Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 
Strona główna > Wpłaty bezpośrednie

Dopłaty do konta

Dopłaty do konta można dokonać w placówkach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy Pekao lub za pośrednictwem internetowych systemów transakcyjnych udostępnianych przez dystrybutorów. Lista podmiotów prowadzących dystrybucję oraz ich placówek dostępna jest tutaj.

Prawidłowo wypełniony przelew bezpośredni wykonywany za pośrednictwem internetowych systemów transakcyjnych powinien zawierać następujące dane:
1. nazwa Funduszu (oraz Subfunduszu w przypadku Funduszy z wydzielonymi Subfunduszami), na który dokonywana jest wpłata;
2. numer rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich dla danego Funduszu lub Subfunduszu;
3. dane wpłacającego: imię, nazwisko, adres;

w polu „TYTUŁ WPŁATY” następujące dane w podanej niżej kolejności:
AAA-AAAAAAAAAA, PPPPPPPPPPP, XXXXXXXXXXX gdzie symbole:
A” oznaczają pełen numer konta w Funduszu przydzielony uczestnikowi,
P” oznaczają numer PESEL uczestnika Funduszu (w przypadku osób posługujących się dokumentem bez numeru PESEL - datę urodzenia w formacie RRMMDD, w przypadku osób prawnych nr NIP lub REGON),
X” oznaczają imię i nazwisko uczestnika Funduszu (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba prawna – nazwę firmy).
Powyższe informacje oddzielamy przecinkami.

Przykład poprawnego opisu:
002-0001261129, 59062104012, Jan Nowak lub:
031-2000261129, 590621, John Smith

Możliwe jest dokonywanie wpłaty na nabycie dodatkowych JU (za pośrednictwem internetowych systemów transakcyjnych) w przypadku, gdy uczestnik nie zna jeszcze numeru konta w Funduszu. Wówczas prawidłowo opisany przelew powinien zawierać w polu „TYTUŁ WPŁATY” następujące dane w podanej niżej kolejności:
1. kategoria JU (np. A – dla JU kategorii A, itd.) – dotyczy Funduszy zbywających różne kategorie JU,
2. numer PESEL uczestnika Funduszu (w przypadku osób posługujących się dokumentem bez numeru PESEL – datę urodzenia w formacie RRMMDD; w przypadku osób prawnych nr NIP lub REGON);
3. imię i nazwisko uczestnika Funduszu (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba prawna – nazwę firmy).
Informacje 1-3 oddzielamy przecinkami. Żadnych innych informacji nie umieszcza się.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.