwestycyjnych na 2021 r. kilkukrotnie wskazywaliśmy pozytywne nastawienie do rynków wschodzących, których kluczowym elementem jest rynek chiński. Czy zmieniamy swoje nastawienie? Nie. Przeciwnie, uważamy, że przecena w Chinach tworzy okazję do akumulacji walorów na rynkach wschodzących, a kierunek obejmowany przez władze w Pekinie powinien być zdrowy dla gospodarki w horyzoncie kolejnych kwartałów i lat. Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy:

  1. Chłodzenie rynku nieruchomości ma odbywać się przez limitowanie tego, na ile mogą zadłużać się najwięksi deweloperzy oraz ile kredytów hipotecznych na tle wszystkich kredytów mogą udzielać banki. Przeciwdziałanie eksplozji cen nieruchomości wydaje się nam racjonalne. Co bardzo ważne, zdaje się nam, że losy chińskiej giełdy uniezależniły się od tamtejszego rynku nieruchomości. Przez ostatnie 15 lat indeksy akcji i wskaźniki aktywności na rynku nieruchomości w Chinach poruszały się w ścisłym tandemie. Od połowy ubiegłego roku nie obserwujemy tej relacji, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, że rynek akcji oderwał się od rynku nieruchomości.

  2. Decydenci w Pekinie dążą do bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarczego, tj. opierania go w coraz mniejszym stopniu na zastrzykach długu, a coraz mocniej na konsumpcji i wzroście produktywności. Zapowiadają, że pilnować będą m.in. tego, by PKB rosło szybciej od kredytów firm. Stawiają też cel, że do 2035 r. PKB przypadające na jednego Chińczyka ma osiągnąć poziom takich krajów jak Grecja czy Portugali, tj. ok. 22 tys. USD rocznie. Dla porównania PKB na mieszkańca w Polsce w 2020 r. wynosiło ok. 15 tys. USD rocznie. Jeśli Komuniści dopną swego, to chińscy bogacze nadal będą głównymi kupującymi Rolexy w Zurychu, ale dodatkowo ich rodacy zarabiający średnią krajową będą przyjeżdżać do Polski, Grecji czy Portugalii na tanie wakacje…

  3. Chińscy decydenci promują obecnie rynek kapitałowy jako miejsce do lokowania oszczędności oraz miejsce do pozyskiwania kapitału przez firmy. Już w tym roku ma ruszyć reforma rynku kapitałowego zakładająca m.in. uproszczenie wejścia na giełdę przez lokalne małe i średnie firmy, deregulację notowań poprzez dopuszczenie szerszych wahań kursów cen akcji, wprowadzenie, do tej pory nieobecnych, instrumentów pochodnych, które będą mogły posłużyć do zabezpieczania ryzyka. Wszystko to w naszej ocenie ma duży potencjał przyciągnąć do tamtejszych akcji nie tylko kapitał Chińczyków, ale również zagranicznych inwestorów. Wielokrotnie tendencje na globalnych rynkach obligacji wyprzedzały te na giełdach. Wystarczy dodać, że chińskie obligacje skarbowe w tym roku drożeją na tle obligacji amerykańskich (zawężenie spreadu). Chińska 10-letnia obligacja skarbowa oferuje obecnie rentowność ok. 3,3% przy zerowej/ujemnej inflacji. Amerykańska obligacja 10-letnia „płaci” natomiast 1,6%, przy inflacji 0,4%. Przez ostatnie 12 miesięcy juan umocnił się w stosunku do USD o prawie 8%.

  4. Według szacunków, zyski spółek notowanych w Chinach mają w tym roku szanse wzrosnąć ok. 15%. Jeszcze więcej w innych krajach azjatyckich, gdzie po wyłączeniu Chin i Japonii, konsensus analityków zakłada wzrost zysków firm o ponad 30% w bieżącym roku. Akcje chińskich spółek notowanie „na lądzie”, czyli w Szanghaju, charakteryzowały się historycznie w ostatnich latach niską korelacją do globalnego indeksu akcji łączącego rynki wschodzące i rozwinięte. Wg nas oznacza to, że włączenie do portfela akcji chińskich ma potencjał skutecznie dywersyfikować ryzyko akcyjne.

