Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Kim jesteśmy?

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce.

W swoich działaniach Pekao TFI S.A. kieruje się dewizą, by dostarczać klientom nowoczesne produkty finansowe oraz udostępniać możliwości inwestowania na największych światowych rynkach kapitałowych.

Ponadto firma - w oparciu o fundusze inwestycyjne Pekao - od wielu lat tworzy programy oszczędnościowe, w tym także programy oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego.

W ofercie Pekao TFI S.A. dostępna jest również usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (asset management), która polega na inwestowaniu środków klienta, w jego imieniu i na jego rachunek, w dostępne na rynku instrumenty finansowe.
Szczegółowe informacje o usłudze zarządzania są dostępne tutaj.

„Regulamin zarządzania przez Pekao TFI S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”


Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A.

W dniu 11 grudnia 2017 r. sfinalizowano transakcję kupna 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej: PPIM), w wyniku której Bank Pekao S.A. stał się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji PPIM oraz pośrednio udział 100% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: PPTFI).

W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PPTFI, podczas którego dokonano odpowiednich zmian w Statucie odnoszących się m.in. do nowej nazwy: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmiany Statutu weszły w życie z dniem ich zarejestrowania przez KRS, czyli 15 lutego 2018 r.

W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A.


***
PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ul. Marynarska 15
Budynek NEW CITY
02-674 Warszawa

tel. 22 640 40 00
fax. 22 640 40 05

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.


Logo IZFiA 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.