  5. Nie bez powodu prezydent Biden organizuje pierwszy w historii szczyt w gronie 3 krajów również rywalizujących z Chinami – Japonii, Australii i Indii.2 Czytamy to nie tylko jako sygnał dla Chin, że USA tanio skóry nie sprzedadzą w rywalizacji o koszulkę globalnego lidera, ale także jako oznakę, że Chiny są już w tym wyścigu na tyle rozpędzone, że Stany są zmuszone szukać sprzymierzeńców.

    Wszystkie te czynniki sprawiają, że, w naszej opinii, Azja z Chinami na czele, ma potencjał być w kolejnych latach magnesem na globalny kapitał. Ba, nawet sam lokalny wzrost znaczenia rynków kapitałowych w tamtejszych gospodarkach, czyli wzrost zainteresowania osób fizycznych inwestowaniem na giełdzie, może wg nas wystarczyć, by azjatyckie indeksy błyszczały na tle rynków rozwiniętych. W naszej ofercie produktowej oferujemy 4 różne rozwiązania z dużą ekspozycją na Azję, pozwalające dodatkowo „stopniować” jak bardzo ma być ona skupiona na Chinach. Wśród rozwiązań mieszanych #PekaoWzrostuiDochoduRynkuChińskiego ma portfel modelowo zaangażowany w ok. 50% w akcje chińskich spółek, a w 50% w szeroki indeks obligacji rynków wschodzących, z dużym udziałem obligacji emitowanych przez kraje azjatyckie. Co ciekawe, najwięcej w benchmarku dla części dłużnej ważą Indonezja i Meksyk, a dopiero na trzecim miejscu są obligacje chińskie. Tak samo zbudowana jest część obligacyjna #PekaoWzrostuiDochoduRegionuPacyfiku, jednakże część akcyjna tego produktu bazuje już nie tylko na akcjach notowanych w Hong Kongu i Szanghaju, ale poszerza to spektrum także o spółki z Korei, Tajwanu, Wietnamu, Indonezji i innych krajów z orbity Chin. Bardzo podobną ekspozycję na akcje oferuje #PekaoAkcjiRynkówDalekiegoWschodu, przy czym jest to produkt w pełni akcyjny, a zatem bardziej ryzykowny. Najbardziej zdywersyfikowanym portfelem z ekspozycją na Chiny jest natomiast inny fundusz akcyjny - #PekaoAkcjiRynkówWschodzących. W indeksie akcji rynków wschodzących (MSCI Emerging Markets) chińskie akcje ważą aż 40%, a Azja ogółem ok. 80%!

Długofalowo, za inwestowaniem w Azji i na rynkach wschodzących ogółem, przemawia jeszcze jeden ważny czynnik – demografia. Zgłębimy ten temat przy innej okazji, natomiast dziś zaflagujmy tylko, że pandemia zdaje się tylko pogłębiać tendencję starzejącego społeczeństwa na rynkach rozwiniętych. Wstępne dane z kilku krajów europejskich sugerują, że lock-down wcale nie sprzyjał intymności i dzieci COVID-u nie będą wyżem demograficznym. Statystyki wskazują na nawet dwucyfrową (10% i więcej) dynamikę spadku narodzin na Starym Kontynencie.3 Starzenie się społeczeństwa rzutuje na zidentyfikowane przez nas megatrendy inwestycyjne i jest motywem często pojawiającym się podczas analizy spółek będących w kręgu zainteresowania choćby #PekaoKompas, #PekaoBazowy15Dywidendowy, czy #PekaoMegatrendy.

Korona – Update

Kampania wakcynacyjna wciąż się rozpędza. Obecnie dziennie zastrzyk ze szczepionką podaje się średnio dziennie ok. 9,3 mln osobom, podczas gdy na początku marca było to 6,1 mln zastrzyków średnio dziennie. Globalnie podano już ok. 360 mln dawek szczepionki, a eksperci w Stanach Zjednoczonych oczekują, że uda się tam osiągnąć zbiorową odporność już na jesieni4. Sam prezydent Biden postawił cel, by 4 lipca, Dzień Niepodległości, był w 2021 r. dniem powrotem do normalności po pandemii.5 Utrzymują się jednak duże dysproporcje pomiędzy regionami. Do tej pory w USA i Wielkiej Brytanii wykonano ponad 3x więcej zastrzyków w przeliczeniu na mieszkańca niż średnio w Unii Europejskiej. Nie zanosi się na szybkie nadganianie - obecnie na forum UE trwa spór zgłoszony przez 6 krajów, które zarzucają blokowi nierówną dystrybucję szczepionki6. Jednocześnie inna grupa krajów z Niemcami, Francją i Włochami na czele wstrzymała program szczepień produktem AstraZeneca, wyczekując na wyjaśnienie jak duże jest ryzyko zakrzepów krwi, które po podaniu tej szczepionki wystąpiło do tej pory u kilkudziesięciu Europejczyków.7 Wszystko to nie sprzyja szybkiej optymalizacji programu szczepień.

Różnica ta widoczna jest niestety gołym okiem na wykresie liczby zgonów na COVID po obydwu stronach Atlantyku. W końcówce lutego pandemia pochłaniała około 2100 ludzkich istnień średnio dziennie zarówno w Europie, jak i w Stanach. Od tamtej pory na Starym Kontynencie sytuacja jest prawie bez zmian, podczas gdy w USA ta straszna statystyka obniżyła się prawie o połowę, do poziomu 1300. Jeszcze gorzej Europa wypada w porównaniu dynamiki nowych zakażeń. Ta od połowy lutego przyspiesza w UE, natomiast w USA spowalnia. 

W UE notuje się ponad 2x więcej nowych przypadków niż w USA. W przeliczeniu na mieszkańca w Polsce wykrywa się obecnie 2,5x więcej nowych zakażeń niż w USA i prawie 5x więcej niż na Wyspach Brytyjskich.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Nowe miesięczne komentarze Zarządzających za luty…
… „wylądowały” na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych. Polecam szczególnie zajrzeć do komentarza rozwiązań dłużnych, np. #PekaoKonserwatywnyPlus, w którym znajduje się zestawienie stóp zwrotu z głównych indeksów obligacyjnych na świecie w lutym 2021 r. Wynika z niego wyraźnie to, co wielokrotnie opisywaliśmy już na łamach tego Tygodnika, tj. odporność polskiego rynku obligacji skarbowych na tle innych rynków. Równie ciekawą wizualizację znajdą Państwo w komentarzu #PekaoBazowy15Dywidendowy, gdzie zestawiono dużą pozytywną skalę zaskoczeń in plus w wynikach firm wchodzących w skład indeksu S&P500. Obrazuje ona, że kontynuacja wzrostów cen akcji ma swoje pokrycie w zaskakująco szybkiej odbudowie zysków spółek. M.in. dlatego, jak piszemy w komentarzu #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja, cytuję „Uważamy, że każdą ewentualną korektę można potraktować jako okazję do zwiększania zaangażowania”. Życzę wartościowej lektury i do usłyszenia za tydzień, już na wiosnę!

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz:

#RotacjaSektorowa
# zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultratanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://www.ft.com/content/c8959502-7dae-43b1-b993-3bf85fb4325a
2 https://www.ft.com/content/a481167f-c362-4bd9-a9e9-7fd5944e5ea4
3 https://www.ft.com/content/bc825399-345c-47b8-82e7-6473a1c9a861
4 https://www.ft.com/content/6546f070-ea07-400b-b6a6-dab47a5e49a5#post-118477ae-efff-4f4a-80df-918ceb2cce7c
5 https://www.ft.com/content/cfb266e4-2843-42bb-8806-765cc032b091
6 https://www.ft.com/content/d14df110-cbb0-4652-98cb-15e716cfff7b
7 https://www.ft.com/content/334abab8-bf24-49f4-aad9-cac4326ebc4c

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.